Batoľa a nuda? Nehrozí!

PaedDr. Dagmar Baluchová | 13. Jun 2017
Batoľa a nuda? Nehrozí!

Ak moja 1,5-ročná dcéra občas zaplače, použije niektorý z jej troch druhov „nárekov“. Jeden signalizuje: „Som hladná, mama!“ (objavuje sa dosť pravidelne). Druhý: „Áuuu, to bolí!“ (našťastie, veľmi zriedkavé). Tretí, najčastejší, mi signalizuje: „Okamžite mi  pomôž, nech sa snažím, ako chcem, nejde mi to.“

Naša najmenšia dcérka je veľmi vnímavé a nápadité dieťa. Keď nespí a nepapá, je to vzorné „pracujúce“ batoľa. Jej prácou je HRA a tak ako u väčšiny detičiek v jej veku, sú oblasti, v ktorých je už macherka, ale sú aj také, v ktorých sme pre ňu my, jej rodičia, nevyhnutní.

Každý otec i mama mi asi dajú za pravdu, že mať malé dieťa je náročné. Byť nonstop „online“, neustále vnímať jeho potreby, okamžite reagovať a okrem toho riadiť domácnosť, prípadne sa starať o väčšie deti, či ešte aj pracovať, je drina.

Ale pravdou je, že každé dieťa je malé iba istý čas a náročnosť, ktorá s tým súvisí, má svoje ohraničenie.

Ak sa však všetka naša starostlivosť o drobca točí iba ohľadne jeho fyzických potrieb a uniká nám to „krásne“, čo vám nedá ani partner/ka, ani práca, ani nič iné – iba dieťa, je to škoda.

Preto prijmite pozvanie od svojho malého šťastíčka a naučte sa znovu objavovať svet jeho očami a možno sa (opäť) začnete tešiť aj z maličkostí..., ktoré sú dospelým očiam často skryté.

Učte deti zapájaním do každodenných činností

Viete, ako jednoducho, kreatívne a ľahko možno využiť predmety a priestor v domácnosti na rozvíjanie jeho tvorivosti a schopností (prehľad aktivít v závere)?

Možno sa sami seba pýtate, či je vôbec nutné cielene viesť dieťa ku kreativite, k tvorivému mysleniu... Veď pravdepodobne niekde v dieťati „drieme“ a keď nastúpi do škôlky, učiteľky s ním budú všetko precvičovať a ono to rýchlo pochopí a bude sa zapájať, nie?

No, celkom tak to nebude... Pri nástupe dieťaťa do predškolského zariadenia sa totiž od neho už očakáva, že má upevnené určité zručnosti a vytvorené návyky.

Napr. 3-ročné dieťa ešte nemusí dokázať strihať, ale malo by už vedieť, na čo slúžia nožnice a ako sa s nimi pracuje. Nemusí vedieť ešte kresliť (pre trojročné deti je typické čmáranie), ale tým, že s ním doma kreslíte, pestujete v ňom návyk, odkrývate mu čaro farieb, jeho pršteky si privykajú na správny úchop.

To všetko má obrovský zmysel, a nielen pre samotné dieťa. T. Kuffnerová vo svojej knihe Zábavné činnosti pre batoľatá (na Slovensku vyšla ako Hry pre najmenších, Ikar, 2006) hovorí:

„Počas obdobia, keď vaše dieťa prechádza rôznymi štádiami od novorodenca cez batoľa až po predškoláka, si môžete všimnúť, že rodičovstvo vo vás zanecháva isté zmeny.

Vaša osobnosť bude rásť, naučíte sa mnoho nového – veľakrát aj o sebe samom – ale aj takej trpezlivosti, o akej sa vám ani nesnívalo...“

Doprajte deťom samostatnosť

Je isté, že svoje dieťa každodenne formujete. Možno si ani neuvedomujete, že to, čo pri starostlivosti o neho inštinktívne robíte, podnecuje jeho učenie.

Každý kontakt, hra s rúčkami, ukázanie, ako sa zažína svetlo, búchanie kockami, minihry či pokusy o ne, napr. na schovávačku, vaše grimasy a napodobňovanie hlasov zvieratiek, hranie sa imaginárne (napr. keď si dáte vedierko na hlavu a urobíte z neho klobúk, alebo si k uchu priložíte kocku a tvárite sa, že telefonujete...) – jednoducho aktivity, ktoré robíte stovky ráz, bez toho, aby ste si to uvedomili, sú výchovné.

Umývaním rúk vediete dieťa k hygienickým návykom, výzvou: „Pozor, horúce!“ ho zas smerujete k bezpečnosti.

Prečítajte si: Máme doma batoľa

Podporte v deťoch činnosti, ktoré ich zaujímajú

No napriek tomu, že táto výchova má svoj význam, od určitého veku dieťaťa už nestačí formovať ho iba tak „mimovoľne“ a je potrebné zámerne usmerňovať jeho pozornosť na veci, činnosti, ktoré by si HRAVOU FORMOU malo osvojovať.

Niektoré deti sú všestrannejšie a zaujmú ich výtvarné, hudobné, športové i pracovné činnosti, ktoré pre ne pripravíte. Iné deti môžu napr. inklinovať viac k určitej oblasti (napr. pohybovej).

Je na rodičovi, aby vybadal, v čom je jeho dieťa „dobré“, no na druhej strane, deťom treba ponúknuť čo najväčšiu paletu možností na ich rozvoj a získavanie zážitkov.

Pri čomkoľvek, čo s nimi robíte, však nezabúdajte na to, že proces tvorenia je pre ne dôležitejší, ako samotný výsledok. T. Kuffnerová na margo toho hovorí:

„Činnosti, ktoré môžu byť pre dieťa veľkým prínosom, môžu niekedy viesť k frustrácii a sklamaniu dospelého (ktoré môže preniesť na dieťa), a to vtedy, ak sa priveľmi koncentruje na výsledok.“

To znamená, že ak dieťaťu pri maľovaní budete príliš pomáhať (nemyslíme na úplné začiatky, keď sa s činnosťou oboznamuje), obrázok bude síce vyzerať krajšie, ale dieťa môže prežívať pocity ako „sám to nikdy nedokážem, mama to musí dokončiť za mňa, pretože keď to dokončím ja, nebude to pekné...“

A o to nám vôbec nejde. Naším cieľom je ponúknuť dieťaťu zážitok z toho, že sa niečo učí, nové objavuje, stáva sa v niečom zručnejšie...

Prečítajte si: Ako na batoľa?

Aj mama má právo na oddych

Vaše deti nemajú na výber iného rodiča, iba vás... A to je asi tá najväčšia ťarcha zodpovednosti. Faktom je, že často sa vám nemusí chcieť neustále ich motivovať, ukazovať im nové veci, „učiť“ ich.

Osobne to sama dobre poznám... Ako mama troch malých detí mám všetkého niekedy naozaj dosť. V takých chvíľach hľadám zmenu, chvíľu na oddych, na načerpanie síl i nápadov. Vždy si však opakujem, že vychovávať a formovať dieťa nie je mojou voľbou, ale povinnosťou...

Dávam preto za pravdu citátu od Sidneyho Harrisa: „Najbežnejšou mylnou predstavou žien je tvrdenie, že mať deti znamená byť matkou.

Je to rovnako absurdné, ako uveriť, že mať klavír znamená byť hudobníkom...“ A to je asi to najväčšie tajomstvo rodičovstva...

Pripravte si pre dieťa "plán práce" na celý týždeň

Ak ste sa teda rozhodli vziať svoju životnú rolu vážne (a nečakať za ňu rýchlo honorár ☺), nedajte sa ničím odradiť. Naopak, rozmýšľajte, ako si všetko čo najviac zjednodušiť... T. Kuffnerová vo svojich knihách upozorňuje rodičov na to, že tak ako predškolské zariadenia pozorne pripravujú svoj program, aby mali deti dostatok rôznorodých zážitkov, je fajn, ak si aj rodičia doma naplánujú svoje aktivity s dieťaťom vopred.

Čo sa týka množstva „práce“ s batoľaťom, úplne postačí, ak v rámci vášho denného programu, ktorý zahŕňa pravdepodobne hygienu, stravovanie, hru vo vnútri, vonku, spánok, zaradíte vždy aj 1 – 2 (alebo aj viac, poznajúc svoje dieťa) aktivity, pričom priemerne ide o 5-minútové hry.

Možno patríte medzi mamičky, ktoré si na celý týždeň rozvrhnú, čo budú variť a podľa toho urobíte veľký nákup. Svoj plán prispôsobujete potrebám dieťaťa, rodiny, ale aj ponuke v obchodoch či sezóne, ktorá práve je.

To isté môžete urobiť s plánovaním činností  pre dieťa. Rozvrhnite si na každý deň aktivity, pripravte si na ne pomôcky, príp. dopredu nakúpte (napr. plastelínu, balóny, vodové farby...). Celý týždeň tak bude jednoduchší už v tom, že nebudete musieť každý deň rozmýšľať, čo podniknete.

Tento „rozvrh“ je zároveň aj dobrým tréningom na škôlku. Napr. sa môžete v jeden deň zamerať na pohybové aktivity (cvičenie na fitlopte, detská zumba, hry na ihrisku, učenie sa na kolobežke...).

Ďalší deň môžete zasa venovať tvorivým prácam, ako modelovanie z plastelíny, robenie zemiakových pečiatok, maľovanie prstovými farbami...

Domáce práce, upratovanie (apropo, má vaše dieťa svoju malú lopatku a metličku?), triedenie ponožiek... To všetko sú praktické činnosti, ktoré sú pre život rodiny potrebné.

Ak do nich zapojíte aj dieťa, prispôsobíte tomu čas a podmienky, spravíte dve veci naraz – ubudne vám aspoň malá časť povinností, ktoré sa samé nespravia (žiaľ), a dieťaťu dovolíte hravým spôsobom naučiť sa niečo nové.

TIP MAMA A JA:

Nástenka

Malá, veľká, korková, polystyrénová... Je jedno, aká bude, dôležité je, že vo vašej domácnosti nebude chýbať. Od prvých čmáraníc, po ďalšie pokusy kresliť, lepiť, strihať, maľovať... bude vaše dieťa vedieť, že jeho práce sú krásne, stoja za obdiv, pre vás sú najkrajšie na svete a každej návšteve ich nezabudnete ukázať.

Prečítajte si: Hry na rozvíjanie tvorivosti a samostatnosti

Každú aktivitu dieťa ocení

Pravdou je, že ak ste rodičom iba jedného dieťaťa, všetko sa dá zorganizovať jednoduchšie. T. Kuffnerová, matka 5 detí, však plne chápe tých rodičov, ktorí majú detí viac, no napriek tomu im chcú dať zo seba to najlepšie.

Hovorí: „Ak ste súčasne rodičom predškoláka a batoľaťa, batoľaťa a dojčaťa, alebo všetkých troch kombinácií, dennodenné výzvy, ktorým čelíte, sú ešte väčšie.

Možno nemáte šancu dostať sa von tak často, ako by ste chceli, alebo nemôžete robiť s každým dieťaťom tak veľa zábavných a zaujímavých činností, ako by ste si to želali. Zachovávajte si napriek všetkému pozitívny pohľad na svet a každý deň sa snažte len o to najlepšie. Vaše deti raz vyrastú – sľubujem!“☺

Možno sa tiež zaoberáte otázkou, či existuje iba jeden spôsob, ako vychovať veselé, zdravé, sebavedomé a schopné deti? Pravdaže nie.

Ale ak budete dieťa denne zabávať činnosťami, ktoré sú veselé a jednoduché, ak uprednostníte jeho šťastie a učenie pred vzhľadom vašej domácnosti a budete s ním hovoriť spôsobom, ktorému rozumie, ste na správnej ceste k cieľu. Nielenže dieťa lepšie pripravíte do predškolského zariadenia a na svet okolo neho, ale to, čo s vami prežije, bude preň zároveň zdrojom mnohých šťastných spomienok na detstvo.“

Prečítajte si: Obdobie batoľaťa

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: