Epilepsia v kocke – skutočné fakty o epilepsii

Redakcia | 4. Aug 2016
Epilepsia v kocke – skutočné fakty o epilepsii

Strašiak menom epilepsia podľa štatistík patrí k pomerne častým chronickým ochoreniam detí. V predchádzajúcej časti sme priniesli podrobnejšie informácie o tom, aké to je ochorenie aj ako sa lieči. Napriek tomu je toto ochorenie stále opradené mnohými mýtmi, preto si prečítajte skutočné fakty o epilepsii.

Epilepsia NIE JE jedno ochorenie

Pod hlavičkou epilepsie sa ukrývajú desiatky rôznych chorôb, ktoré majú spoločnú jednu vec: vznik spontánnych epileptických záchvatov (teda záchvatov majúcich zdroj v mozgu). Príčin epilepsie môže byť celý rad a u každého pacienta môže prebiehať inak.

Epilepsia NIE JE nákazlivá choroba

Ak stretnete chorého s epilepsiou, určite sa nemusíte báť, že by na vás svoje ochorenie preniesol.

Epilepsia NIE JE dedičná (vo väčšine prípadov)

Je len veľmi málo foriem epilepsie, ktorá sa priamo prenáša z rodičov na deti. Väčšina detí pacientov s epilepsiou nikdy nemala záchvaty. Ženy s epilepsiou teda samozrejme môžu mať deti.

Epilepsia NIE JE psychiatrické ochorenie

Epilepsia sa prejavuje opakovanými záchvatmi, ktorých zdroj je v mozgu. Pacienti sú liečení na neurológii, nie na psychiatrii (ako sa nezasvätení mylne domnievajú).    

Epilepsia nie je ochorenie postihujúce intelekt pacientov

Väčšina pacientov s epilepsiou má normálnu inteligenciu. Možno vás bude zaujímať, že na epilepsiu trpel celý rad geniálnych osobností, napríklad César, Napoleon, Dostojevskij, Beethoven...

Epilepsia JE časté ochorenie

Dokonca ide o najčastejšie liečiteľné neurologické ochorenie. V súčasnosti napr. v Českej republike žije asi 100 000 ľudí s touto chorobou. (Čo naozaj nie je zanedbateľný počet – ak nastúpite do preplneného autobusu, či vagónu metra, je dosť pravdepodobné, že spolu s vami cestuje aj jeden epileptik.)

Epilepsia JE choroba postihujúca ľudí v každom veku

Epileptické záchvaty sa môžu objaviť dokonca u dojčaťa, študenta, robotníka, manažéra aj dôchodcu. Riziko vzniku epilepsie je najvyššie v detskom veku a potom až v starobe.

Epilepsia JE ochorenie s najrozmanitejšími prejavmi

Existuje mýtus, že každý záchvat epilepsie je spojený s bezvedomím a kŕčmi končatín. Existujú epileptické záchvaty, ktoré na chorom nespoznáte, aj keď ho pri záchvate pozorujete. (Ten, kto taký záchvat prekonáva, má len subjektívny pocit, že sa s ním „niečo deje“.)

Epilepsia JE liečiteľná

U časti pacientov je epilepsia vekovo viazané ochorenie, t.j. v určitom veku začína a neskôr môže sama od seba odznieť. Niektorých chorých je možné liečiť úpravou životosprávy. Väčšina pacientov je dlhodobo bez záchvatov vďaka vhodne zvoleným liekom. Len asi štvrtinu pacientov je ťažké liekmi kompenzovať, niektorí z týchto komplikovaných pacientov preto podstupujú operáciu mozgu.

Epilepsia JE choroba, s ktorou sa dá žiť

Asi u 70 ℅ chorých sa podarí záchvaty liečbou úplne kompenzovať. Aj chorí so záchvatmi však často môžu viesť plnohodnotný život – učiť sa, pracovať, baviť sa, mať deti, športovať, jesť čokoládu... a niektorí môžu aj šoférovať auto.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: