Ako správne vychovávať deti?

Andrea Pasqualon | 16. Nov 2016
Ako správne vychovávať deti?

Tipy, rady a skúsenosti ako správne vychovávať deti. Od jednej z Vás.

Základ správnej výchovy

Vštepujte svojim deťom od základu tie správne vlastnosti. Konajte podľa nich a sami sa nimi riaďte. Podľa vášho príkladu sa vaše deti naučia, ako správne žiť. Buďte k nim vždy otvorení, úprimní a hovorte im pravdu. Nezavádzajte ich a nevymýšľajte si. Deti sú schopné chápať súvislosti síce až keď sú väčšie, ale keď majú základy otvorenosti a úprimnosti od útleho detstva, dokážu jednoduchšie pochopiť určité veci neskôr.

Buďte správnym vzorom vo výchove

Veďte ich priamo i nepriamo cestou, ktorou kráčate i vy. Uvedomte si, že vaše deti sa naučia najviac na vašom príklade. Podľa toho, ako sa vy chováte k vášmu partnerovi, tak sa  i vaše dieťa bude chovať ku hocikomu inému. To, ako sa vy chováte k samotnému dieťaťu, tak sa i ono chová k vám a celému svojmu okoliu. Pozorujte teda svoje deti – oni vám najlepšie ukážu akí ste vy sami a ako na tom ste.

Vaše deti sú vašim obrazom. Vaše nezvládnuté kroky či konania sa objavia v konaní vašich detí. Počúvajte a načúvajte svojim deťom. Ony vás vždy upozornia na čokoľvek vo vašom okolí, a to spôsobom, že si to nemôžete dovoliť nevšimnúť – ak chcete správne vychovávať vaše deti.

Prečítajte si: Humor uzdravuje i pomáha pri výchove

Učte ich jednoduchosti

V podstate deti sú jednoduché, ale treba ich priučiť jednoduchosti v živote. Nerozmaznávajte príliš množstvom hračiek a pozornosti. Voľte tie správne predmety a učte ich láske k všetkému, čo majú. Nie lipnutie na veciach materiálnych, avšak vážiť si čokoľvek čo dostanú, pretože im to bolo dané z lásky. Nemajte strach o svoje deti, a učte ich samostatnosti, aby sa v živote vedeli o seba vždy postarať, ale aby zároveň vedeli, že sa na vás kedykoľvek a s čímkoľvek môžu obrátiť.

Učte ich pokore, ale nie poníženosti

Keď budete vy sami pokorní a s láskou prijímať čokoľvek sa vám v živote prihodí, rovnako vaše deti si všimnú a pochopia, čo to pokora je. Dieťa sa nerodí s egom. To si vytvára samé počas života nesprávnym vedením zo strany rodičov. Učte deti pravdovravnosti  - aby v každom okamihu svojho života mohli povedať, či už to, čo cítia, ako sa cítia, čo spravili, alebo ako to spravili. Avšak len ak sami vlastnému dieťaťu neklameme, môžeme od neho očakávať pravdovravnosť. A takému dieťaťu, čo hovorí vždy pravdu a nevymýšľa si, je predsa hodné veriť.

Prečítajte si: Výchovné štýly v rodine

Vážte si vaše deti

Ale nestavajte ich na piedestál – čokoľvek v živote dosiahnu, akokoľvek sú šikovné, či obdarené. Každé dieťa je predsa jedinečné a každé si zaslúži pozornosť. Deti prichádzajú na svet s čistou a jasnou mysľou.   Nezahádžte im ju a nezatvorte! Nepotláčajte to, čo je u nich prirodzené, skôr podporte to, čo majú v sebe.

Vaše deti sú oddané čomukoľvek, čo robia 

Len si to všimnite! Veď predsa majú oddanosť už v sebe. Tak im dôverujte a nechajte aj na nich ako sa rozhodnú. Nasnažte sa za každú cenu ich pred niečím ochraňovať. Samozrejme, že na deti treba dávať pozor, pretože nedokážu svojim rozumom pochopiť rôzne nebezpečenstvá čo život prináša. Preto ich treba usmerňovať, ale nie dirigovať. Hlavne buďte trpezliví a otvorení svojmu dieťaťu, aby vedelo, že ste tu vždy preňho, a že sa na vás môže kedykoľvek spoľahnúť.

Učte ich láske a učte ich životu

Ukážte im veci krásne, ukážte im veci nie vždy šťastné. Ukážte všetko, čo život na zemi ponúka. Dajte im vedieť o možnostiach, čo majú... ak dieťa správne je vedené od základu, niet prečo mať obavu. Ukážte mu krásy Zeme. Ukážte ako milovať ju vieme. Ukážte, že i Vy to dokážete. Kto čisto v sebe má, kto srdce vrúcne má – i také dieťa má. Pochopte, že čo ste zasiali, to aj zožnete.

Čo deťom dáte – aký príklad ukážete, tak vaše dieťa späť vás obdarí a i jemu srdce zažiari. V dnešnom svete, dajte deťom informácie. Naučte ich, čo všetko sa dá, čo technika prináša. Naučte však v súlade s prírodou žiť. Naučte, že i stromy chcú žiť. Naučte láske k všetkému živému, naučte radosti z Vesmíru. Nehaňte a neničte sami – tak najlepšie dáte im dary. Naučte všetkému čo jest – príkladným žitím vašim.

Ako postupovať, ak je dieťa agresívne, žiarlivé či zlostné?

Skúste zamyslieť sa nad sebou samým, akým chovaním stávate sa príkladným... zamyslite sa na moment nad sebou samým, či dieťa len zrkadlom nie je vašej tvári. Skúste zmeniť niečo v sebe, a pozorujte potom ďalej...

Prečítajte si: Ako dieťaťu vysvetliť nevhodné správanie?

Samozrejme, že deti vymýšľajú a obkukávajú správanie aj odinakiaľ ako len zo svojej rodiny, a preto mnohokrát dochádza k rôznym situáciám, čo sa rodičom nepáči. Deti samozrejme musia mať určité hranice kam až môžu zájsť. Každý rodič by mal na svojom vlastnom dieťati pochopiť aké v skutočnosti je a čo môže vyvolávať jeho nevhodné správanie – pokiaľ to nie sú oni sami, pretože vplyvov z okolia je mnoho.

Nevydierajte vaše deti citovo, a hlavne nevyjednávajte

Buďte pevní vo vlastných rozhodnutiach a v tom, čo vlastne od dieťaťa chcete. Milujte svoje deti, veď ste ich chceli a prijali z lásky. Len láskou a trpezlivosťou z nich vychováte silných jedincov. Zbytočné tresty a zákazy nikam nevedú – musia byť účinné a rozhodné, aby dieťa pochopilo, prečo sa tak stalo. Veľa sa s deťmi rozprávajte – o tom čo zažili, čo vidia v okolí; o tom ako sa cítia a prečo sa tak cítia. Nech vám povedia po čom túžia... vaša láska však a prítomnosť je pre ne tým najväčším darom.

Vy ste ich učiteľom, rodičom a najmä príkladom 

Nebojte sa odmietnuť svojmu dieťaťu nejakú hračku či čokoľvek iné... Ale neodmietajte mu lásku, neodmietajte jeho lásku a nebráňte mu dávať lásku komukoľvek či čomukoľvek inému. Deti vzišli z lásky, prišli pre lásku. Tak z nich vychovajte dospelých a pevných jedincov, ktorí budú schopní milovať seba i iných; milovať Zem; milovať zver; milovať Vesmír. Riaďte sa srdcom. Rozprestrite svoje krídla, naučte ich lietať ale aj pristáť. Naučte ich správne žiť; naučte ich, že len pravda robí človeka. Naučte ich prijímať aj dávať.

Máme veľkú úlohu. Máme zodpovednosť, ktorej sa však netreba báť. Naše deti – to sú dary – čo dostali sme, aby sme dali seba kúsok v odovzdaní. Verme si, a počúvajme - seba samých, svoje deti. Dokážeme v svojom žití plnom lásky a objatí dávať všetko to, čo tkvie v poznaní.

Prečítajte si: Naše deti sú dobrí ľudia

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: