Astma

MUDr. Monika Antošová | 22. marec 2019
Astma

Astma je chronické ochorenie pľúc s typickými príznakmi, vyvolané alergénmi alebo nepriaznivými vonkajšími vplyvmi. Liečba je dlhodobá, pri doržiavaní režimu aj úspešná.

Najčastejšou príčinou je alergia. Ochorenie má typické prejavy, vyskytuje sa najčastejšie u ľudí, ktorí už prejavy alergie mali alebo majú. Je to výsledok pôsobenia vrodenej predispozície k alergii a vplyvu životného prostredia. Priebeh ochorenia ovplyvňuje životospráva, infekcie, stres. Začínať môže v každom veku, aj u malých detí.

Na Slovensku sa astma vyskytuje asi  u 3% deti a 10% dospelej populácie. Tieto údaje nie sú presné, predpokladá sa vyšší výskyt.

Príznaky astmy

 • Veľmi často prvým príznakom je len dlhotrvajúci suchý, dráždivý kašeľ, môže byť len v určitých obdobiach, začína alebo zhoršuje sa po námahe, antibiotická liečba je bez efektu.
 • Dýchavičnosť (pocit ťažkého, namáhavého dýchania).
 • Záchvaty suchého kašľa.
 • Piskoty na prieduškách, často počuteľné aj na diaľku.
 • Príznaky sú najvýraznejšie v noci a nad ránom, ale môžu pretrvávať celý deň.
 • Záchvat prichádza náhle po kontakte s negatívnym faktorom – spúšťačom (alergény, vírus, hmla, chladný a vlhký vzduch, dym, chemické výpary, fyzická námaha).

Príznaky sú spôsobne stiahnutím (kŕčom) svalových vlákien, nachádzajúcich sa v prieduškách. Prítomný je aj opuch sliznice v prieduškách a tiež prítomnosť hustého hlienu. Pri tejto situácii je prechod vzduchu prieduškami sťažený, preto dieťa musí vykonať obrovskú námahu pri dýchaní. Prechod vzduchu zúženým priestorom priedušiek je počuteľný ako piskot. Dieťa cíti tieseň na hrudníku, neznesie námahu.

Ak sa podajú v správnom čase správne lieky, opuch aj krč svaloviny ustúpi a dieťaťu sa uľaví. Ak sa nepodajú lieky, situácia sa môže vystupňovať a následkom môže byť aj úmrtie.

Na základe príznakov a frekvencie astmatických záchvatoch rozslišujem rôzne stupne astmy od ľahkej občasnej až po ťažkú pretrvávajúcu.

Vznik astmatického záchvatu

Pri vzniku astmatického záchvatu pôsobia určité negatívne faktory, ktoré voláme spúšťače. Sú to  jednak alergény (látky, na ktoré organizmus reaguje prehnanou alergickou reakciou) a jednak faktory vonkajšieho prostredia.

Najčastejšie alergény

 • Inhalačné (prítomné vo vzduchu) - peľ, prach, roztoče, plesne
 • Potravinové - kravské mlieko, vajíčka, orechy, obilniny, mak, med, paprika, surové zemiaky, južné ovocie, kôrovce, čokoláda, kakao, kivi, mango
 • Lieky - najčastejšie penicilín
 • Alergény z domácich zvierat Tie môžu byť prítomné v slinách (pes, mačka, kôň, morča, škrečok),v moči (mačka, pes, malé laboratórne zvieratá), v krvnom sére, v lupinách, kožných šupinách a vo výlučkoch (holubov) atď. Najagresívnejšie pôsobia alergény mačiek, prudké reakcie vyvolávajú aj alergény koňa a malých hlodavcov.
 • Hmyz - osa, včela, sršeň

Faktory vonkajšieho prostredia a iné spúšťače záchvatu astmy

 • vírusy, dym z ohňa, cigaretový dym
 • chladný vzduch, spreje a dráždivé vône, chemické látky, konzervačné látky, farbivá, hnojivá, textílie
 • prechladnutie, telesná námaha, stres, citové vypätie, hormonálne zmeny

Zhoršené životné prostredie jednoznačne negatívne vplýva na vznik a priebeh astmy.

 • Pacienti s alergickou astmou sa zhoršia pri kontakte s alergénom. Napr. v peľovej sezóne, pri styku s domácim zvieratkom, v prašnom prostredí, po jedle potraviny, na ktorú sú alergickí. Po vynechaní kontaktu s alergénom sa ich stav zlepší.
 • Pacienti s nealergickou astmou pozorujú zhoršenie pri zmenách počasia, najvýraznejšie reagujú v jesenno-zimnom období, v čase hmiel, vlhkého a chladného počasia.
 • Pacienti s tzv. infekčno - alergickou astmou pozorujú zhoršenie stavu po každej prekonanej infekcii, aj po banálnej nádche.

Liečba astmy

Liečebné postupy u astmy sú v dnešnej dobe dobre prepracované a pri dodržiavaní životosprávy a pravidelnej liečbe môže byť dieťa bez alebo len s minimálnymi obtiažami. Liečba musí zabezpečiť dieťaťu plnohodnotný život, vrátane akejkoľvek fyzickej aktivity.

Liečba spočíva v režimových opatreniach a vo farmakoterapii (podávanie liekov).

Farmakoterapia pozostáva z dlhodobého podávania liekov tzv. kontrolórov, ktoré sa užívajú pravidelne, aj v období bez obtiaží a udržiavajú astmu pod kontrolou. Druhou skupinou sú  lieky, ktoré sa užívajú pri zhoršení stavu, pri akútnom astmatickom záchvate, voláme ich uvoľňovače. Účinkujú na stiahnuté prieduškové cesty, ktoré uvoľňujú.

Režimové opatrenia

Pri režimových opatreniach sa jedna o dodržiavanie zásad života astmatika, odstránenie spúšťačov, teda negatívnych faktorov, dychové cvičenia, klimatická liečba.

Základné zásady, ktoré by mal astmatik dodžiavať sú:

 • Nefajčiť ani sa nezdržiavať  v zafajčených priestoroch. Niekedy stačí k vyvolaniu záchvatu aj pobyt v miestnosti, kde sa pred krátkym časom fajčilo.
 • Nepoužívať prenikavé vône, parfumy, vonné sviečky, osviežovače vzduchu, čistiace prostriedky s výraznou vôňou, aviváž.
 • Odstrániť z domácnosti a hlavne spálne veci zachytávajúce prach a roztoče (plyšové koberce, plyšové hračky, závesy, ozdobné vankúše, čalúnený nábytok nie je vhodný, správny výber hračiek).
 • Lôžkoviny by nemali byť páperové, požívať by sa mali antialergické paplóny a vankúše, posteľné obliečky by sa mali často meniť a prať.
 • Nechovať v domácnosti žiadne domáce zviera.
 • Vylúčiť z jedálnička potraviny, na ktoré je dieťa alergické.
 • Pri sezónnej astme minimalizovať pobyt v prírode, spať pri zatvorenom okne, denne sa sprchovať a umývať vlasy, nepiť bylinkové čaje, nesladiť medom.
 • Každý astmatik by mal zvládnuť nácvik správneho dýchanie.
 • Využívať  klimatickú liečbu (Vysoké Tatry, prímorské strediská ).  
 • Dieťa by malo mať pravidelný pohyb v bezpríznakovom období, športujúce deti majú ľahší priebeh astmy ako ,,sedavé“ typy.

Farmakologická liečba

Liečba spočíva jednak v dlhodobom a pravidelnom užívaní liekov tzv.kontrolórov, ktoré udržiavajú astmu pod kontrolou a jednak liekov - uvoľňovačov, ktoré sa užívajú pri horšení stavu, pri akútnom astmatickom záchvate.

Liečbu riadi vždy alergológ, v prípade, že pri akútnom záchvate nedosiahneme liečbou zlepšenie, nie je vhodné podávať lieky viac ako ich ordinoval lekár, pre možnosť predávkovania. V takomto prípade je potrebné vyhľadať lekársku pomoc. Pri správnom podaní sa zlepšenie dostaví o 3-5 minút

Je potrebne zvládnuť techniku podávania prípravkov a dodržiavať predpísané dávkovanie.  

Astma a škola

Pre dobrý vývoj astmy je nesmierne potrebná dobrá spolupráca rodiča a lekára, rovnako dobrá spolupráca učiteľa a rodiča. Pri dobre kontrolovanej astme by dieťa nemalo mať obmedzenia v škole.

 • Je potrebné oboznámiť hlavne učiteľa telesnej výchovy o stave dieťaťa, o spúšťačoch a o postupe pri objavení sa prvých ťažkostí.
 • Ak dieťa reaguje na peľ, nie sú pre neho vhodné behy vonku v sezóne, pričom telesná výchova v telocvični mu nemusí robiť problémy.
 • Dieťa by malo mať v škole pri sebe základné lieky, malo by ich vedieť používať. Je vhodné napísať postup, pretože v prostredí spolužiakov resp. v strese dieťa nemusí dodržať postup.
 • Je dobre dbať, aby dieťa malo zdravý a dobrý spánok, aby si školské úlohy pripravovalo dôsledne. Tým je možné vyhnúť sa stresovým situáciám v škole a znížiť negatívny vplyv stresu na vznik záchvatu.

Astma a cestovanie

 • Pred cestou je vždy potrebné skontrolovať lieky, či ich máme všetky, ktoré dieťa bežne používa, ale aj tie, ktoré používa iba pri záchvate. Skontrolovať ich dobu použiteľnosti.
 • Oboznámiť sa s peľovou situáciou vo vybranej destinácii.
 • Žiadať alebo doniesť so sebou antialergické lôžkoviny, ak je možné žiadať izbu bez kobercov. Mnohí rodičia nosia so sebou čističku vzduchu.
 • Vždy noste so sebou lekárničku, napr. v prípade fakultatívnych výletov.

Astma a výber povolania

Čo môže ohroziť astmatika na pracovisku?

 • stavebníctv : prach, chlad, vlhkosť
 • poľnohospodárstvo a zverolekárstvo: prach, postrekové prípravy, peľ, srsť, roztoče, výlučky zvierat
 • kancelárske práce : atramenty a tonery, starý papier
 • medicína: dezinfekčné prostriedky, lieky – antibiotiká, kontrastné látky
 • strojárstvo a chemická výroba: chemikálie, prach, výpary farieb, lakov
 • Potravinárstvo: ak je prítomná potravinová alergia, nemusí sa objaviť len po požití, niekedy spúšťačom môže byť aj kontakt s potravinou, napr. rybie mäso, koreniny
 • kaderníctvo: výpary a kontakt s farbami, kozmetickými prípravkami