Febrilné kŕče

MUDr. Monika Antošová | 30. január 2023
febrilné krče

Febrilné kŕče sú častou a špecifickou komplikáciou horúčky v detskom veku.

Mechanizmus vzniku nie je jasný, predpokladá sa, že horúčka dráždi mozgové centrá, ktoré potom dávajú svalom pokyn na sťahovanie a uvoľňovanie.

Febrilné kŕče sa vyskytujú výlučne pri teplote, asi u 3-4% zdravých detí. Výskyt je ohraničený vekom 6 mesiacov až 5 rokov, s maximom výskytu medzi 1. – 3. rokom života. Najčastejšie sa vyskytujú medzi 17. – 20. hodinou a často prídu hneď prvý deň teploty. Príznaky závisia od toho, či ide o jednoduché – simplexné kŕče alebo o komplikované kŕče. 

Horúčka
Prečítajte si tiež:

Horúčka

Príznaky febrilných kŕčov

Jednoduché febrilné kŕče

 • prejavujú sa ako striedanie napnutia svalov a uvoľnenia, prítomné sú zášklby
 • vyskytujú na celom tele, trvajú od niekoľko sekúnd do maximálne 15 minút
 • môže byť prítomná krátka porucha vedomia a porucha dýchania
 • niekedy môžebyť prítomná krátka strata vedomia
 • vedomie sa po záchvate rýchlo upravuje
 • po záchvate je dieťa bez neurologických príznakov, môže byť mierne ospalé
 • nie sú prítomné zmeny na EEG vyšetrení

Komplikované febrilné kŕče

 • trvajú viac ako 15 minút
 • môžu sa vyskytnúť iba na časti tela
 • u  30% pacientov sa zvyknú opakovať a u 1-4% z nich sa môže vyvinúť epilepsia
 • zanechávajú zmeny na EEG vyšetrení
 • po záchvate je porucha vedomia rôzneho stupňa, zmeny svalového napätia, môže byť znížená pohyblivosť a citlivosť končatín

Febrilné kŕče

POZOR

Febrilné kŕče je treba odlíšiť od febrilného kolapsu (odpadnutie), ktorý sa prejavuje náhlou slabosťou, ochabnutím, trasom tela pri vysokej teplote.  

Kedy sa môžu febrilné kŕče opakovať

 • u detí, kde v rodine u súrodencov alebo rodičov bol zaznamenaný výskyt febrilných kŕčov
 • ak sa febrilné kŕče vyskytli v dojčenskom veku
 • ak sa vyskytnú viac ako 1x za 24 hodín
 • ak mali komplexný charakter a prišli rýchlo
 • ak sa vyskytli pri teplote do 39°C
 • u deti s problémami okolo pôrodu (asfyxia, krvácanie do mozgu), po úrazoch

Kedy je potrebná hospitalizácia

 • ak sa febrilné kŕče vyskytli prvýkrát
 • ak mali  komplexný charakter

Čo robiť, ak má dieťa febrilné kŕče

 • Liečba patrí do rúk lekára. Najlepšie je, ak jeden rodič volá lekára, druhý zabezpečuje potrebné okolo dieťaťa.
 • V prvom rade zabezpečte polohu dieťaťa. Dieťa by malo ležať na bezpečnej podložke, najlepšie na zemi v stabilizovanej polohe na boku.
 • V prípade straty vedomia udržiavať dýchanie, sledovať farbu kože. Ak dieťa začína modrať, je potrebné mu dať umelé dýchanie z úst do úst. Tento stav je pri febrilných kŕčoch výnimočný.
 • V prípade vracania udržiavať dutinu ústnu čistú, bez zvratkov.
 • Vyvetrať izbu, dieťa vyzliecť, snažiť sa ho ochladiť, dať zábal. Zábal má byť vlažný. 
 • Najlepšou  prevenciou febrilných kŕčov je nedopustiť, aby teplota stúpala nad 39°C.

Čo nerobiť, ak dieťa má febrilné kŕče

 • nesnažiť sa dieťa tlmiť, silou brániť kŕčom
 • nedávať nič do úst počas kŕčov, žiadnu tekutinu, ani lieky na zrážanie teploty
 • nedávať dieťa do studenej vody ani sprchovať studenou vodou.

Prevencia febrilných kŕčov

Najlepšou  prevenciou febrilných kŕčov je  nedopustiť, aby teplota stúpala nad 39°C. Postupy znižovania teploty nájdete v článku Horúčka.

Liečba febrilných kŕčov

Liekom prvej voľby pri febrilných kŕčoch je diazepam v čapíkovej forme v dávke 5mg  pre deti do 3 rokov a 15 kg,  v dávke 10mg ostatným deťom. Paušálne preventívne podávanie diazepamu všetkým deťom pri teplote sa neodporúča. Liečbu Diazepamom ordinuje lekár. Deťom, u ktorých sa vyskytli opakovane febrilné kŕče, je potrebné podať diazepam do konečníka už pri teplote 38°C  v konečníku.

Prognóza vývoja

 • Ak sa febrilné kŕče vyskytnú v prvom roku života, až u 50% deti s opakujú.
 • Ak sa vyskytnú po 2,5 roka života, riziko opakovania je 20%.
 • Udáva sa vyšší výskyt epilepsie u deti, ktoré mali febrilné kŕče, zvlášť ak v rodine sa vyskytuje epilepsia.