Febrilné kŕče

MUDr. Monika Antošová | 22. február 2020
febrilné krče

Febrilné kŕče sú častou a špecifickou komplikáciou horúčky v detskom veku.

Mechanizmus vzniku nie je jasný, predpokladá sa, že horúčka dráždi mozgové centrá, ktoré potom dávajú svalom pokyn na sťahovanie a uvoľňovanie.

Febrilné kŕče sa vyskytujú výlučne pri teplote, asi u 3-4% zdravých detí. Výskyt je ohraničený vekom 6 mesiacov až 5 rokov, s maximom výskytu medzi 1. – 3. rokom života. Najčastejšie sa vyskytujú medzi 17. – 20. hodinou a často prídu hneď prvý deň teploty. Príznaky závisia od toho, či ide o jednoduché – simplexné kŕče alebo o komplikované kŕče. 

Príznaky febrilných kŕčov

Jednoduché febrilné kŕče

 • prejavujú sa ako striedanie napnutia svalov a uvoľnenia, prítomné sú zášklby
 • vyskytujú na celom tele, trvajú od niekoľko sekúnd do maximálne 15 minút
 • môže byť prítomná krátka porucha vedomia a porucha dýchania
 • niekedy môžebyť prítomná krátka strata vedomia
 • vedomie sa po záchvate rýchlo upravuje
 • po záchvate je dieťa bez neurologických príznakov, môže byť mierne ospalé
 • nie sú prítomné zmeny na EEG vyšetrení

Komplikované febrilné kŕče

 • trvajú viac ako 15 minút
 • môžu sa vyskytnúť iba na časti tela
 • u  30% pacientov sa zvyknú opakovať a u 1-4% z nich sa môže vyvinúť epilepsia
 • zanechávajú zmeny na EEG vyšetrení
 • po záchvate je porucha vedomia rôzneho stupňa, zmeny svalového napätia, môže byť znížená pohyblivosť a citlivosť končatín

POZOR

Febrilné kŕče je treba odlíšiť od febrilného kolapsu (odpadnutie), ktorý sa prejavuje náhlou slabosťou, ochabnutím, trasom tela pri vysokej teplote.  

Kedy sa môžu febrilné kŕče opakovať

 • u deti, kde v rodine u súrodencov alebo rodičov bol zaznamenaný výskyt febrilných kŕčov
 • ak sa febrilné kŕče vyskytli v dojčenskom veku
 • ak sa vyskytnú viac ako 1x za 24 hodín
 • ak mali komplexný charakter a prišli rýchlo
 • ak sa vyskytli pri teplote do 39°C
 • u deti s problémami okolo pôrodu (asfyxia, krvácanie do mozgu), po úrazoch

Kedy je potrebná hospitalizácia

 • ak sa febrilné kŕče vyskytli prvýkrát
 • ak mali  komplexný charakter

Čo robiť, ak má dieťa febrilné kŕče

 • Liečba patrí do rúk lekára. Najlepšie je, ak jeden rodič volá lekára, druhý zabezpečuje potrebné okolo dieťaťa.
 • V prvom rade zabezpečte polohu dieťaťa. Dieťa by malo ležať na bezpečnej podložke, najlepšie na zemi v stabilizovanej polohe na boku.
 • V prípade straty vedomia udržiavať dýchanie, sledovať farbu kože. Ak dieťa začína modrať, je potrebné mu dať umelé dýchanie z úst do úst. Tento stav je pri febrilných kŕčoch výnimočný.
 • V prípade vracania udržiavať dutinu ústnu čistú, bez zvratkov.
 • Vyvetrať izbu, dieťa vyzliecť, snažiť sa ho ochladiť, dať zábal. Zábal má byť vlažný. Viac Horúčka
 • Najlepšou  prevenciou febrilných kŕčov je  nedopustiť, aby teplota stúpala nad 39°C.

Čo nerobiť, ak dieťa má febrilné kŕče

 • nesnažiť sa dieťa tlmiť, silou brániť kŕčom
 • nedávať nič do úst počas kŕčov, žiadnu tekutinu, ani lieky na zrážanie teploty
 • nedávať dieťa do studenej vody ani sprchovať studenou vodou 

Prevencia febrilných kŕčov

Najlepšou  prevenciou febrilných kŕčov je  nedopustiť, aby teplota stúpala nad 39°C. Postupy znižovania teploty nájdete v článku Horúčka

Liečba febrilných kŕčov

Liekom prvej voľby pri febrilných kŕčoch je diazepam v čapíkovej forme v dávke 5mg  pre deti do 3 rokov a 15 kg,  v dávke 10mg ostatným deťom. Paušálne preventívne podávanie diazepamu všetkým deťom pri teplote sa neodporúča. Liečbu Diazepamom ordinuje lekár. Deťom, u ktorých sa vyskytli opakovane febrilné kŕče, je potrebné podať diazepam do konečníka už pri teplote 38°C  v konečníku.

Prognóza vývoja

 • Ak sa febrilné kŕče vyskytnú v prvom roku života, až u 50% deti s opakujú.
 • Ak sa vyskytnú po 2,5 roka života, riziko opakovania je 20%.
 • Udáva sa vyšší výskyt epilepsie u deti, ktoré mali febrilné kŕče, zvlášť ak v rodine sa vyskytuje epilepsia.