Sú pôrodnice pripravené na pôrody počas pandémie?

Redakcia | 3. Apr 2020
pôrod počas koronakrízy

Otázky pre prim. MUDr. Martina Petrenka, CSc., MBA

Pán primár, máme vo firme tehotné kolegyne, takže by sme sa chceli dozvedieť, aké riziká pre gravidné ženy vyplývajú zo súčasnej situácie... 

Odpoveď je jednoduchá – riziká sú rovnaké, ako pre všetkých obyvateľov našej krajiny. Hrozí infekcia novým koronavírusom, jeho prenášanie na spoluobyvateľov, prejavy ochorenia sú chrípkového charakteru, ktoré v najhorších prípadoch môžu prejsť až do ťažkého zápalu pľúc. A takéto závažné ochorenie môže spôsobiť rôzne komplikácie tehotenstva.

Napríklad aj u bežnej chrípky je známe, že spôsobuje poškodenie plodu vo včasnej gravidite a často aj potrat. Dá sa predpokladať, že Covid19 je podobná viróza, avšak táto epidémia netrvá dosť dlho na to, aby sme mali o nej relevantné vedecké dáta. Môže mať preto podobné nepriaznivé účinky na plod ako chrípka a iné virózy.      

Čo podľa platného ústavného zákona  - zákon č. 227/2002 Z. z. (o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu) znamená konkrétne pojem „núdzový stav“, ktorý v tomto čase platí pre celú Slovenskú republiku? 

Znenie zákona nájdete napríklad na tomto odkaze v článku 5 . Z neho vyplývajú aj právomoci  vedenia štátu pri zabezpečení starostlivosti o občanov a naopak povinnosti občanov podriadiť sa vedeniu štátu. Preto boli prijaté aj konkrétne nariadenia Ministerstva zdravotníctva SR v prípade pandémie Covid19 pre všetky zdravotnícke zariadenia aj občanov, žijúcich na Slovensku.

Zákonné nariadenia štátnych orgánov treba brať mimoriadne vážne, nielen kvôli možným pokutám, či iným osobným konzekvenciám, ale hlavne pre našu vlastnú spoločnú bezpečnosť pri zabránení šírenia tejto nákazy. Bohužiaľ, ešte časť obyvateľov nepochopila závažnosť situácie, preto šírte prosím túto osvetu aj vo svojom najbližšom okolí.  

Gravidné ženy musia chodiť na pravidelné kontroly. Takže aj pri maximálnej snahe o zdržiavanie sa v domácom prostredí, k lekárovi sa vybrať musia. Ako nemocnice/ambulancie zabezpečujú ochranu tehotných žien?

Počas fyziologického tehotenstva ženy navštevujú svojho obvodného gynekológa približne každý mesiac. V čase núdzového stavu pri normálnom priebehu tehotenstva je možné tieto intervaly predĺžiť. Ambulantný gynekológ  by si mal organizovať prácu tak, aby sa pacientky a gravidné ženy zbytočne nekumulovali v čakárňach – objednávať ich na presný čas. Neskôr, od 36. týždňa gravidity až do pôrodu, štandardne chodia každý týždeň na ambulanciu pre tehotné na tú kliniku či pôrodnicu, kde majú záujem rodiť.

V priebehu týchto štyroch týždňov sa oboznámia s konkrétnou pôrodnicou, s metódami používanými pri pôrode, zariadia si prípravu na samotný pôrod, aj prípravu na epidurálnu analgéziu. V núdzovom stave spoločnosti neodporúčame návštevy tehotných v pôrodnici už od 36. týždňa gravidity, V tejto súvislosti je dobré vedieť, že zdravotnícky personál nemocníc aj ambulancií, dodržiava smernicu hlavného hygienika o potrebnej dezinfekcii priestorov, nástrojov a používaní ochranných prostriedkov. 

A čo, keď príde termín pôrodu? Ako prebiehajú v súčasnosti pôrody a aké ochranné opatrenia sú prijaté?

Po istom čase „zaspania“ vedenia rezortu zdravotníctva aj samotných nemocníc (spôsobeným zrejme výmenou vlády SR) sú už dnes naše slovenské nemocnice, teda aj pôrodnice, čiastočne pripravené aj na pôrody rodičiek, ktoré sú infikované vírusom COVID19.

