Kašeľ

Kašeľ
27.3.2019 v kategórii Časté problémy, autor MUDr. Monika Antošová, foto: istockphoto.com

Kašeľ (lat. tussis) je obranný reflex organizmu, ktorý je vyvolaný dráždením nervových zakončení blúdivého nervu, nachádzajúcich sa v dýchacích cestách. Najviac týchto ukončení je v zadných častiach hrtanu, priedušnice a priedušiek.

Preto aj kašeľ najčastejšie vychádza z týchto častí dýchacích ciest. Reflex a tým kašeľ môže byť vyvolaný mechanickým, chemickým a fyzikálnym podráždením. Cieľom kašľa je odstrániť obsah, ktorý sa tam nachádza. Preto hovoríme o obrannom reflexe. Pri zápaloch je nežiaducim obsahom napr. hlien.

Kategórie kašľa

Podľa dĺžky trvania poznáme dve základné kategórie kašľa.

  • Akútny kašeľ
  • Chronický kašeľ                                                                                     

Akútny kašeľ a jeho príčiny

Najčastejšie sprevádza počiatočné štádia  infekcie dýchacích ciest. Vzniká aj pri inhaláciách škodlivých produktov, pri vdýchnutí cudzieho telesa ap.

Najčastejšie príčiny akútneho kašľa:

Laryngitis  acuta subgloticca – akútny zápal hrtanu

Kašeľ vzniká náhle, je drsný, štekavý, alebo tzv. hrncový. Hlas je zvyčajne chrapľavý a zastretý. Vzniká zúžením častí hrtana  v oblasti pod hlasivkami. Na začiatku je suchý, neproduktívny, v  ďalšom priebehu sa mení na vlhký, dieťa vykašliava hlien. Prítomný je sťažený nádych, pri ktorom je často počuť piskot. Viac Laryngitída.

Tracheitis acuta – akútny zápal priedušnice

Typické sú nočné záchvaty kašľa, v ležiacej polohe je výraznejšie prekrvenie dýchacích ciest a tým aj kašeľ. Dieťa si pri kašli sadá. Aj tu je kašeľ najprv suchý, neproduktívny, neskôr vlhký, hlienový. Môže byť vírusového alebo bakteriálneho pôvodu. Tento typ kašľa môže byť prítomný aj pri pasívnom fajčení (ak rodičia fajčia v prítomnosti dieťaťa), alebo je prítomný pri alergii. Viac Zápal priedušnice.

Laryngotracheobronchitis acuta pseudomembranacea et crustoza

Je to zápal hrtanu, dýchacej trubice a priedušiek s tvorbou povlakov. Jedna sa o veľmi závažné ochorenie, prítomný je dráždivý nočný kašeľ, dieťa má problémy s dýchaním, je schvátené. Ide o život ohrozujúci stav vyžadujúci  hospitalizáciu, zvyčajne na jednotke intenzívnej starostlivosti alebo ARO. 

Aspirácia (vdýchnutie) cudzieho telesa

Najčastejšie sa to stane deťom do 2 rokov života. Kašeľ vzniká náhle pri jedle, alebo pri hre s drobnými predmetmi. Okrem kašľa je prítomná dýchavičnosť alebo aj prešednutie. Kašeľ je neproduktívny, suchý. Nebezpečné je vdýchnutie strukovín alebo arašidov, ktoré v dýchacích cestách nabobtnávajú. Tu môže byť kašeľ aj chronický.

Sinusitis acuta – zápal prinosových dutín

Kašeľ je vlhký, hlieny sú zvyčajne hnisavé, dieťa má aj hnisavú produkciu z nosa, prípadne zvýšenú teplotu.

Diagnostika akútneho kašľa

Diagnostika nie je ťažká, hlavne pri zápaloch dýchacích ciest.  Dôležité sú informácie od rodiča . Rodič by mal vedieť kedy a za akých podmienok kašeľ začal, vedieť opísať typ kašľa, či je v noci alebo aj cez deň, v kľude alebo len pri pohybe, vlhký alebo suchý, ak dieťa  vykašliava, aké sú hlieny (belavé, žlté, zelené).

Chronický kašeľ a jeho príčiny

Chronický kašeľ je taký, ktorý sa vyskytuje denne a trvá viac než 3 - 4 mesiace. Je to jeden z najčastejších príznakov v detskom veku, pričom väčšina detí nemá žiadne pľúcne ochorenie a ich vývoj je normálny. Vyskytuje sa u 20-30% deti, ak v rodine fajčia obidvaja rodičia potom až v 50%.  Chronický kašeľ je často ťažko liečiteľný, je nepríjemný pre dieťa a jeho okolie.  

Nebolo však dokázané, že u deti s chronickým kašľom sa častejšie vyskytuje astma alebo alergia. Chronický kašeľ často vedie k strate dôvery k lekárovi. Vyliečenie  kašľa vedie k zlepšeniu života pacienta a k zlepšeniu atmosféry v rodine.

Najčastejšie príčiny chronického kašľa:

Následok vírusovej infekcie dýchacích ciest

Je to väčšinou suchý, neproduktívny kašeľ, ktorý je pokračovaním prekonanej vírusovej infekcie. Tento dôvod nachádzame u  11-25% deti s chronickým kašľom. Príčinou je pretrvávajúci zápal v dýchacích cestách, je tam prechodne zvýšená citlivosť prieduškovej sliznice. Kašeľ zvyčajne po 6-8 týždňoch pri liečbe bežnými prípravkami proti kašľu vymizne. Deti je potrebné chrániť pred ďalšou infekciou.

Parapertussis

Proti čiernemu kašľu (pertussis) je u nás povinné očkovanie a preto je  toto  ochorenie  menej časté ako ostatné bakteriálne či vírusové ochorenia dýchycích ciest. . Existuje však podobná infekcia spôsobená baktériou Bordetella parapertussis, ktorá má podobný typ kašľa ale ochorenie nemá ani zďaleka taký závažný priebeh a také následky ako pravý čierny kašeľ.  Kašeľ prichádza v záchvatoch, je veľmi výrazný, dusivý s lapaním po dychu, dieťa pri ňom sčervená, zvracia. Diagnózu je možné stanoviť odberom krvi na vyšetrenie protilátok proti baktérii. Po tomto ochorení môže kašeľ napriek adekvátnej liečbe pretrvávať aj niekoľko mesiacov, potom spontánne ustúpi.

Syndróm zadnej nádchy

Je to stav spôsobený chronickým zápalom prinosových dutín a nosovej sliznice. Kašeľ je sprevádzaný pocitom upchatého nosa, pretrvávajúcim výtokom z nosa alebo len pocitom zatekania do nosohltanu. Niekedy dieťa trvalo poťahuje nosom, občas ráno môže mať zastretý hlas, odkašliava. Typické je chrápanie a môže byť aj porucha sluchu. Tento stav môže byť spôsobený buď infekciou alebo aj alergiou. Vyžaduje otolaryngologické vyšetrenie, prípadne alergologické vyšetrenie. O liečbe rozhodne odborník. 

Asthma bronchiale

Kašeľ je vyprovokovaný námahou, chladným vzduchom, smiechom. Piskoty, ako známka astmy, nemusia byť prítomné. Tieto deti v dnešnej dobe majú väčšinou diagnózu stanovenú a liečbu riadi imuno-alergológ. Viac Astma

Gastroezofágalny reflux (GER)

Gastroezofagálny reflux je stav, keď sa žalúdočný obsach vracia naspäť do pažeráka alebo až do nosohltana, resp. malé množstvo potravy sa môže dostať aj do dýchacích ciest. Asi u 15% deti s chronickým kašľom je na príčine práve GER.

Môže sa vyskytovať u deti všetkých vekových skupín, avšak najčastejší je u deti do jedného roka života. Typické je zhoršenie kašľa po jedle a v leže, jeho príčina je aspirácia ( vdýchnutie obsahu, ktorý sa dostáva do dýchacích ciest zo žalúdka). U  deti školského veku nemusí mať GER žiadne iné príznaky okrem kašľa. Pacient majú častejšie chrapot, zastretý hlas a bolesti v krku. 

Pasívne fajčenie

Deti, ktoré sa nachádzajú dlhodobo v prostredí, kde sa fajčí, majú väčšie riziko porúch pľúcnych funkcií.  Prvým príznakom je kašeľ, ktorý po odchode z takéhoto prostredia väčšinou vymizne.

Psychogénny kašeľ

Väčšinou v takýchto prípadoch je prítomný   neproduktívny suchý kašeľ, skôr pokašliavanie, niekedy ale aj štekavý, hrubý. Môže ísť o istú formu tiku, zhoršuje sa pri strese, v novom prostredí. Často sú postihnuté šikovné a cieľavedomé deti. V spánku mizne. Vhodné je zníženie nárokov na dieťa v súlade s jeho fyzickými a psychickými možnosťami, poprípade konzultácia  psychológa.

Iné príčiny  chronického kašľa

Z ďalších ochorení, pre ktoré je typický chronický kašeľ sú : chronický zápal priedušiek, prieduškové vydute, cystická fibróza (slané deti), nežiaducí účinok niektorých liekov.

K častým príčinám patrí aj alergia. Dieťa, ktoré kašle v januári alebo vo februári nemusí mať len infekciu dýchacích ciest, už v tomto období kvitnú niektoré stromy, na ktorých peľ precitlivení jedinci môžu zareagovať.

Vyšetrenie

Základom vyšetrenia je anamnéza  – informácia o dĺžke a type kašľa, o začiatku, o prekonaných ochoreniach. Čím viac informácií vie rodič lekárovi poskytnúť, tým precíznejšie dokáže lekár stanoviť vyšetrovací postup.

V ordinácii obvodného pediatra z ďalších vyšetrení sa zvyčajne urobí odber krvi na zistenie zápalových parametrov a na prítomnosť infekcie, kultivačné vyšetrenie hrdla a nosa a rtg. pľúc a prinosových dutín. Na základe výsledkov týchto vyšetrení rozhodne lekár o ďalšom postupe (ORL vyšetrenie, alergologické, pneumologické, gastroenerologické prípadne  ďalšie vyšetrenia).

Liečba kašľa

Liečba kašľa vždy závisí od jeho charakteru.

Podľa mechanizmu účinku rozdeľujeme lieky proti kašľu na 3 skupiny:

  • antitusiká – na utlmenie suchého kašľa
  • expektorancia – na uľahčenie vykašliavania pri hlienovom, vlhkom kašli
  • kombinované lieky - majú obidva spomínané účinky

Liečba suchého  kašľa

Suchý kašeľ je sprievodným znakom zápalu dýchacích ciest v počiatočnom štádiu. Všeobecne sa udáva, že tento kašeľ nie je nutné liečiť, pretože spontánne prechádza do kašľa vlhkého, hlienového.

Avšak za situácie, že kašeľ je dráždivý, úporný, vyčerpáva dieťa, nedovolí mu spaťa lieky na vykašliavanie neúčinkujú, je možné podať lieky na utíšenie kašľa. Tieto lieky sa volajú antitusiká. (kašeľ v preklade je tussis).

Antitusiká- lieky na utlmenie kašľa

    antitusiká kodeinového typu
    antitusiká nekodeinového typu

Kodeinové antitusiká

Kodein  je medzistupňom metabolizmu morfinu. Pôsobí na centrum kašľa v mozgu, znižuje jeho citlivosť na potrebu kašľa. Má aj slabší účinok proti bolesti. Má však nežiaduce účinky, môže viesť  k útlmu dychového centra. Kodeinové antitusiká sú účinnejšie ako nekodeinové, ale môže sa na nich vyvinúť závislosť. Nesmú sa podávať deťom mladším ako 12 rokov a deťom so sťaženým vykašliavaním pri chronickej obštrukčnej chorobe pľúc. Do tejto skupiny liekov patrí : Kodein, Diolan a iné

Nekodeinové antitusiká

Nekodeinové antitusiká sa môžu používaťaj u malých detí. Prípravky, ktoré je dostať na našom trhu sú:Tussin ( možno ho podávať deťom už od 7kg), Ditustat, Robitussin ai.


Liečba vlhkého kašľa

Vlhký, hlienový kašeľ nasleduje po suchom kašli pri zápaloch dýchacích ciest. Deti lepšie tolerujú tento kašeľ ako suchý dráždivý. Podstatou liečby je zbaviť dieťa hlienov. Lieky, ktoré sa používajú na tento typ kašľa jednak zrieďujú hlieny a zároveň podporujú vykašliavanie. Najčastejšie sa odporúčajú  prípravky obsahujúce ambroxol, bromhexin, acetylcystein, karbocystein.

Podobné účiky majú rastlinné prípravky s  obsahom (menthae piperitae etheroleum, anisi etheroleum, pini pumilionis). Nie všetky sú vhodné pre malé deti. Pozornosť je potrebné venovať aj možnej alergii. Z liekov uvádzame Sinupret, Mucoplanm  Hedelix, Thymomel.

Kombinované lieky proti kašľu

Existujú aj kombinované prípravky, ktoré majú jednak tlmiace účinky na kašeľ a jednak umožňujú vykašliavanie. Na našom trhu je k dispozícii Stoptusin a Pleumolysin. Pleumolysin je vhodný pre deti od 1 roku, Stoptusin pre deti od novorodeneckého obdobia.

Dôležité

K liečbe kašľa patrí aj dodržiavanie režimových opatrení.

  •     Zriedenie hlienov a tým uľahčenie vykašliavania je potrebný dostatočný príjem tekutín.
  •     Pri záchvatovitom kašli je potrebné obmedziť fyzickú námahu najmä behy. Pri behu dieťa dýcha ústami a tým sa do priedušiek dostáva chladný, znečistný vzduch, ktorý dráždi sliznicu dýchacích ciest. Ak vzduch pri nádychu prechádza nosom, je ohriaty a prefiltrovaný od väčších nečistôt.


Rýchla orientácia pri kašli

1. Suchý kašeľ , pokašliavanie, s výtokom z nosa, hlavne v leže alebo v noci.

Pravdepodobnou príčinou sú stekajúce hlieny, ktoré dráždia dýchacie cesty. Potrebné je udržiavať nos priechodný. Ak je výtok riedky, priezračný stačia aj kvapky s obsahom morskej soli.

2. Suchý, dusivý kašeľ je príznakom začínajúceho  zápalu horných alebo aj dolných dýchacích ciest. Ak ja kašeľ veľmi dusivý a vyčerpáva dieťa, potom podame lieky na tlmenie kašľa - antitusiká. Ale akonáhle je len náznak vykašliavania, začneme podávať lieky na vykašliavanie. Ak kašeľ je suchý, ale dieťa ho dobre toleruje, podávame od začiatku lieky na vykašliavanie.

3. Vlhký, hlienový, produktívny kašeľ- tu vždy podávame lieky na vykašliavanie.

Pri vlhkom kašli nepodávame antihistaminiká, napr. Dithiaden, Fenistil, pretože zahusťujú hlieny a sťažujú

späť na začiatok