Vyvolávanie pôrodu. Prečo a ako?

Vyvolávanie pôrodu. Prečo a ako?
18.7.2019 v kategórii Tehotenstvo, autor MUDr. Peter Brenišin, foto: istockphoto.com

Dôvody pre vyvolanie pôrodu pred termínom gravidity sú rôzne.

Indukcia (vyvolávanie) pôrodu prichádza do úvahy vtedy, ak pokračovanie tehotenstva predstavuje ohrozenie – či už pre matku alebo pre plod. Zvyčajne sa k vyvolávaniu pôrodu pristupuje u potermínovej gravidity, no niekedy je to nutné aj pred predpokladaným termínom pôrodu.

Dôvody pre vyvolanie pôrodu pred termínom gravidity sú rôzne

K najčastejším patrí ohrozenie matky (vysoký tlak, ochorenie obličiek, preeklampsia), mŕtvy plod v maternici, veľmi veľký plod (zvyčajne u žien s cukrovkou, pôrod sa vyvoláva 1 – 2 týždne pred termínom).

Podobne sa postupuje aj pri nepostupujúcom pôrode v termíne, napríklad pri vyhasínaní kontrakcií, pričom sa pôrod neprimerane predlžuje, či pri odtoku plodovej vody, ak pôrod nepostupuje očakávaným tempom. Na vyvolávanie pôrodu sa môže použiť buď prostaglandín alebo oxytocín.

Prostaglandín pomáha dosiahnuť zrelosť krčka maternice na pôrod, preto sa zvyčajne podáva vo forme tabliet priamo do pošvy, oxytocín zasa vyvoláva sťahy maternice a zvyčajne sa podáva vo forme infúzií počas pôrodu.