Tehuľky, viete, aké vyšetrenia vás teraz čakajú?

MUDr. Peter Brenišin a PaedDr. Dagmar Baluchová | 12. jún 2017
Tehuľky, viete, aké vyšetrenia vás teraz čakajú?

Tehotenstvo je nádherné, temer magické obdobie – aby všetko dobre dopadlo, mamička absolvuje počas gravidity množstvo tzv. prenatálnych vyšetrení (prenatálny = obdobie medzi počatím a pôrodom. Aké vyšetrenia ju čakajú počas tehotenstva? Koľkokrát absolvuje poradňu pre tehotné?

Čo čaká tehuľku v tehotenskej poradni?

Keď žena otehotnie, je nutné v záujme jej zdravia i zdravia bábätka, aby začala s pravidelnými kontrolami u svojho gynekológa.

Spočiatku sú minimálne jedenkrát mesačne, v prípade potreby (spravidla v poslednom mesiaci tehotenstva či pri výskyte určitých ťažkostí) aj častejšie.

To závisí od zdravotného stavu tehuľky – ak trpí nejakým ochorením (napr. cukrovka, neurologické či iné ochorenie), je nutná spolupráca gynekológa a príslušného špecialistu, aby spoločne koordinovali postupy, prípadne užívanie liekov, počas tohto citlivého obdobia, v záujme ochrany zdravia a života matky, aj dieťatka, ktoré v sebe nosí.

ČASTOSŤ PORADNÍ:

  • do 28. týždňa tehotnosti – raz za 4 týždne
  • do 36. týždňa tehotenstva – raz za 2 týždne
  • od 36. týždňa – raz za týždeň až do pôrodu.

Aké sú neinvazívne vyšetrenia v tehotenskej poradni?

V rámci prvej poradne počas tehotenstva sa lekár zameria predovšetkým na zistenie a potvrdenie gravidity:

  • vyšetruje sa hladina tzv. tehotenského hormónu (vyšetrenie HCG),
  • robí sa ultrazvukové vyšetrenie i
  • palpačné vaginálne vyšetrenie (dnes sa už robí kvôli samotnej diagnostike tehotenstva pomerne zriedkavo).

Vyšetrenie HCG slúži nielen na potvrdenie tehotenstva, ale výška hladiny HCG môže poukazovať aj na niektoré poruchy gravidity (mimomaternicové tehotenstvo, možné vývojové chyby plodu, potrat).

Ultrazvukové vyšetrenie má zmysel až vtedy, keď je graviditu dobre vidieť. V počiatku tehotenstva však taktiež môže pomôcť, a to pri odhalení mimomaternicového tehotenstva, neskôr umožňuje odhaliť niektoré chyby vo vývoji plodu, problémy s placentou a ďalšie.

Žena v rámci preventívnych prehliadok počas tehotenstva absolvuje množstvo vyšetrení, pričom niektoré sa vykonávajú opakovane.

Patria sem zistenie výšky a hmotnosti, celkové fyzické vyšetrenie, kontrola tlaku krvi a pulzu, vyšetrenie krvného obrazu, krvnej skupiny a Rh faktoru, vyšetrenie zrážacích faktorov v krvi.

Napr. moč sa kontroluje kvôli obličkám, ktoré sú počas tehotenstva vystavené mimoriadnej záťaži. Paletu dopĺňajú vyšetrenia na možné prenosné ochorenia (hepatitída B, syfilis, HIV) a ster z krčka maternice na cytologické vyšetrenie.

Opakovane sa robí krvné vyšetrenie na zistenie hladiny antiD-protilátok – mimoriadny význam má toto vyšetrenie u žien, ktoré majú Rh faktor negatívny.

Asi 4 týždne pred pôrodom, čiže v 36. týždni gravidity sa robí opakovaný krvný test na syfilis (BWR), hepatitídu typu B (HBsAg), HIV, výter z pošvy na prítomnosť streptokoka.

Prečítajte si: Vyšetrenia v tehotenstve

Aké údaje obsahuje tehotenská knižka?

Každá tehotná žena dostáva od gynekológa po potvrdení tehotenstva preukaz, známy aj ako „tehotenská knižka“.

Lekár do nej zapisuje výsledky všetkých vyšetrení a až do pôrodu je potrebné, aby si ho tehuľka nosila so sebou. V pôrodnici ho po prijatí odovzdá personálu.

Informácie z tehotenského preukazu poskytnú pôrodníkovi dôležité informácie o tehotenstve a výrazne môžu ovplyvniť aj samotný pôrod, najmä v prípade, ak bude nutné jeho vyvolanie alebo iný zásah.

Prečítajte si: Tajomstvá tehotenskej knižky

Čo znamená skratka PAPP-A?

Táto skratka pochádza z názvu Pregnancy associated plasma protein A, čo v preklade znamená „plazmatický proteín A asociovaný s tehotenstvom“ či ako pappalyzín-1.

Ide o enzým, ktorý štiepi receptory pre rastové faktory a organizmus ho využíva najmä pri usmerňovaní procesov formovania orgánov a tkanív. Zjednodušene povedané, je dôležitý pri vývoji orgánov a tkanív plodu. Zvýšené hodnoty sa vyskytujú iba zriedkavo – spravidla pri intenzívnom hojení rán.

Znížené hodnoty môžu signalizovať poruchu počtu chromozómov (napr. pri trojitom 21. chromozóme, čo môže signalizovať Downov syndróm).

Znížené hodnoty sa však môžu spájať aj s rizikom rozvoja preeklampsie, spomalením rastu plodu, taktiež môžu signalizovať odlúčenie placenty, riziko predčasného pôrodu, ba niekedy aj smrť bábätka.

Prečítajte si: Ultrazvukové vyšetrenie

Prečo sa v tehotenstve vykonáva Double, Tripple až Quadrupple test?

V preklade ide o dvoj-, troj- či dokonca o štvortest. Názvy pochádzajúce z angličtiny napovedajú, že z odobratej vzorky sa dá vyšetriť viacero ukazovateľov.

Základným cieľom týchto testov je odhaliť riziko výskytu niektorých vrodených vývojových chýb (VVCH), pričom testy dokážu odhaliť výskyt VVCH s pomerne vysokou pravdepodobnosťou.

Double test zahŕňa porovnanie hodnôt beta-HCG a AFP (alfa-fetoproteínu) – predtým sa vyšetroval iba samotný AFP.
Stále sa používa napr. vo Veľkej Británii, u nás ho už vytlačil Tripple alebo Quadrupple test. Test zohľadňuje aj vek matky, hmotnosť a podobne. Je menej presný ako Tripple test.

V rámci Tripple testu sa okrem AFP a beta-HCG vyšetrujú aj hodnoty voľného estriolu (ide o jeden zo ženských pohlavných hormónov).

Jeho využitie zahŕňa ako odhad rizika výskytu chybného počtu chromozómov (18. a 21., čiže Edwardsovho, resp. Downovho syndrómu) a zároveň stanovuje aj možnosť rozvoja defektov nervovej sústavy bábätka (rázštep nervovej trubice). Pre prehľadnosť uvádzame nižšie tabuľku.

Prečítajte si: AFP alebo tripple test - pravda o krvnom vyšetrení v tehotenstve

Hľadajte viac v ŠPECIÁLE MAMA a ja!

Ďalšie dôležité informácie o prenatálnych vyšetreniach – čo znamenajú, prečo sa budúcim mamičkám robia, aký je rozdiel medzi 2, 3 či 4D ultrazvukom, ako prebieha amniocentéza či odber choriových klkov, a veľa ďalšieho sa dočítate v ŠPECIÁLE júnového čísla.

Objednajte si časopis MAMA a ja na: https://mamaaja.sk/predplatne


Prečítajte si aj:

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: