Zápal priedušnice

MUDr. Monika Antošová | 22. Mar 2019
Zápal priedušnice

Trachea, priedušnica alebo dýchová trubica je časťou dýchacích ciest. Zápal dýchacích ciest môže postihnúť všetky jeho častí. Zápal každej časti má typický priebeh a typické príznaky. Zápal dýchacej trubice, tracheitis, je považovaný za akútny stav, často vyžadujúci hospitalizáciu.

Väčšinou sa jedna  o bakteriálnu infekciu, ktorá nasleduje ako komplikácia po vírusovom ochorení. Pri kultivačnom vyšetrení hlienov sa najčastejšie  zistí u chorých detí Stafylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Moraxella catharalis a Streptococcus pyogenes.

Kedy myslíme na zápal priedušnice

 • Ak má dieťa príznaky laryngitídy, je správne liečené a príznaky nestupujú, objaví sa opäť teplota, kašeľ je častejší a výraznejší.
 • Ochorenie je málokedy ohraničené len na priedušnicu, častejšie sa jedna o difúzne postihnutie dýchacích ciest, to znamená hrtanu, priedušnice a priedušiek.
 • Charakteristická pre toto ochorenie je tvorba blán, ktoré sú akoby nalepené na sliznici priedušnice. Blany spolu s opuchom zužujú priemer priedušnice a obmedzujú dýchanie. Vzhľadom na priemer dýchacích ciest, ktorý je u deti menší ako u dospelých, je toto ochorenie častejšie v detskom veku.

Výskyt zápalu priedušnice

 • Častejší u malých detí.
 • Častejšie je v zimných mesiacoch.
 • Je to menej časté ochorenie ako laryngitída. Približne len 2% deti s príznakmi tracheitídy majú skutočnú tracheitidu. 98% tvoria laryngitídy vírusového pôvodu.
 • Niektoré zdrojeuvádzajú vyšší výskyt u chlapcov ako u dievčat.
 • Vyskytuje sa u deti od 3 mesiacov až 16 rokov, s vrcholom okolo 4. roku života.

Príznaky a priebeh zápalu priedušnice

Príznaky sú u detí výrazne, pretože ich trubica je užšia ako u dospelých. Opuch a prítomné hlieny ju robia ešte užšou a tým je sťažené dýchanie.

Najvýraznejšie príznaky sú:

 • zhoršenie stavu u detí, ktoré majú larynygitídu
 • opätovný výstup teploty, teplota je spravidla vysoká
 • stridor (pískavý zvuk) pri nádychu, v pokročilom štádiu aj pri výdychu, počuteľný aj na väčšiu vzdialenosť
 • výrazný štekavý kašeľ, kokrhanie, kašeľ je bolestivý, môžu byť bolesti uši
 • známky dychového úsilia (sťažené dýchanie, vťahovanie medzirebrových priestorov do hrudníka pri nádychu, pohyb nosových krídiel pri dýchaní)
 • prešedlosť kože, bolesti hrdla, bolesti pri prehĺtaní, zachrípnutosť, nie je zvýšené slinenie
 • dieťa nehľadá lepšiu polohu, príznaky sú rovnaké v každej polohe
 • dieťa vyzerá veľmi choré
 • stav sa môže veľmi rýchlo zhoršovať,  nevyhnutné je včasné lekárske ošetrenie, často intubáciu (zavedenie trubičky do priedušiek, čim obídeme prekážku a  uľahčíme dýchanie)
 • nezriedkavé sú komplikácie ako zápal pľúc alebo aj sepsa
 • pri včasnej a úspešnej liečbe sa stav dieťaťa upraví rýchlo,zvyčajne bez následkov., u väčšiny detí sa pozoruje výrazné zlepšenie stavu po piatich dňoch antibiotickej liečby.
 • úmrtnosť pri včasnej liečbe je nízka

Diagnóza zápalu priedušnice

Diagnóza sa stanoví na základe klinických prejavov, laboratórnych testov - CRP, sedimentácie červených krviniek, počtu bielych krviniek, rtg. hrudníka, kultivácie z hlienov na zistenie pôvodcu infekcie.

Liečba

 • udržiavanie priechodnosti dýchacích ciest – intubácia
 • antibiotiká 10 dní
 • kyslík, monitorovanie dýchania a krvných plynov

Ako ma postupovať rodič dieťaťa so zápalom priedušnice

 • Ak má dieťa laryngitídu pozorovať dieťa.
 • V prípade opätovného výstupu teploty, zhoršenia kašľa nečakať, vyhľadať odbornú pomoc.
 • Upokojiť dieťa.
 • Pravidelne kontrolovať domácu lekárničku, mať pripravené lieky proti teplote.