Najkrajšie vianočné koledy a vinše: Požehnané Vianoce!

Redakcia | 25. december 2020
Najkrajšie vianočné koledy a vinše: Požehnané Vianoce!

Čas vianočný nesie v sebe vzácne čaro, o tom niet pochýb. Máme k sebe akosi bližšie.

Sme schopní otvoriť svoje srdcia, z ktorých vyžaruje zvláštne teplo a svetlo, zrkadliace sa v rozosmiatych tvárach a rozjasnených očiach, predovšetkým našich ratolestí.

Koledy k vianočnej tradícii patria

To čaro spočíva aj v celkovej vianočnej atmosfére, v tajomných balíčkoch pod svietiacim stromčekom, v starodávnych zvykoch, ktoré sa v mnohých rodinách dodnes dodržiavajú. Ku starodávnym vianočným zvykom na dedinách patrilo aj koledovanie, ktoré sa v súčasnej dobe zachovalo vari len v pár kútoch Slovenska.

Ak viete, že by ste darmo čakali na koledníkov, môžete si koledu zaspievať aj sami doma. Rodičia, deti, starí rodičia, posaďte sa okolo stromčeka, v tónoch sviatočnej melódie precíťte spoločnú radosť, spolupatričnosť zdieľanú v neopakovateľnej chvíli.

   

KOLEDY 

Do hory, do lesa, valasi

Do hory, do lesa, valasi,
či horí v tom našom salaši?
Radosť veľká sa zjavuje
a tento svet potešuje.
Kráčajte, bratkovia, k jasličkám,
aby ste zjavili všetko nám.

Počkajte nás, milí bratkovia,
nebeskí lietajú duchovia.
„Sláva Bohu!“ prespevujú,
pokoj ľuďom ohlasujú,
vtáčkovia prekrásne spievajú
a do Betlehema volajú. 

Vianoce mám stále a navždy
Prečítajte si tiež:

Vianoce mám stále a navždy

Veselé vianočné hody 

Veselé vianočné hody,
spievajte, deti, koledy,
o tom, čo sa vskutku stalo,
že sa ľuďom narodilo Dieťatko.

Potme leží, nemá sviečočky,
na nebi mu svietia hviezdičky,
ty, ktorý nám všetko dávaš,
chudobný si a nič nemáš, Dieťatko.

Prišli k nemu chudobní pastieri,
milé piesne jemu spievali,
vitaj u nás, Nebeský kráľ,
celý svet ťa dávno čakal, Dieťatko.

vianočné koledy
Do mesta Betléma

Do mesta Betléma pospechajme,
pri jasliach kolená zohýbajme.
Kristu v sviatosti, v poníženosti,
Kristu v sviatosti, v poníženosti sa klaňajme.

Z neba k nám zostúpil, nás miloval,
aby nás vykúpil, telo si vzal.
Mnohé úzkosti v ľudskej bytosti,
mnohé úzkosti v ľudskej bytosti okusoval.

Čo o koledách a koledovaní možno neviete

Názov „koleda“ je odvodený od rímskych januárových želaní – Calendae Ianuariae. Je to obradná obchôdzka spojená so spevom piesní, nápevov, riekaniek, za ktoré „koledníci“ dostávali dary.

Podstatou a zmyslom týchto tradičných obchôdzkových obradov bolo priniesť blaho, zdar a šťastie, tak ako v osobnom a rodinnom živote, tak aj v hospodárení. Vznik kolied bol spojený s jarným časom úrody, postupne sa však koledovanie rozšírilo na rôzne obdobia počas celého roka (Štedrý večer, na Štefana, na Nový rok, na Troch kráľov a podobne).

Obdarovať koledníka bolo vecou cti. Koledovať chodili hlavne deti, chudobní a sociálne slabí ľudia, pastieri. Nedať chudobnému koledníkovi výslužku sa považovalo za odsúdeniahodný čin.

Vianočné vinše 

Koleda

Prišli sme vám zaspievať,
zdravia, šťastia vinšovať.
Nech sa vám vždy dobre darí
a nech vás obídu čary.
Na tieto vianočné sviatky,
vinšujeme život sladký.
Dajte že nám, dajte,
čo nám máte dať,
lebo nás budú
nohy oziabať.

Ako tancuje stromček

Na Vianoce každý domček
má v izbičke malý stromček.
Je to náš zelený hosť.
Poď tancovať pre radosť!
On tancuje, ale iba trošičku,
lebo má len jednu nožičku.

Pod stromčekom

Veselo je pod stromčekom,
keď prskavka srší,
cez ihličie zlatý dáždik,
do dlaní nám prší.

Vianočná

Máme doma jedličku,
navrchu má hviezdičku.
Hviezdička sa ligoce,
už sú zasa Vianoce.

Vianoce

Vo vani kapor špľachoce,
prišli opäť Vianoce.
Prihlásil sa zimný čas,
rozozvučí zvonček v nás.

Vinš

Na krásne pokoja sviatky
prijmite vinš náš krátky.
Prežite chvíle vianočné
v radosti, v láske, spoločne.

Čas vianočný

Čas vianočný je tu opäť,
vonku len sneh hustý
nesmelo na dvere klope,
musíme ho vpustiť.
Priniesol nám radosť, lásku,
tovar veľmi vzácny,
má ho, zdá sa, plnú tašku,
hoci nie je lacný.

FEJTÓN: Tie najkrajšie VIANOCE
Prečítajte si tiež:

FEJTÓN: Tie najkrajšie VIANOCE

Fotogaléria

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: