Šelest na srdci

MUDr. Monika Antošová | 15. May 2020
Šelest na srdci

Šelest na srdci (srdcový šelest) v detskom veku je veľmi častý jav.

Šelest na srdci (srdcový šelest) v detskom veku je veľmi častý jav. Väčšinou neznamená závažné ochorenie. Štatistika udáva že až 75%, niektoré angloamerické štatistiky udávajú, že až 90% sa jedna o šelesty bez závažnej príčiny.

Čo je to šelest

Srdcové ozvy je fonendoskopom počuť ako tlkot hodín. Ak zvuk pri srdcových ozvách nie je čistý, je počuť  určité šumenie, hovoríme o šeleste.

Vzniká vírením a prúdením krvi v oddieloch srdca (komory a predsiene) a v cievach a jeho intenzita závisí od rýchlosti prúdenia krvi, od priemeru dutiny alebo cievy, od hustoty krvi.

Ako sa vyšetruje šelest

 • Šelest sa zistí fonendoskopom.
 • Šelest môže byť veľmi tichý, alebo hlučnejší. Závisí od skúsenosti lekára, aký hlučný šelest počuje. Šelest sa podľa hlasitosti označuje stupnicou.
 • Poznáme 6 stupňov hlasitosti.
 • Šelest 1. stupňa sa označuje 1/6, ten ja takmer nepočuteľný. V ambulancii pediatra sa najčastejšie stretávame so šelestom 2/6, čiže druhý stupeň hlasitosti.
 • Pre lekára je dôležité, kde šelest počuje, kde je maximálne počuť, kam sa šíri.  Na základe toho sa dá predpokladať v ktorom mieste srdca alebo ciev vzniká.
 • Počuteľnosť ovplyvňuje plač dieťaťa, poloha, krik, kvalita fonendoskopu, horúčka, nekľud, poruchy dýchania,  zadržanie dýchania alebo náhla dýchanie, kašeľ, chudokrvnosť.
 • Preto u malých detí je najlepšie vyšetriť šelest v spánku.

Ako rozdeľujeme šelesty

Šelesty rozdeľujeme na nevinné (funkčné) alebo patologické(chorobné). 

Nevinné alebo funkčné šelesty nemajú podklad v chybe srdca.

Patologické šelesty väčšinou sprevádzajú vrodené alebo získané chyby a ochorenia srdca. Patologický šelest musí vyšetriť kardiológ, ktorý určí diagnózu a liečebný postup. Viac Časté vrodené srdcové chyby

Nevinné šelesty

 • Tento šelest je krátky, tichý, počuteľný na jednom mieste, nešíri sa, mení sa intenzita pri dýchaní, pri nádychu slabne až mizne, nie sú iné príznaky ochorenia, je pri tom dobrá športová výkonnosť a dobré  prospievanie.
 • Hlasitosť nevinného šelestu je od 1 do 3 zo 6 stupňovej škály, nemajú vír, to znamená, ak priložíme dlaň na miesto šelestu, necítime šteklenie.

Šelest by mal byť vyšetrený kardiológom. Ak sa nezistí vrodená chyby srdca, dieťa nemusí byť dispenzarizované a nepotrebuje ďalšie kontroly, má mať normálnu životosprávu a hodnotiť sa ako zdravé čo sa týka športu, očkovania, profesionálnej orientácie. Nevyžaduje špeciálnu diétu, nevyžaduje preventívne antibiotiká pred chirurgickým výkonom.

Čo ovplyvňuje počuteľnosť nevinného šelestu

 • Dýchanie. Pri funkčnom šieste pri nádychu hlasitosť sa znižuje.
 • Nevinný šelest ovplyvňuje aj fyzická alebo psychická záťaž (stres z vyšetrenia), horúčka.
 • V ležiacej polohe je ho lepšie počuť ako v stoji alebo v sede.

Každý šelest  v detskom veku by mal vyšetriť kardiológ.

Patologický - chorobný  šelest

 • V detskom veku je patologický šelest takmer vždy prejavom vrodenej srdcovej chyby, ak je počuteľný už v novorodeneckom veku.
 • Ak patologický šelest vzniká v neskoršom veku, je zvyčajne prejavom zápalového ochorenia srdcového svalu. Prejavom takého ochorenia nie je len samotný šelest ale aj iné zmeny -  náhla zmena inak zdravého dieťaťa, prekonané infekcia, neprospievanie, slabosť, dýchavičnosť, problémy s pohybom, únava bolesť na hrudníku, potenie. Viac Časté vrodené chyby srdca

Kedy myslíme na vrodenú chybu srdca

 • ak je prítomné zrýchlené dýchanie
 • problémy s jedením, neprospievanie
 • premodrávanie(modré perí, sliznice úst)
 • zvýšené potenie 

Šelest u novorodenca

Šelesty, ktoré sú počuteľné u novorodenca sú väčšinou z ešte neuzavretých otvorov, ktoré sú normálne prítomné a normálne fungujú počas vnútromaternicového vývoja. Po uzavretí týchto otvorov šelest mizne. U predčasne narodených detí môže uzatvorenie týchto otvorov trvať dlhšie.

Šelest u novorodenca po prepustení z pôrodnice

 • Tieto šelesty sú z ešte neuzavretých spojok, ktoré sú prítomné vo vnútromaternicovom živote.
 • Spojky by sa mali uzatvoriť do 4. - 6. týždňa života.
 • Ak šelest pretrváva, je potrebné kardiologické vyšetrenie.
 • Ak je prítomné zrýchlené dýchanie, únava, potenie, neprospievanie a je vylúčená infekcia, je potrebné urgentné kardiologické vyšetrenie.

Šelest u starších detí

Ak nie sú prítomné iné príznaky srdcového ochorenia, potom nie je potrebné robiť paniku, je vhodné objednať sa u kardiológa Ak sú prítomné iné príznaky, Váš pediater Vás pošle na kardiologické vyšetrenie okamžite.

Väčšinou šelesty u detí sú nezávažne. Ak sa nezistí vrodená srdcová chyba je na kardiológovi, či bude chcieť dieťa  opakovane vyšetriť alebo nie. Dnes mnohí kardiológovia sa prikláňajú k tomu, že ak srdce je bez vrodenej chyby, nie je potrebné takéto dieťa dispenzarizovať.

Záver

Sú aj také stavy, napr. vrodené zúženie aorty, ktoré sa v útlom veku môže prejavovať len ako šelest, ale ak sa nerieši, dochádza k preťaženiu srdca. Preto je potrebné kardiologicky vyšetriť každé dieťa so šelestom.

späť na začiatok