Tajomstvá tehotenskej knižky

Tajomstvá tehotenskej knižky
5.5.2017 v kategórii Tehotenstvo, autor MUDr. Peter Brenišin, foto: istockphoto.com

Je vzácnejšia než tá, ktorá sa nazýva vkladná. Tehotenská knižka, či – presnejšie – tehotenský preukaz, je potvrdením, že tehotenstvo je skutočné. Ale čo je v nej vlastne zapísané?

Tehotenský preukaz má iba zopár strán, musia sa tam však zmestiť všetky potrebné informácie počas celého tehotenstva, a to od momentu potvrdenia tehotenstva lekárom až do pôrodu. 
Údaje v tehotenskom preukaze sú zapisované tak, aby ich mohol kedykoľvek v prípade potreby dešifrovať aj iný lekár, a to čo najrýchlejšie, ak by to situácia vyžadovala. 

Tehotenský preukaz na prvej strane

Sú tam uvedené základné identifikačné údaje – priezvisko (aj rodné) a meno, zamestnanie, bydlisko, rodné číslo, číslo zdravotnej poisťovňe a pečiatka lekára, ktorý tehotenský preukaz vystavil.

Je tu niekoľko riadkov na údaje o predchádzajúcich pôrodoch, pričom sa vyznačia i prípadné komplikácie počas gravidity alebo pôrodu. Pod nimi nájdete dve skratky: 
 • abort – údaj o samovoľných potratoch,
 • UPT – umelé prerušenie tehotenstva.
Aj keď sa údaje o týchto skutočnostiach asi žiadnej žene neuvádzajú ľahko, sú potrebné, pretože môžu súvisieť s prípadnými komplikáciami v práve prebiehajúcom tehotenstve, príp. môžu byť dokonca indikáciou pre tzv. rizikové tehotenstvo.
V kolónke anamnéza sa zaznačia najdôležitejšie údaje o týchto skutočnostiach:
 • RA – rodinná anamnéza (uvádzajú sa tu ochorenia a zdravotné komplikácie v rodine),
 • OA – osobná anamnéza (ochorenia a zdravotné ťažkosti budúcej mamičky),
 • alergie – alergia na lieky alebo potraviny,
 • detské ochorenia – bežné detské ochorenia, ktoré tehuľka prekonala,
 • operácie – údaje o prekonaných operáciách.

Tehotenský preukaz na druhej strane

- resp. dvojstrane – sa začína údajmi o dĺžke menštruačného cyklu a dĺžke menštruačného krvácania.

Zároveň sa vyznačí, či bol cyklus pravidelný alebo nepravidelný. Napr. pri pravidelnom cykle údaj 28/4 znamená, že cyklus trval 28 dní (začiatok menštruácie bol každých 28 dní) a samotné krvácanie 4 dni.

Ak bol cyklus mierne nepravidelný, môže záznam vyzerať aj takto: 28 – 32/4-5, čiže dĺžka menštruačného cyklu kolísala medzi 28 až 32 dňami a krvácanie trvalo 4 alebo 5 dní.

Pokiaľ je cyklus nepravidelný, vyznačí sa tento údaj s približnou dĺžkou trvania cyklu aj krvácania, pokiaľ výkyvy v trvaní menštruačného cyklu nie sú až také výrazné, údaj o ich trvaní stráca zmysel.

PM – uvádza sa dátum začiatku poslednej menštruácie. V súvislosti s dĺžkou menštruačného cyklu slúži pre orientačné určenie dĺžky tehotenstva a predpokladaného termínu pôrodu.

IVF-ET – skratka IVF znamená „in vitro fertilisation“ (in vitro fertilizácia), čo je umelé oplodnenie, a ET značí „embryo transfer“.

Ide o dátum, kedy došlo k umelému oplodneniu – je to asi jeden z mála prípadov, keď poznáme úplne presný začiatok tehotenstva, takže podľa neho možno pomerne spoľahlivo určiť predpokladaný termín pôrodu, pokiaľ bude tehotenstvo prebiehať bez komplikácií.

PP – ďalší dôležitý údaj pre určenie predpokladaného termínu pôrodu – ide o tzv. prvé pohyby, ktoré prvorodička pocíti v polovici tehotenstva, viacrodička o dva týždne skôr.

Určenie termínu podľa prvých pohybov je pomerne presné. Samozrejme, skutočný termín pôrodu sa môže od toho predpokladaného odchyľovať.

Vyznačí sa tu nástup na MD (materskú dovolenku), výška a hmotnosť budúcej mamičky v čase vystavenia tehotenského preukazu, príp. aj pred otehotnením – podľa toho sa posudzuje nárast hmotnosti počas tehotenstva. 

Taktiež sa tu uvedú rozmery panvy, ktoré lekár zisťuje pomocou pelvimetra. Treba však povedať, že panva sa v priebehu tehotenstva mení, takže aj u žien s veľmi úzkou panvou sa zvyčajne panvové kosti trochu „rozostúpia“, aby sa vytvorili podmienky pre prirodzený pôrod.

Preto sa veľkosť panvy premeriava opakovane, a to hlavne vo vyšších štádiách tehotenstva. Treba podotknúť, že iba veľmi málo žien má aj v čase pôrodu takú úzku panvu, že je to indikáciou pre tzv. cisársky rez.

Za pravdu nám určite dajú napr. veľmi útle ženy, ktoré počas tehotenstva mali iba minimálny hmotnostný prírastok, porodili normálne – a aj napriek tomu, že sa hmotnosťou vrátili v rekordne krátkom čase do „normálu“, ešte nejaký čas po pôrode sa nezmestia do džínsov, ktoré nosili pred otehotnením.

Prečítajte si: Lekár radí: Čo všetko treba vedieť o menštruačnom cykle

Do tabuľky sa uvedú do riadku príslušného týždňa výsledky vyšetrení v tehotenskej poradni

 • TK – tlak krvi,
 • hmotnosť,
 • moč – výsledky vyšetrenia moču, pričom B znamená, že sú v moči prítomné bielkoviny, C – cukor, H – krvné farbivo, U – žlčové farbivo (urobilinogén).

Množstvo týchto látok sa vyznačí počtom krížikov podľa výsledkov na papieriku, ktorý sa ponorí do moču. Žiaden krížik znamená, že sa daná látka v moči nevyskytla, výskyt danej látky sa podľa závažnosti vyznačí od jedného po 4 krížiky.

 • opuchy – vyznačia sa opuchy nôh, príp. na iných častiach tela (ruky, tvár),
 • pohyby – odo dňa výskytu prvých pohybov plodu sa sem značí, či tehotná žena cíti pohyby plodu,
 • naliehanie – udáva sa, ktorou časťou tela plod nalieha na pôrodné cesty, čiže ktorou časťou tela je otočený nadol.

Zvyčajne je to hlavička, ale môžu to byť aj nožičky, zadoček, alebo môže byť dieťatko uložené naprieč brucha, čo sa zvykne označovať ako „priečka“ alebo priečne.

S polohou plodu je to tak trochu ako s rozmermi panvy – do pôrodu sa môže ešte zmeniť. Z pôrodníckej praxe poznáme nemálo prípadov, keď žena mala z dôvodu nevhodnej polohy plodu plánovaný cisársky rez, nakoniec porodila prirodzene, pretože dieťatko sa na poslednú chvíľu otočilo hlavičkou nadol.

Prečítajte si: Keď sa bábo v brušku nechce otočiť: tipy, ako mu pomôcť
 • OP – ozvy plodu, čiže prítomnosť úderov srdiečka plodu. Môže sa značiť obyčajným znamienkom plus (čo značí, že pôrodník, príp. aj tehotná žena pomocou špeciálneho prístroja počuli zvuky bijúceho srdca plodu), zvyčajne sa však uvádza číslo, ktoré udáva počet úderov srdiečka plodu za minútu.

Nevystrašte sa, ak sa vám tento údaj zdá privysoký, pretože srdiečko plodu bije zhruba dvojnásobne rýchlejšie ako srdce matky.

 • subjektívne ťažkosti – vyznačia sa individuálne ťažkosti tehuľky, ktoré sa „nezmestia“ do žiadnej z predchádzajúcich koloniek.

Čo je cervikálne skóre?

Cervikálne skóre slúži pre hodnotenie stavu krčka, pričom sa hodnotia jeho jednotlivé parametre – dĺžka tela krčka, jeho dilatácia (rozšírenie otvoru krčka), orientácia krčka – jeho poloha, resp. naklonenie vo vzťahu ku pošve, konzistencia tela krčka, cerviko-korporálny uhol – uhol, ktorý zviera krček a telo maternice a nakoniec naliehanie plodu na bránku krčka.

Jednotlivé parametre sa bodujú od 0 do 2 a súčet týchto bodov sa posudzuje vo vzťahu k maximálnej tolerancii, ktorá je uvedená pri každom týždni gravidity, a to osobitne pre „primi“ (primipara, prvorodička) alebo „multi“ (multipara, multirodička). 

Pokiaľ je súčet bodov cervikálneho skóre vyšší než maximálna tolerancia (CI nad MT), je potrebné tehotnú ženu odoslať na konzultáciu do ambulancie pre RG, čiže do poradne pre rizikovú graviditu.

Prečítajte si: 

Lekár radí: Tehuľka pod drobnohľadom alebo Aké vyšetrenia vás čakajú v tehotenstve?

Tretia dvojstrana tehotenského preukazu

Je rozdelená na dve časti – pravá je vyhradená pre poznámky z prípadnej hospitalizácie tehotnej ženy, v ľavej sa vyznačí:

 • vstupné vaginálne vyšetrenie – je to dátum prvého vyšetrenia, kedy (alebo odkedy) bola prvýkrát potvrdená gravidita,
 • kolposkopia dňa – vyšetrenie povrchu krčka maternice špeciálnou lupou pri vstupnom vaginálnom vyšetrení, príp. počas tehotenstva, ak začne žena krvácať z krčka maternice, (nemusí sa robiť v každom prípade),
 • OC dňa – cytologické vyšetrenie krčka vo forme cytologického steru na začiatku tehotenstva (takéto sa robí aj pri pravidelnej preventívnej prehliadke mimo obdobia tehotenstva),
 • fundus – spona v cm – vzdialenosť medzi horným okrajom lonovej kosti a bodom, pokiaľ siaha maternica.

Meria sa obyčajným krajčírskym metrom a údaj sa zaznačí na priesečník príslušného týždňa tehotenstva a stupnice v centimetroch (pre lepšiu orientáciu je farebne vyznačené pole, v ktorom by sa mal údaj nachádzať, v súčasnosti sa už viac orientujeme podľa ultrazvukových meraní, ktoré sú omnoho presnejšie).

Štvrtá strana tehotenského preukazu– ultrazvukové vyšetrenia

Strana je rozdelená na stĺpce, v ktorých je označenie obdobia gravidity, v ktorých sa vyšetrenia vykonávajú – existuje viacero typov tehotenských preukazov, takže niekde sú tri stĺpce označené ako 10. t., 20. t., 30. t. – čiže desiaty, dvadsiaty a tridsiaty týždeň, alebo štyri stĺpce, kde je sú prvé tri stĺpce označené intervalmi 10. – 14. t., 20. – 24. t., 30. – 32. t. a posledný je označený ako 36. týždeň.

Je to dané tým, že napríklad prvý ultrazvuk sa nemusí vykonávať presne v desiatom týždni gravidity, ale je tam dovolená určitá tolerancia.

Lekári to síce vedia, ale tehuľky môžu byť znepokojené, že nemali ultrazvukové vyšetrenie urobené presne v desiatom týždni – preto je vhodnejšie označenie stĺpcov pomocou uvedených intervalov. Do jednotlivých riadkov sa potom v príslušnom stĺpci zaznamenáva:

 • dátum vyšetrenia,
 • týždeň podľa PM – predpokladaný týždeň gravidity pri výpočte podľa dátumu poslednej menštruácie,
 • CRL – dĺžka plodu od hlavičky po zadoček (meria sa do cca štvrtého mesiaca gravidity),
 • NT – šijové prejasnenie (nuchal translucency), doslova „priesvitnosť šije“, ale uvádza sa aj šijová riasa, šijový záhyb alebo presiaknutie šije.

Meria sa nahromadenie tekutiny pod kožou v záhybe zátylku plodu. Pokiaľ toto nahromadenie presiahne určitú hodnotu, môže signalizovať niektoré vývojové poruchy plodu.

 • BPD x FOCD – priečny (vzdialenosť medzi spánkovými kosťami) a pozdĺžny rozmer hlavičky (od čela ku kosti záhlavia), slúži pre posúdenie, či plod rastie primerane štádiu tehotenstva.
 • TAD x APD rozmer bruška – pri pohľade „spredu“ (šírka medzi bokmi bruška) a „zboku“ (vzdialenosť medzi chrbátikom a prednou časťou bruška).
 • FL – dĺžka stehnovej kosti,
 • frekvencia srdca – zmeria sa počet úderov srdiečka za minútu, príp. sa iba znamienkom plus vyznačí prítomnosť akcie srdca plodu,
 • poloha plodu – ako je plod v maternici uložený (pozdĺžne, priečne), ktorou časťou je nasmerovaný k pôrodným cestám,
 • pohyby plodu – vyznačí sa, či sú pohyby plodu prítomné alebo neprítomné,
 • pohlavie plodu,
 • cervix dĺžka – dĺžka krčka maternice,
 • cervix vezikulácia – kontroluje sa, či nedochádza k otváraniu krčka od vnútornej bránky,
 • placenta lokalizácia – udáva sa, v ktorej časti maternice je placenta umiestnená,
 • placenta grading – zrelosť placenty, mení sa v priebehu gravidity a hodnotí sa stupňami 0 až 3.

Riziko predstavuje „predčasne zrelá“ placenta, ktorá nedokáže plniť svoju funkciu, pretože sú v nej zhoršené prietoky krvi, čiže výmena látok medzi plodom a matkou. Zrelosť placenty sa posudzuje vždy v kontexte ďalších vyšetrení.

 • hydramnion – množstvo plodovej vody, predpona oligo- značí „málo“, predpona poly- značí veľa plodovej vody,
 • RI v a. umbilicalis a SD v a. umbilicalis – ide o tzv. prietoky, čiže meranie cievnej rezistencie.

Ultrazvukom sa meria rýchlosť toku krvi v pupočníkovej tepne, vďaka čomu možno odhaliť poruchy výmeny medzi placentou a plodom, resp. kedy si placenta „prestáva“ plniť svoju funkciu. Zvýšenú pozornosť prietokom treba venovať hlavne v poslednom mesiaci gravidity.

 • morfológia – hlavne v úvodných štádiách gravidity má pomôcť zistiť hrubé vývojové chyby,
 • hmotnosť plodu – odhad hmotnosti plodu na základe ultrazvukových meraní,
 • zodpovedá g. t. – údaj o tom, ktorému týždňu gestačného veku plodu zodpovedajú výsledky ultrazvukového vyšetrenia plodu (porovnáva s predpokladaným týždňom gravidity podľa poslednej menštruácie alebo podľa dátumu umelého oplodnenia, pričom sa pripúšťajú určité odchýlky v hmotnosti plodu),
 • záver – lekár zhrnie výsledky vyšetrenia.

Piata strana tehotenského preukazu

V ľavej časti je miesto na poznámky lekára, v dolnej časti sa uvádzajú výsledky OGTT skríningu GDM, čo sú výsledky orálneho glukózového tolerančného testu (OGTT) pri vyhľadávaní cukrovky v tehotenstve (GDM – gestačný diabetes mellitus).

Tento test sa robí u tehotnej ženy v rozmedzí 24. až 28. týždňa, u žien s rizikovými faktormi ihneď po zistení gravidity, opakuje sa (aj pri negatívnom výsledku prvého testu) taktiež v 24. až 28. týždni.

Údaj o anti-GAD hovorí o výsledkoch špecializovaného testu pri diagnostike tehotenskej cukrovky.

EKG v 1. a 3. trimestri – zaznačia sa sem výsledky srdcového vyšetrenia pomocou EKG, ktoré sa vykonáva u tehuľky v prvej a tretej tretine gravidity.

V spodnej časti je miesto pre záznam o návšteve psychoprofylaktického predpôrodného kurzu a údaj o tom, či si budúca mamička žiada prítomnosť otca pri pôrode.

V pravej časti je priestor pre špeciálne laboratórne vyšetrenia, pričom k základným patrí vyšetrenie KS (krvnej skupiny) a Rh faktora budúcich rodičov.

Pri určitej kombinácii krvných skupín, resp. Rh faktora, kde prichádza do úvahy ohrozenie plodu alebo ženy, sa vykonajú testy na tvorbu protilátok v jednotlivých obdobiach gravidity a ich výsledky sa sem zaznačia.

Okrem toho je tu miesto aj pre výsledky vyšetrenia KO (krvného obrazu) v jednotlivých týždňoch gravidity:
 • Leu – leukocyty – počet bielych krviniek,
 • Ery – erytrocyty – počet červených krviniek,
 • Hb – hemoglobín – množstvo červeného krvného farbiva,
 • Htk – hematokrit – pomer medzi množstvom červených krviniek a objemom celej krvi, čiže vlastne udáva, aký podiel z celkového množstva krvi predstavujú červené krvinky,
 • Tromb – trombocyty – množstvo krvných doštičiek,
 • RRR+TPPA – test na syfilis, môže byť označený aj iným spôsobom (napr. Lues), toto označenie vychádza z typu použitého testu,
 • HBsAg – zistenie protilátok proti hepatitíde typu B,
 • Anti HIV 1, 2 – prítomnosť protilátok proti HIV,
 • Anti HCV – protilátky proti hepatitíde typu C,
 • rubeola IgG – imunoglobulíny, ktoré sa vyskytujú po očkovaní proti rubeole alebo sú v organizme prítomné po prekonaní tohto ochorenia,
 • rubeola IgM – imunoglobulíny, ktoré sa vyskytujú v čase prebiehajúceho ochorenia na rubeolu,
 • toxoplazmóza – prítomnosť protilátok proti toxoplazmóze – opäť sa posudzuje, podobne ako pri rubeole, či ide o protilátky získané po absolvovaní ochorenia alebo pri prebiehajúcom ochorení,
 • MOP-pH pošvy – MOP znamená mikrobiologický obraz pošvy, čiže kontrola vnútorného prostredia pošvy v kombinácii s pH pošvy.
V rubrike Prenatálna diagnóza v I. a II. trimestri môžete nájsť tieto skratky:
 • CRL – dĺžka plodu od hlavičky po zadoček,
 • PAPP-A – marker na skríning vrodených vývojových chýb plodu v prvom trimestri,
 • free-beta hCG – hladina tehotenského hormónu,
 • NT – šijové prejasnenie (nuchal translucency),
 • MS-AFP – alfa-fetoproteín – zvyčajne sa vyšetruje v kombinácii s ďalšími ukazovateľmi, vďaka čomu dokáže zachytiť výskyt vrodených vývojových chýb plodu,
 • BPD – priečny rozmer hlavičky,
 • estriol – hormón, hladina ktorého taktiež pomáha indikovať výskyt vrodených vývojových chýb plodu.

Úplne dole ešte nájdete riadok, do ktorého sa zaznačí výsledok vyšetrenia na Streptoccocus agalactiae v 36. týždni gravidity. Ak je tento výsledok pozitívny, mal by pôrod prebiehať v clone antibiotík, aby sa predišlo infekcii plodu.

Prečítajte si: AFP alebo tripple test - pravda o krvnom vyšetrení v tehotenstve