Čo je to zdravý novorodenec

MUDr. Monika Antošová | 14. máj 2019
Čo je to zdravý novorodenec

Po prvom vyšetrení novorodenca bezprostredne po narodení môže lekár vysloviť s veľkou pravdepodobnosťou, že sa jedna o zdravého novorodenca, alebo o novorodenca, ktorý môže byť ohrozený a potrebuje špeciálnu starostlivosť.

Sledovanie a ďalšie vyšetrenia na zistenie skutočného zdravotného stavu su nevyhnutné. Aj preto je pôrod v nemocnici bezpečnejší ako pôrod doma, alebo ambulantný pôrod, kde sa dieťa po pôrode zdrží pár hodín.

Novorodenec po narodení  prechádza obrovskou zmenou

Jedná sa zmenu prostredia z mokrého  na suché a tiež dochádza k zmene  funkcií všetkých orgánov. Prvým nádychom sa rozopínajú pľúca,  obličky  aj v maternici odvádzali malé možstvo moču do plodovej vody, ale po  narodení začínajú  fungovať na vyššie obrátky.

Srdce začína pracovať  v inom režime. Uzatvára sa otvor v predsieňovej prepážke,uzatvárajú sa cievne spojky, ktorými pretekala krv vo počas vnútromaternicového vývoja. Až keď sú jasné známky, že adaptačná fáza prebehla nerušene, dieťa má urobené skríningové vyšetrenie a sú negatívne, môžeme povedať, že sa jedna zdravého novorodenca. 

Vyšetrenie hneď po narodení

Lekár celkovo vyšetrí novorodenca a hodnotí tzv.  Apgar skóre.

Apgar skóre sa hodnotí v  prvej, piatej a desiatej minúte. Sleduje sa srdcová činnosť, dýchanie, svalové napätie, reakcia na podráždenie a farba kože. Ak sú všetky parametre v norme, dostáva 10 bodov, za každý parameter 2 body. Ak niektorá z hodnotených funkcií nespĺňa očakávaný stupeň, dieťa dostáva menej bodov. Zdravý novorodenec by mal dosiahnuť 8-10 bodov, potom nevyžaduje špeciálnu starostlivosť
Životné funkcie u novorodenca hodnotíme inak ako u dospelého. Kým frekvencia dýchania u dospelého je 16-20 dychov za minútu, novorodenec dýcha až 60 krát za minútu.
Frekvencia srdca u dospelého je 60-80 za minútu, u novorodenca 120 za minútu.

Čo sledujeme u zdravého novorodenca

Stolica u novorodenca je tmavá, nazelenalá, hovoríme jej smolka. Odchádza prvých 24 hodín. U zdravého novorodenca  by mala odísť  do 48 hodín. Môže byť aj niekoľkokrát denne
Močenie: dieťa močí už aj v maternici. Prehltáva plodovú vodu a močí do plodovej vody. Po narodení močí už prvý deň života, najneskôr do 36 hodín.

Pupočný pahýľ po prestrihnutí počas štádia hojenia môže mierne krvácať. Okolie však nemá byť zapálené.
Žlté sfarbenie kože je spôsobené žlčovým farbivom- bilirubínom, ktorý vznika rozpadom červených krviniek získaných počas tehotenstva. U zdravého novorodenca hodnoty bilirubínu nedosahujú hladinu vyžadujúcu liečbu.  
Veľká fontanela je mäkké miesto na temene hlavičky, kosoštvorcového tvaru, môže mať  rôznu veľkosť,  zvyčajne do 2x2 cm.
Výtok z očí je u novorodencov častý,  po ošetrení očí očnými kvapkami sa stav upraví.
Ak sa dieťa neprisáva dobre, pritom poloha pri dojčení je správna, matka má mlieko, bradavky sú dostatočne vystúpené,   môže sa jednať o výraznejšiu uzdičku pod jazykom, ktorá neumožňuje dostatočný pohyb jazyka. Už v  pôrodnici sa zvykne uzdička prestrihnúť. 
Kýchanie, štikútka- sú prítomné u všetkých novorodencov, nie je to známka choroby.
Ošupovanie kože je časté u prenášaných novorodencov, ale môžeme ho vidieť aj u novorodencov narodených v termíne. Liečba zvyčajne nie je potrebná.
Polohová deformita chodidiel sa vyskytuje u väčších novorodencov. Pri výraznejších formách je potrebná rehabilitácia.
Penis: predkožka sa nedá stiahnuť, ani to nerobíme. Do jedného roka života je to prirodzené.
Testes- vajíčka u donosených chlapcov by sa mali nachádzať v miešku. Niekedy vybehnú vyššie, nie je to chorobný stav ale vyžaduje sledovanie.
Genitál u dievčat. Veľké pysky prekrývajú malé pysky. Prítomná biela hmota nie je výtok. Genitálie u dievčat neumývame mydlom.

Správanie dieťaťa

Novorodenec  nie je v pasívnej polohe. Po najedení je v kľude ale po prebudení je aktívny. Plač nemusí byť len známkou hladu ale aj problémov s odchodom stolice či plynov. V pôrodnici sa novorodenec váži pred a po každom dojčení, preto je zrejme, či plač je v dôsledku hladu. 
Pri podráždení novorodenec rozhodí rukami. Je to tzv. Morov reflex. Tento reflex do 4 mesiacov vymizne.
V ťahu do sedu hlavička môže mierne zapadať. V polohe na brušku reflexne dvihne a položí hlavičku. Neotáča ju zo strany na stranu
Zrak: Novorodenec rozoznáva svetlo  a tmu.   Rozoznáva obrysy predmetov na približne 20-25 cm od koreňa nosa. Zachytáva obraz len jedným okom- škúli.
Sluch: Novorodenec reaguje na prudké zvuky, reaguje na matkin hlas, na ktorý bol zvyknutý už v maternici.

Skríningové vyšetrenia

Každému novorodencovi na Slovensku sa robia skríningové vyšetrenie  s cieľom odhaliť vrodené, navonok sa nijako neprezentujúce ochorenia. Robí sa vyšetrenie sluchu, zraku, ultrazvuk mozgu, obličiek, odoberá  sa krv na prítomnosť  vrodených metabolických ochorení.