Včasný asfyktický syndróm

MUDr. Monika Antošová | 20. marec 2019
Včasný asfyktický syndróm

Včasný asfyktický syndróm, skratkou VAS, je charatkerizovaný súborom príznakov, spôsobených nedostatkom kyslíka u plodu alebo novorodenca v čase pôrodu.

Nedostatok kyslíka počas tehotenstva alebo v čase pôrodu môže zhoršovať adaptáciu novorodenca na nové prostredie, ale môže byť aj zdrojom trvalejších zmien.

Všeobecná charakteristika včasného asfyktického syndrómu

Včasný asfyktický syndróm (asfyxia novorodenca) je zaužívaný výraz, ktorý označuje poruchu dýchania novorodenca ihneď po narodení. Táto porucha je v dôsledku  nedostatočného okysličovania krvi. Prejavuje sa  modrým alebo bielym sfarbením kože, útlmom nervových funkcií. Ako asfyktický sa označuje novorodenec, u ktorého nie je  prítomné dychové  úsilie do 30 sekúnd po pôrode, alebo nie je prítomné rytmické dýchanie do 90 sekúnd po pôrode. 

Nie je to samostatná chorobná jednotka, je to súbor príznakov, ktoré môžu byť spôsobené rôznymi ochoreniami matky, plodu, placenty alebo pôrodnými komplikáciami.

Hodnotenie stupňa asfyxie

Závažnosť asfyxie sa hodnotí podľa Apgarovej skóre alebo podľa Silvermana 

Hodnotenie  podľa Apgarovej

Znak 0 1 2
Akcia srdca neprítomná pod 100 nad 100
Dýchanie neprítomné pomalé dobré, krik 
Svalové napätie ochabnutosť  ohnuté končatiny  aktívny pohyb 
Reakcia na podráždenie neprítomná grimasa krik, kašeľ
Farba kože modrá, bledá modré koncové časti ružová

Hodnotenie výsledku: 
 • 7 až 10 bodov – dobrá adaptácia (dieťa môže byť umiestnené na fyziologickom oddelení, prípadne s matkou v izbe systémom rooming-in)
 • 4 až 6 bodov – svedčí pre stredne závažnú asfyxiu, môže byť prechodného  razu, ale môže byť aj prvým prejavom ochorenia     
 • 0 až 3 bodov – svedčí pre ťažkú asfyxiu, novorodenec má poruchu základných životných funkcií, ak má hodnotenie 0, je bez známok života. Tieto deti vyžadujú okamžitú resuscitáciu, vo väčšine prípadov umelú pľúcnu ventiláciu. Ďalší priebeh závisí od faktorov, ktoré tento stav spôsobili a od dĺžky ich pôsobenia. Deti sú umiestnené na jednotke intenzívnej starostlivosti s neustálym monitorovaním životných funkcií

   

Hodnotenie podľa Silvermana  (Fendrychová, 2004)

body pohyb hrudníka a bruška vťahovanie medzirebria retrakcia sterna alárny súhyb stonanie (grunting)
0 súčasný nie je nie je nie je nie je
1 oneskorený viditeľné náznak náznak počuteľný fonendoskopom
2 protismerný výrazné výrazná výrazný počuteľný na diaľku 

Hodnotenie:

0-3 body : asfyxia ľahkého stupňa

4-6 bodov: asfyxia stredného stupňa

viac ako 7: asfyxia ťažkého stupňa

Príčiny asfyxie

 

Centrálne príčiny asfyxie 

 • Pokračovanie nedostatku kyslíka z predpôrodného obdobia (cukrovka u matky, vysoký krvný tlak, krvácanie, infekcie)
 • Faktory pôsobiace počas pôrodu (anestéza matky, prepadnutie a zatlačenie pupočníka, veľmi rýchly alebo veľmi dlhý pôrod, zriedkavo poškodenie mozgu pri pôrode s krvácaním do mozgu)

Periférne príčiny asfyxie

 • Dýchanie alebo krvný obeh u novorodenca zlyhá na podklade ochorení, ktoré znemožňujú normálne dýchanie a normálnu cirkuláciu krvi v cievach (sú to napr. prekážky v horných alebo dolných dýchacích cestách, vrodené chyby dýchacích ciest alebo vdýchnutie cudzieho obsahu, vrodené chyby srdca, mozgu, ťažká chudokrvnosť u novorodenca a iné). Každý z týchto faktorov môže byť príčinou oneskoreného alebo neprítomného dýchania so zníženou hodnotou kyslíka v krvi a následnými zmenami na orgánoch.

Prejavy asfyxie

 • Dieťa po narodení nedýcha, alebo dýchanie je lapavé.
 • Ak nie je prítomná srdcová činnosť, je to veľmi závažný stav so zlou prognózu vývoja.
 • Pokles frekvencie srdca pod 100 za minútu je bezpečný znak nedostatku kyslíka počas pôrodu.       
 • Farba kože je modrá alebo biela, podľa závažnosti asfyxie.      
 • Reakcia na podráždenie je slabšia alebo neprítomná, dieťa je chabšie, nekričí, chýba spontánna pohybová aktivita.Liečba asfyxie

Ľahká asfyxia

Dieťa vyžaduje stimuláciu dýchania  špeciálnymi manévrami, niekedy podanie kyslíka maskou, občas ľahké predýchanie ambu - vakom (dýchanie vakom, ktorý zabezpečí dodávku vzduchu do pľúc pod určitým tlakom).

Ťažká asfyxia

Dieťa vyžaduje okamžitú  kompletnú kardiopulmonálnu resuscitáciu (umelé dýchanie a masáž srdca), ak táto nie je účinná, podávajú sa lieky na podporu srdcovej činnosti. Častokrát stav vyžaduje intubáciu (zavedenie trubičky do priedušiek) a následne umelú pľúcnu ventiláciu. Ostatná liečba je podobná ako u všetkých závažných stavov (udržiavanie stabilnej teploty, primeraná záťaž tekutinami, minimálna a šetrná manipulácia, ochrana pred infekciou).

Prevencia asfyxie

Dôkladné sledovanie matky a plodu až do narodenia dieťaťa, v prípade objavenia sa príznakov chronického alebo akútneho nedostatku kyslíka u  plodu je nevyhnutné zvážiť ďalšie pokračovanie tehotenstva. Ak sa gynekológ rozhodne pre ukončenie tehotenstva, pôrod by mal byť v prítomnosti pediatra - neonatológa, po dôslednej príprave na resuscitáciu dieťaťa.

Čo môže urobiť matka pre asfyktické dieťa

Udržiavať laktáciu, pozitívne stimulovať dieťa vo vývoji, ak je potrebná rehabilitácia vykonávať ju dôsledne.  Takéto dieťa vyžaduje sledovanie v ambulancii rizikového novorodenca.

späť na začiatok