Vládou SR a Ministerstvom zdravotníctva sú určené pôrodnice, ktoré centralizujú pôrody matiek s pozitívnym nálezom koronavírusu, alebo so závažným podozrením na pozitivitu. Ide o tzv. reprofilizáciu (prispôsobenie) konkrétnych zdravotníckych zariadení na starostlivosť o takéto tehotné ženy a ich pôrody. V tejto súvislosti by si budúca rodička mala iba overiť, či pôrodnica, v ktorej plánuje rodiť, nie je definovaná ako centrum pre matky s podozrením na infekciu. Ak tehotná žena nemá pozitívnu anamnézu a nemá príznaky ochorenia, môže rodiť v ktorejkoľvek inej pôrodnici, určenej pre zdravé rodičky.   

Je možné, že sa vírus prenesie z nakazenej matky na dieťa? 

Tu musíme rozlišovať pojem „plod“ (dieťa ešte v maternici) a „novorodenec“ (už narodené dieťa). Táto definícia sa zdá mnohým banálna, avšak pri možnosti infekcie touto nebezpečnou virózou zohráva rozhodujúcu úlohu.   

Zatiaľ sa predpokladá, že sa vírus v tehotenstve neprenáša z matky na plod. Ale prenos na novorodenca je samozrejme možný, v USA a Číne boli zatiaľ zaznamenané dve úmrtia novorodencov. Vrelo odporúčam tehotným ženám a čerstvým matkám prečítať si oficiálny leták od ISUOG (Medzinárodnej spoločnosti pre ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve) o COVID19, gravidite a pôrode. 

Odoberajú sa vzorky na testovanie na Covid19 všetkým rodičkám?

Toto je v súčasnom hektickom čase len zbožný sen nás pôrodníkov a zrejme aj samotných rodičiek. Ako viete z médií, na Slovensku sa testuje denne zatiaľ len veľmi málo ľudí, i keď nová vláda sa už snaží zabezpečiť maximálny počet testovaných ľudí. Pozornosť je však sústredená na rizikové skupiny (seniorov, zdravotníkov a iných pracovníkov v „prvej línii“).

Napriek našim upozorneniam, že tehotné ženy a pôrody sú rovnako riziková skupina obyvateľstva, zatiaľ nie sú tehotné ženy pred pôrodom plošne testované (stav k 31.3.2020).

Takže do ktorejkoľvek pôrodnice na Slovensku môže prísť infikovaná rodička bez prejavov ochorenia a nechtiac spôsobiť lokálnu epidémiu. Z týchto dôvodov platí, že rodička musí mať počas celého pobytu v pôrodnici rúško a rešpektovať všetky ostatné hygienické pokyny. To platí aj pre samotný pôrod. Týmito opatreniami sa snažíme predísť nákaze rodičiek aj personálu.   

pôrod počas koronakrízy

Nemocnice zväčša zakázali prítomnosť otca pri pôrode. Pre mnohé ženy je to príčina ďalšieho stresu. 

Otec dieťaťa alebo iná blízka osoba pri pôrode je skutočná vymoženosť v pôrodníctve posledných desaťročí. Zaviedli sme to my pôrodníci v nádeji, že rodička má okrem „cudzieho“ zdravotného personálu pri sebe aj psychickú oporu – a podarilo sa.

Dnes je už bežné, že oteckovia pomáhajú svojim partnerkám lepšie znášať nevyhnutné útrapy pôrodu. Spokojnejšie sú rodičky, oteckovia a aj my, pôrodníci. Sme veľmi radi, že pri bežných a najmä  pri komplikovanejších pôrodoch nám oteckovia „pozerajú na ruky“, informujeme ich priebežne, čo robíme pre rodičku v priebehu pôrodu, a preto vo väčšine prípadov výborne spolupracujú a pozitívne ovplyvňujú celý jeho priebeh. 

V  dnešnej epidemiologickej situácii sme bohužiaľ nútení oteckov nevpustiť štandardne na pôrodnú sálu. Nikto z nás zatiaľ netuší ani sám o sebe, či nie je infikovaný vírusom, a tak je potrebné mať pochopenie pre tieto opatrenia.     

Ako sú pripravení lekári a sestry na rodičky, ktoré bez prítomnosti partnera reagujú predsa len odlišne, ako keby ho tam mali...?

Ľahká odpoveď, vždy sme boli aj sme pripravení poskytnúť rodičke príjemné prostredie a hlavne podrobnú komunikáciu o priebehu jej pôrodu. Bez ohľadu na to, či je prítomný otec dieťaťa, ďalší rodinný príslušník či iná blízka osoba. Najdôležitejšia je totiž komunikácia, na nej je založená vzájomná dôvera rodičky s nami. S dôverou úzko súvisí vzájomná spolupráca pri pôrode, a tým aj úspešný výsledok – zdravý novorodenec.  

Zmenil sa v tejto epidemiologickej situácii aj systém príjmu matky do pôrodnice a kontaktu matky s dieťaťom po pôrode? 

Samozrejme. Reprofilizácia pôrodníc je opatrenie, ktorým sa snažíme oddeliť rodičky s podozrením na vírusovú infekciu, či už samotné vírusové ochorenie, od zdravých rodičiek. Konkrétnym príkladom je organizácia pôrodníctva v Bratislava v čase núdzového stavu. 

Pôrodnica u nás na Antolskej je za bežných okolností určená na všetky druhy pôrodov, najmä však na centralizáciu predčasných a iných najkomplikovanejších patologických pôrodov. V tejto núdzovej situácii kvôli ochrane zdravých rodičiek prijímame ženy zásadne bez podozrenia na vírusovú infekciu. Rovnako pôrodnica v Ružinove je „neinfekčná“, ale komplikované prípady a predčasné pôrody prekladá k nám na Antolskú.

A keďže je nemocnica na Kramároch v rámci reprofilizácie celá určená rozhodnutím vlády SR na centralizáciu infikovaných a chorých na COVID19, tak tamojšia pôrodnica centralizuje zase takéto rodičky. Vidím to ako veľmi správne rozhodnutie  - rozosievať infekciu po všetkých pôrodniciach je cesta do pekla.

V každej pôrodnici je kontakt matky s dieťaťom upravený podľa lokálnych podmienok a v súvislosti s COVID19 aj podľa podozrenia, alebo na už dokázanú infekciu či ochorenie.     

V prípade „neinfekčných pôrodníc“ ostáva kontakt matky s dieťaťom po pôrode ako doposiaľ, čiže mamička môže mať dieťa pri sebe v spoločnej izbe (tzv. rooming in).

Niektoré matky trpia popôrodnou depresiou, či majú problém s laktáciou. Bez návštev a kontaktu s milovanými to môžu byť ťažšie situácie ako za bežných okolností. Ako na to pôrodnice reagujú? 

Verím, že všetci obyvatelia našej republiky, teda aj nastávajúce matky a ich rodiny, pochopili, že núdzový stav, vyhlásený vládou SR, je nutný pre prerušenie šírenia infekcie. Viem, že pre rodičky, ale aj iných pacientov, je zákaz návštev v nemocniciach nepríjemné opatrenie. Je však nevyhnutné. Napokon, ide o naozaj bežné nariadenie, ktoré sa opakuje skoro každý rok na jar pri chrípkových epidémiách a nie je pre ľudí ničím novým. 

V súčasnom stave zdravotníctva sme radi, že máme ešte aký-taký dostatok lekárov a sestričiek, ktorí ešte neodišli za prácou do zahraničia. To je dôležité pre základnú a nevyhnutnú pôrodnícku starostlivosť. Naša pôrodnica na Antolskej má však k dispozícii aj špecializovanú psychologičku a niekoľko laktačných poradkýň, a tým sa snažíme mamičkám v ich ťažkostiach pomôcť. A práve láskavý, osobný  a empatický prístup nášho personálu je riešením, ktoré sa nám po rokoch podarilo dosiahnuť.

Mojou povinnosťou ako primára kliniky je kontrolovať aj „feedback“, a preto sa často na vizitách, alebo aj pri stretnutí pri ich odchode domov so vzácnym nákladom v prenosnej detskej „škrupinke“, pýtam mamičiek aj oteckov, ako sa im u nás pozdávalo.

Okrem drobných technických nedostatkov (chvíľu netiekla teplá voda, studený obed a podobne), sú vo všeobecnosti ľudia s priebehom pôrodu a prístupom mojich kolegov a kolegýň na našej klinike, veľmi spokojní. A to ma naozaj teší, pretože to je zmysel našej práce.   

Pýtala sa: Mgr. Martina Gaislová, MBA, CEO v spoločnosti JRK Slovensko

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: