Ultrazvukové vyšetrenie v tehotenstve

Stanislava Mikolášová, d. p. a., odborná spolupráca MUDR. Jozef Záhumenský | 6. august 2014
ultrazvukove vysetrenie v tehotenstve

Ultrazvukové vyšetrenie patrí medzi najpoužívanejšie vyšetrovacie metódy.

Čo je ultrazvukové vyšetrenie?

Ultrazvukové vyšetrenie patrí medzi najpoužívanejšie vyšetrovacie metódy. Mnohí z tých, ktorí už absolvovali toto, na prvý pohľad nenáročné a zároveň bezpečné, vyšetrenie, vám povedia, že takmer o nič nejde.

Využitie ultrazvuku

Ultrazvuk má veľmi široké využitie v gynekológii a pôrodníctve. Je nenahraditeľným nástrojom na bezpečné, neinvazívne, presné a efektívne pozorovanie plodu. Zohráva veľmi významnú úlohu v starostlivosti o tehotné ženy a ich vyvíjajúce sa bábätká.

Počas tehotenstva vás čaká niekoľko ultrazvukových vyšetrení. Prečo sa vykonávajú, na čo sú zamerané a ktoré parametre lekári zisťujú a sledujú, vám priblížia nasledujúce riadky.

Čím teda môže ultrazvuk potešiť budúce mamičky? Okrem toho, že sa prostredníctvom lekára dozviete o zdravotnom stave a napredovaní dieťatka, máte možnosť uvidieť svojho drobčeka na vlastné oči, prípadne si jeho prvú fotografiu „ešte z bruška“ odniesť aj domov. Hádam všetkých budúcich rodičov pohladí po duši zvuk pravidelného tlkotu srdiečka ich očakávaného dieťatka. Navyše sa tiež môžete dozvedieť, či pod srdcom nosíte chlapčeka alebo dievčatko. Ak potom túžite, aj túto informáciu vám ultrazvuk môže prezradiť 

Čo je to ultrazvuk?

Ultrazvukové zobrazovanie, nazývané aj sonografia, je metóda získavania obrázkov z vnútra ľudského tela pomocou vysokofrekvenčných zvukových vĺn. Zvukové vlny sa odrážajú od hraníc dvoch rôzne hustých prostredí. Odrazené zvukové vlny sú nahrané a zobrazené ako vizuálny obraz v reálnom čase. Zachytenie obrázkov v reálnom čase umožňuje sledovať jednotlivé štruktúry plodu, pohyb vo vnútorných orgánoch, tok krvi, činnosť srdca, či rastúci plod.
 
Dopplerove ultrazvukové vyšetrenie je špeciálna technika, ktorou sa vyšetruje tok krvi v cievach. Dopplerova technika umožňuje lekárom odhaliť zúženie ciev, ich upchanie, alebo zistiť vrodené odchýlky. V tehotenstve sa používa na kontrolu prietoku krvi cez placentu a pupočník a na pozorovanie činnosti srdca a prechod krvi v pridružených cievach.

3D ultrazvuk

ukončil svoju fázu vývoja a výskumu a začína sa čoraz viac uplatňovať v praxi, v nemocniciach a na rôznych klinikách. Rýchle a lepšie vybavené prístroje sú už na trhu. Na samotné zobrazenie je potrebný okrem nového prístroja aj špeciálny softvér, ktorý zhromažďuje a následne zobrazuje trojrozmerné obrázky. Zobrazovací čas sa znížil z minút na sekundy. Vykonané merania sú presnejšie a nielen lekár, ale aj rodičia môžu lepšie, zreteľnejšie vidieť dieťatko. Rodičia, ktorí absolvovali 3 D ultrazvuk, ho popisujú ako neopísateľný zážitok, ktorý pomohol k vytvoreniu pevného puta s dieťatkom ešte pred samotným pôrodom.

Z pohľadu odborníkov má 3D ultrazvuk veľký prínos do mnohých odvetví medicíny (genetika, embryológia a mnoho ďalších). Je ním možné odhaliť aj drobné odchýlky vo vývoji a raste plodu, ktoré neboli predtým jasne zobraziteľné.

Získanie 3D obrázka si však vyžaduje nielen zručnosť odborníka, ale aj priaznivú vyšetrovaciu situáciu (množstvo plodovej vody, pozícia plodu, obezita u niektorých rodičiek sú vplývajúce faktory). 

Najnovšie 4D, alebo nazývané aj dynamické 3-D prístroje si získali tiež veľkú obľubu u rodičov, ktorí môžu pozorovať výraz tváre a pohyby ich očakávaného dieťatka.
 

Príprava na USG vyšetrenie

Odporúča sa obliecť si pohodlné nepriliehavé  oblečenie. Ďalšia príprava závisí od toho, čo vám budú pomocou ultrazvuku vyšetrovať. Niektoré vyšetrenia si vyžadujú určité diétne obmedzenia, alebo naplnený močový mechúr. UZ vyšetrenie počas tehotenstva si nevyžaduje žiadnu špeciálnu prípravu.
 

Priebeh vyšetrenia:

Po príchode do miestnosti si odložíte veci a poskytnete lekárovi potrebné dokumenty. Ľahnete si na vyšetrovaciu posteľ, oblečenie si upravíte tak, aby mal lekár prístup k vyšetrovanému miestu (v tehotenstve – oblasť bruška a panvy). Lekár vám najprv nanesie na pokožku čistý gél (nespôsobuje zafarbenie pokožky, ani odevu) pre lepší kontakt so sondou (gél zabráni vzniku vzduchových bublín medzi pokožkou a sondou, ktoré by mohli znemožniť vyšetrenie). Potom vám priloží na telo sondu, ktorú mierne pritlačí a bude ňou pohybovať v rôznych smeroch. 

Pocity pri vyšetrení:  

 • väčšina ultrazvukových vyšetrení je bezpečná;
 • v pokročilom tehotenstve môže byť ležanie na chrbte veľmi nepohodlné a pri dlhšom trvaní vyšetrenia sa môže u vás rozvinúť tzv. supinačný syndróm, kedy pocítite nevoľnosť, závraty a zmenu videnia. V takomto prípade ihneď zmeňte polohu (na bok) a informujte lekára o vašich pocitoch;
 • aplikovaný gél môžete vnímať ako chladný a mokrý;
 • v niektorých momentoch môže byť tlak sondy trochu nepríjemný;
 • ultrazvukové vlny neprenášajú žiadne pocity, nie sú vnímateľné;
 • vyšetrenie obyčajne netrvá viac ako 30 minút, zvyčajne od 5 do 15 minút. 

Výhody UZ techniky počas tehotenstva:  

 • Ultrazvukové vyšetrenie možno uplatniť takmer počas celého priebehu tehotenstva, tiež pri pôrode a v šestonedelí.
 • Ultrazvuk zobrazuje nielen kostru, ale aj mäkké tkanivá – orgány plodu, placentu, plodové vajce a embryo v prvom trimestri tehotenstva. Súčasne zobrazuje všetky súčasti – plod, placentu a plodovú vodu, a to nielen ich obrysy, ale aj vnútornú štruktúru. Cez ultrazvuk je možné pozorovať aj dynamické javy, ktoré v maternici prebiehajú - ako akciu srdca u plodu, či prietok krvi pupočníkom.
 • Vďaka ultrazvuku je možné bezpečne vykonať iné prenatálne invazívne vyšetrenia (napr.: odber plodovej vody).
 • A nakoniec, ultrazvuková metóda zohráva významnú úlohu vo včasnom odhaľovaní vrodených vývojových porúch, genetických odchýlok a iných ochorení.  

Obmedzenia ultrazvukového zobrazovania:

Ultrazvuková technika má množstvo výhod, ale taktiež má svoje limity. Jej výkon závisí od momentálnej akustickej situácie v mieste, ktoré je objektom vyšetrenia a od rozlišovacej schopnosti prístroja.
Najčastejšie problémy vynikajú z fyzikálnych príčin, a to: 

 • keď je dieťatko v polohe, kedy ultrazvukové vlny narážajú na pevné štruktúry (kosti) a vytvára sa tzv. „akustický tieň“, čím zabraňujú preniknutiu zvukovej energie ďalej
  (obvyklý jav pri viacplodovom tehotenstve);
 • veľmi nepriaznivá situácia je pri oligohydramniu (menšie množstvo plodovej vody, menej ako 500 ml);
 • aj pri polyhydramniu (zvýšené množstvo plodovej vody, viac ako 2 000 ml) môže byť situácia sťažená zvýšenou pohyblivosťou plodu;
 • znížená kvalita UZ zobrazenia bola zaznamenaná aj u tehotných žien s obezitou;
 • niektoré ženy i napriek tomu, že nie sú obézne, majú pre ultrazvuk nepriaznivú vlastnosť tkanív (sonorezistentné).  

Kedy a prečo sa robí ultrazvukové vyšetrenie v tehotenstve?

Podľa doporučení odbornej spoločnosti by žena mala absolvovať počas tehotnosti tri ultrazvukové vyšetrenia. V prípade nejasného alebo chorobného nálezu býva odoslaná na konziliárne pracovisko, kde vlastnia lepší ultrazvukový prístroj a majú väčšie skúsenosti s diagnostikou.

Nie je stanovené žiadne pravidlo, ktoré by určovalo presný počet UZ vyšetrení počas tehotenstva. Zo samotnej praxe sa zaužívalo, že v každom trimestri sa vykoná jedno UZ vyšetrenie, teda dohromady tri za celé tehotenstvo. Ak však pri niektorom z UZ vyšetrení vzniklo podozrenie na určité komplikácie, alebo nebolo možné zobraziť niektoré potrebné parametre, alebo máte z rôznych príčin rizikové tehotenstvo, absolvujete viac ako tri UZ vyšetrenia, ktorých počet vám stanovia individuálne podľa potreby. 

1. UZ vyšetrenie: I. trimester

Tzv. výberové vyšetrenie, vykonáva sa v 6. až 14. týždni tehotenstva a je zamerané na:
 
Potvrdenie tehotenstva: Približne od 5. týždňa tehotenstva je možné vidieť cez ultrazvuk plodové vajce uhniezdené v maternici.

Biometria: Ovometria – meraním veľkosti plodového vajca (5. - 6. t. t.) sa stanovuje priemer plodového vajca a zaradením tohto údaju do rastovej krivky sa porovnáva veľkosť s určenou dĺžkou tehotenstva.
CRL – dĺžka vzdialenosti od temena po kostrč.
Tento rozmer je možné zmerať medzi 7. – 13. t. t. Je to parameter, ktorý udáva veľmi presný údaj o dĺžke tehotenstva.
BPD – biparientálny priemer hlavičky (vzdialenosť medzi dvoma stranami hlavičky po šírke).
Meria sa od 12. t. t. tento rozmer narastá od 2,4 cm v 13. t. t. do dĺžky 9,5 cm na konci tehotenstva. Spolu s inými parametrami sa využíva na zistenie asymetrického rastu plodu.
 
Upresnenie termínu pôrodu a porovnanie s výpočtom podľa poslednej menštruácie, neskôr porovnanie s nálezom z UZ vyšetrenia v druhom trimestri.
     

Vitalita embrya - srdcová činnosť je zachytiteľná Dopplerovou metódou ultrazvuku už v 6. t. t. a obyčajne je jasne zobraziteľná v 7. t. t. a normálna akcia srdca v tomto období je okolo 90 – 110  úderov za minútu.
 
Viacplodové tehotenstvo - ultrazvuk je schopný zobraziť počet plodov nachádzajúcich sa v maternici, ich vzájomnú polohu, odchýlky v raste, uloženie placenty, alebo aj viacerých. A tiež jednovaječnosť alebo dvojvaječnosť plodov.
 
Lokalizácia tehotenstva - ultrazvukom možno zistiť, či tehotenstvo prebieha v maternici, alebo sa nachádza mimo nej.

Genetické vyšetrenie - ultrazvuk pomáha pri bezpečnom výkone vyšetrení zameraných na získanie materiálu pre genetickú analýzu.
 

2. UZ vyšetrenie:

Tzv. screening, vykonáva sa v II. trimestri, medzi 18. až 20. t. t.
Biometria - stanovenie dĺžky tehotenstva a zhodnotenie proporcií plodu
BPD (viď pri 1. UZ vyšetrení)
AC – obvod bruška, používa sa v kombinácii s BPD na určenie možnej disproporcie plodu, neskôr v tehotenstve má význam pre stanovenie celkovej veľkosti a hmotnosti plodu.
FL – dĺžka stehennej kosti.
Meranie najdlhšej kosti v tele podáva správu o kontinuálnom raste plodu. Jeho použitie je podobné ako u BPD. Tento parameter sa zvyšuje z 1,5cm v 14. t. t.  na približne 7,8 cm na konci tehotenstva
 
Uloženie plodu - zisťuje sa, v akej polohe sa plod nachádza, ale len orientačne, pretože v tomto období má plod ešte možnosť pohybu.
 
Vitalita plodu - posúdenie srdečnej činnosti, kvality, pravidelnosti a frekvencie.
 
Genetické vyšetrenie - zamerané na hodnotenie priamych a nepriamych znakov možných anomálií (odchýlok) genetického aj iného pôvodu u plodu a pátranie po vrodených vývojových chybách.

Hlavička, centrálny nervový systém a chrbtica posúdenie tvaru a súmernosti hlavičky, stavby lebky a mozgových štruktúr, tvárovej časti,
najčastejšie malformácie (poruchy): hydrocefalus, anencefalus, cefalocele, spina bifida

Hrudník, srdce, pľúca
zhodnotenie veľkosti a súmernosti hrudníka,
srdce: skúmanie uloženia srdca, jeho stavby – rozdelenie na štyri časti, uloženie veľkých ciev; pomocou ultrazvuku možno odhaliť vrodené chyby v stavbe srdca, ktoré sa prejavujú už v samotnom obehu plodu (plod má odlišne fungujúci obeh od toho po narodení) a aj niektoré funkčné poruchy.
najčastejšie vrodené chyby srdca: vady na sieňových a medzikomorových prepážkach, hypoplázia (nedostatočný vývoj tkaniva na danom mieste) srdca alebo komory, transpozícia veľkých ciev
pľúca: ešte nevykonávajú svoju funkciu, takže sú zobrazené ako nehybné, pevné tkanivo a v tejto oblasti nie sú často (skôr výnimočne) nachádzané odchýlky alebo patologické javy.

Bruško, tráviaci systém
Ppozorovanie uloženia orgánov tráviaceho systému, či nezasahujú do hrudnej dutiny,
najčastejšie odchýlky vývoja v tráviacom systéme sa týkajú uzavretia tráviacich ciest, čo sa prejavuje hromadením tekutiny v mieste nad uzáverom. Na ultrazvuku je to dobre viditeľné. Napr.: gastroschisis, atrézia duodena...

Obličky a močový systém
Odhalenie odchýlok v tejto oblasti zahŕňa väčšinou závažné vrodené chyby. Poruchy obličiek majú za následok aj zaostávanie v raste a sú často kombinované s poruchami iných orgánov.
Napr.: nevyvinutie obličiek, polycystické obličky, multicystické obličky...

Kostra
V zobrazení jednotlivých kostí sa pozoruje ich tvar a veľkosť, tieto parametre slúžia na posúdenie priebežného rastu plodu vzhľadom k dĺžke tehotenstva, tiež sa hodnotí veľkosť končatín v porovnaní s trupom a proporcie celej kostry.
Najčastejšie chyby: disproporcie kostry alebo jej častí (napr.: nedostatočné vyvinutie horných alebo dolných končatín), chýbanie určitých kostí, zmeny v štruktúre a tvare kostí.

Pupočník
Pupočník má pre plod význam pre transport živín a kyslíka, preto zmeny alebo poruchy tejto časti môžu mať za následok vážne komplikácie.
Napr.: nevyvinutie jednej cievy v pupočníku, cystické zmeny, cievne problémy (upchanie, alebo zúženie ciev), obtočenie pupočníka okolo krku plodu, prípadne vznik uzla.

Placenta
Sleduje sa uloženie, veľkosť, štruktúra. Zistenie polohy placenty ultrazvukom je dôležité hlavne pre obdobie pôrodu. Ak je placenta uložená normálne (napr. vzadu), je možné porodiť bábätko prirodzenou cestou – vaginálne, ak však placenta čiastočne alebo úplne prekrýva vnútornú časť kŕčka maternice, porodíte cisárskym rezom. Pri závažných nálezoch bývajú rodičky hospitalizované.
Ultrazvuk môže tiež odhaliť krvácanie z miesta placenty, alebo jej predčasné odlučovanie.
Meranie hrúbky placenty pomáha pri pátraní po vrodených vývojových chybách, normálna hrúbka placenty zodpovedá rozmeru do 50 mm, vyššia hodnota môže poukazovať na možné odchýlky.
Ultrazvuk zobrazí aj štruktúru placenty, výskyt infarktov, alebo cystických zmien, čo pomáha pri posúdení jej funkcie. Sleduje sa aj tzv. „zrenie placenty“ vzhľadom k dĺžke tehotenstva.

Plodová voda
Pomocou ultrazvuku sa dá zmerať aj množstvo plodovej vody a tak ľahko zachytiť prípadné zvýšenie (polyhdramnion – nad 2 000 ml), alebo zníženie (oligohydramnion pod 500 ml)  množstva, čo môže mať výrazný vplyv na vyvíjajúci sa plod a tým možný vznik ďalších komplikácií.
 
Viacplodové tehotenstvo - sledovanie vývoja oboch plodov.

3. UZ vyšetrenie

Vykonávané v III. trimestri v 30. až 32. týždni tehotenstva.

Biometria: PD (viď pri 2. UZ vyšetrení)
                   AC   (viď pri 2. UZ vyšetrení)
                   FL    (viď pri 2. UZ vyšetrení)
HC – obvod hlavičky.
Informuje o veľkosti plodu, v kombinácii s inými parametrami je údajom o správnom vývine plodu.
Uloženie plodu -  zobrazí sa poloha plodu, potom naliehajúca časť na ústie pôrodných ciest (hlavička, zadoček, iná časť), držanie plodu (vzájomná poloha končatín a trupu).

Placenta - potvrdenie miesta uloženia placenty a kontrola jej štruktúry.
 
Plodová voda - kontrola množstva plodovej vody.
 
Genetické vyšetrenie - je podobne ako pri 2. UZ vyšetrení zamerané na pátranie po vrodených vývojových chybách, ktoré vznikajú v neskoršej fáze tehotenstva (napr.: hydrocefalus, niektoré srdcové vady...).
 
Viacplodové tehotenstvo - kontroluje sa uloženie plodov a ich celkový stav a veľkosť.
 
Použité materiály: E. Čech a spol.: Porodnictví, www.pregnancy.com

Môže vás zaujímať:

Tri trimestre tehotenstva
Strie v tehotenstve
20 príznakov tehotenstva

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: