Zdravé nosenie - držte sa týchto zásad

Veronika Kmetóny Gazdová | 20. február 2022
Zdravé nosenie

Pre rodiča a jeho dieťa je kontakt veľmi dôležitý z viacerých hľadísk – poskytuje mu bezpečie, istotu, upokojenie, stimuluje jeho životné funkcie, buduje sa väzba a je to priaznivé aj z pohľadu dojčenia.

Pri voľbe šatka alebo nosič je popri kontakte rodiča a dieťatka výhoda tzv. voľných rúk, keď si, najčastejšie mama, môže zatiaľ, kým je bábo na jej hrudi, navariť, vykonať menšie práce v domácnosti či zbehnúť na nákup. 

  • Šatka je vhodná pri menších bábätkách, ktoré ešte nemajú spevnené šijové a chrbtové svalstvo a nedokážu držať hlavičku. Práve tú dokáže šatka pridržať, aby pri pohybe nezapadla dozadu alebo do strán.
  • Nosič je následne vhodný pre väčšie deti, ktoré už hlavičku udržia, ich telo je dostatočne spevnené, zväčša už dokážu sedieť. Nosič im navyše poskytuje dobrý výhľad, napĺňa ich zvedavosť a prvotný záujem o okolie.

Zásady zdravého a bezpečného nosenia, ktoré vypracovala The British Association of Babywearing Instructors (Britská asociácia inštruktorov nosenia).Sú zhrnuté v zozname tzv. T.I.C.K.S. (2015): 

Ako správne nosiť dieťatko: T.I.C.K.S. 

  • T- tight – viazať pevne a tesne, nie však príliš – šatky a nosiče by mali byť uviazané dostatočne pevne, aby obopínali telo dieťaťa, a tým bude nosenie pohodlné, ako pre nosiaceho, tak aj pre dieťa.
  • I- in view all times – na dohľad v každú chvíľu, rodič resp. nosiaci by mal byť schopný vždy vidieť alebo skontrolovať dieťa. Šatka alebo nosič by nemal zatvárať priestor okolo dieťaťa.
  • C- close enough to kiss – ak predkloní nosiaci hlavu, mal by byť schopný pobozkať svoje dieťa na čelo alebo na hlavu. Takéto umiestnenie dieťaťa zabezpečuje správne držanie tela matky. 
  • K- keep chin off the chest – držať hlavu od hrudníka. Dieťa nesmie byť nikdy stočené tak, aby malo bradu na svojej hrudi, pretože to môže obmedziť dýchanie.
  • S – supported back – podoprený chrbát dieťaťa, dieťa nosené vo vertikálnej polohe musí byť pohodlne, pevne a dostatočne blízko tela matky. Ak je nosič voľný, môže dieťa prepadať a nie je zabezpečený správny vývoj chrbtice dieťaťa a takisto aj nepohodlie rodiča je oveľa výraznejšie. 

K zásadám správneho nosenia patrí predovšetkým poloha dieťaťa tvárou k nosiacej osobe, horné končatiny sú pokrčené, dolné končatiny sú roznožené a pokrčené v bedrových kĺboch, kolenné kĺby nad úrovňou kostrče a chrbtica je oblúkovito zakrivená dozadu. 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: