Rastová retardácia plodu: Keď je bábätko v brušku menšie, ako má byť

Zuzana Balogová | 27. apríl 2018
Rastová retardácia plodu: Keď je bábätko v brušku menšie, ako má byť

Intrauterinná rastová retardácia plodu. Aké sú príčiny a liečba?

IUGR (skratka anglického slova Intra Uterine Growth Restriction) - intrauterinná rastová retardácia plodu.

Pod pojmom rastová retardácia plodu sa označuje oneskorenie vnútromaternicového rastu a vývoja plodu. Rast a vývin sa oneskoruje o 3-4 týždne vo vzťahu ku gestačnému veku a zisťuje sa ultrazvukovou biometriou.

IUGR je najčastejšou príčinnou mŕtvorodenosti.

Príčiny IUGR

Je mnoho faktorov, ktoré môžu viesť k IUGR.

Predispozície k IUGR môžu byť zo strany matky i plodu.

Zo strany matky sú to napr.:

 • celková malnutrícia,
 • anémie,
 • ochorenia srdca,
 • abúzus alkoholu,
 • fajčenie,
 • chronická hypertenzia,
 • nízka telesná hmotnosť a malý vzrast.

Zo strany plodu môže ísť napr. o tieto faktory:

 • viacpočetné tehotenstvo,
 •  infekcie,
 • malformácie plodu,
 • chromozomálne aberácie,
 • viac pôrodov po sebe v krátkej dobe.

Medzi najčastejšie príčiny vzniku IUGR patria:

a)      konštitučné vplyvy – ide o geneticky podmienený vznik IUGR na podklade rasy, etniky, habitu,

b)      vplyvy prostredia – hlavne vplyvy škodlivín, napr. fajčenie (dieťa ženy, ktorá počas tehotenstva fajčila, váži priemerne o 200 gr. menej) a celková malnutrícia,

c)      genetické faktory,

d)     uteroplacentárny prietok – dochádza k poruche uteroplacentárnej perfúzie, čo má za následok zníženie prietoku placentou a neadekvátnu výmenu živín, čo v konečnom dôsledku vedie k IUGR. Uteroplacentárnu perfúziu tiež znižujú cievne ochorenia matky (napr.cyanotické srdcové vady).

rastová retardácia plodu

Typy IUGR

Typ I. (symetrický, proporcionálny, chronický typ) – zaostávanie vo vývine je pozorované od začiatku tehotenstva (napr. pri chromozomálnych aberáciách, vnútromaternicovej infekcii),

Typ II (dysproporcionálny, klasický) – oneskorenie vo vývine sa manifestuje po 30.týždni tehotenstva (napr. pri preeklampsii),

Typ III (zmiešaný) – k oneskoreniu rastu dochádza 2 – 3 týždne pred pôrodom. Ide o kombináciu typu I a II, kde úlohu zohráva zníženie fetoplacentárneho prietoku, znížený príjem kyslíka, glukózy, esenciálnych aminokyselín v kombinácii s primárnymi príčinami IUGR.

Diagnostika IUGR

 1. ultrazvuková biometria – pokladá sa za najdôležitejšiu metódu.

Merajú sa tieto parametre:     

 • biparietálny rozmer hlavičky (BPD),
 • abdominálna cirkumferencia (AC),
 • cirkumferencia hlavičky (HC),
 • dĺžka femuru (FL),
 • index HC/AC.

rastová retardácia plodu
Ak je na základe ultrazvukového vyšetrenia podozrenie na IUGR, vyšetrenie sa musí opakovať. Ďalšie ultrazvukové vyšetrenie by sa však malo konať najskôr po 2 týždňoch.

 1. ultrazvuková flowmetria – hodnotí a posudzuje sa hemodynamika a prietok fetoplacentárnou  jednotkou,
 2. biochemický skríning,
 3. monitorovanie základných životných prejavov plodu
 • najčastejšie sa používa tzv. non stres test (je založený na princípe kardiotokografického sledovania srdcovej frekvencie plodu v závislosti na pohyboch),
 • u tehotných žien, ktoré prekročili 36. týždeň gravidity sa často používa tzv.oxytocínový záťažový test.
 1. biofyzikálny profil – posudzuje sa stav plodu skórovacím systémom. Hodnotí sa 5 parametrov - dýchacie pohyby plodu, pohyby plodu, tonus, množstvo plodovej vody, srdcová frekvencia (na základe záveru non stres testu). Pri normálnom profile sa každý posudzovaný jav hodnotí 2 bodmi. 8 – 10 bodov predstavuje normálny výsledok, celkové skóre nižšie ako 4 body môže svedčiť o hypoxii plodu. Ide o patologickú hodnotu a je indikáciou k ukončeniu tehotenstva.

Liečba IUGR

Pri liečbe IUGR neexistuje uniformný postup. Ak je matka fajčiarka, fajčenie by mala zanechať, pri podvýžive budúcej mamičky je potrebná úprava stravy.

Cieľom liečby je do 34. týždňa tehotenstva bezpečne predĺžiť graviditu. Samozrejmosťou by malo byť aj starostlivé sledovanie plodu. 

Ak po 34. týždni tehotenstva dochádza k zhoršovaniu parametrov, môže byť odporúčané ukončenie tehotenstva.  Ak sa veľmi zlé parametre objavia počas tehotenstva do 34 týždňa, je potrebné preklenúť aspoň 48 hodinovú hranicu, počas ktorej sa pripravujú pľúca plodu injekčnou terapiou.

Predčasne narodení novorodenci
Prečítajte si tiež:

Predčasne narodení novorodenci

 

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: