Gynekológ Peter Kaščák: Nebojte sa pôrodu a tehotenstva v ére COVID-19

MUDr. Peter Kaščák, spracovala:Marika Koscelníková | 19. Mar 2020
Gynekológ Peter Kaščák: Nebojte sa pôrodu a tehotenstva v ére COVID-19

Komplexné informácie pre budúce mamy.

COVID-19 - je tu 

Každý, kto len trochu rozumie epidemiológii a virológii a dnes už dokonca aj laici musia pochopiť, že už dávno je ohrozené celé Slovensko a Európa. Takže exaktne sa nedá dnes nikde pracovať tak, aby nikto nebol ohrozený. Lebo sme. Všetci. To je realita. Vírus si cestu nájde.

Len mu ju sťažujeme prísnymi opatreniami a veríme, že budeme úspešní ako niektoré krajiny, ktorým sa to podarilo a počet klinicky chorých bol nízky. Avšak aj v týchto krajinách ochoreli aj tehotné.

Výsledky pôrodov infikovaných žien dopadli dobre, lekári sú na pôrody aj v tejto situácii pripravení 

Koronavírus nezhoršuje perinatologické výsledky.

Samozrejme všetky opatrenia, ktoré dnes v zdravotníckych zariadeniach platia dodržiavame a riziko prenosu je tak významne znížené. Prosím však, aby sme naozaj nestrašili tehotné tým, že by sa mali báť ísť do pôrodnice. 

Dokonca tým, že sa dramaticky zredukovalo poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti, tak je personálu dostatok. Ako však vieme už aj z príkladov na Slovensku, môže sa to veľmi rýchlo zmeniť prípadnou potrebou karantény alebo ochorením členov tímu. Keďže tu bude viróza dlhší čas, situácia sa môže zmeniť, žiaľ aj veľmi negatívne. 

Tehotné a rodičky sa nemusia báť nedostatku kapacít. Aj v Taliansku - napr. vo veľkej univerzitnej nemocnici v Brescii, v meste s jednou z najväčších koncentrácii chorých s kapacitou cca 1400 postelí museli polovicu z nich reprofilovať pre potreby pacientov s koronavírusom. Stále však 50% postelí ostalo pre ostatných pacientov, ktorí potrebujú akútnu starostlivosť.

Veď napriek koronavírusu nezmizli pacienti s infarktom, cievnou príhodou a onkologickými ochoreniami. Musíme sa starať o nich zodpovedne naďalej. Ja, ako primár tretej najväčšej pôrodnice na Slovensku dodávam, že je mojou povinnosťou aj v tejto dobe zabezpečiť bezpečnú a dostupnú starostlivosť pre tehotné, rodičky, ale i akútne choré gynekologické pacientky. A to sa musí dariť počas celej epidémie.  

Ženy zvažujú domáci pôrod - je to však VEĽMI riskantné!

Domáce pôrody sú podľa súčasných názorov pôrodníkov tou najhoršou voľbou miesta pôrodu. Upozorňujem, že v čase epidémie, keď môže dôjsť k nedostatku vozidiel rýchlej zdravotnej pomoci, ktorú si domáci pôrod môže kedykoľvek vyžiadať, sa táto úvaha stáva ešte nebezpečnejšou. 

Informácia pre tehotné ženy v ére COVID-19

Na Slovensku sa narodí ročne okolo 55 000 detí, denne prebehne teda asi 150 pôrodov. Donosené tehotenstvo trvá približne 280 dní, to znamená, že v každom okamihu je na Slovensku viac ako 42 000 žien v rôznom štádiu tehotenstva.

Epidemiologická situácia

 • Epidemiologická situácia sa rýchlo mení a presnejšie informácie získate z iných zdrojov – napr. zo stránky Ministerstva zdravotníctva.
 • Napriek obrovským počtom nakazených pacientov na svete bolo popísaných len niečo málo desiatok tehotných žien s COVID-19.
 • Nebolo zaznamenané žiadne úmrtie matky, plodu ani novorodenca po pôrode v súvislosti s COVID-19.
 • Zdravé ženy (medzi ktoré patrí väčšina tehotných v SR) nie sú k nákaze vírusom náchylnejšie než bežná populácia.
 • Zvýšenú opatrnosť by mali mať ženy s pridruženými chorobami (oslabená imunita, rakovina, chronické ochorenie pľúc apod.).
 • Je vhodné mať na pamäti, že pravdepodobne existujú jedinci bez príznakov, ktorí môžu vírus prenášať.

Prenos vírusu COVID-19

 • Vírus sa šíri z človeka na človeka kvapôčkovým prenosom, cez kontaminované povrchy a cez spojovky dotykom kontaminovaných rúk.
 • Vírus bol nájdený v stolici a v pošvovom sekréte, táto cesta prenosu vírusu na plod v priebehu pôrodu však nebola preukázaná.
 • Podľa doterajších údajov sa vírus veľmi pravdepodobne neprenáša z matky na plod v maternici (dokumentované boli 1-2 prípady). Nákaza novorodenca je ale možná po pôrode v dôsledku blízkeho kontaktu novorodenca s matkou.

Vplyv na tehotnú ženu a rodičku

 • Priebeh ochorenia u tehotných býva veľmi ľahký a väčšinou pripomína bežné nachladnutie. Ďalšími symptómami môžu byť kašeľ, dušnosť, zvýšená teplota.
 • Najťažšie príznaky ako napr. zápal pľúc a hypoxia (nedostatok kyslíka) sa vyskytujú hlavne u rizikovej populácie – starší ľudia s poruchou imunity a s chronickými ochoreniami ako napr. cukrovka, rakovina a chronické ochorenia pľúc.
 • Zatiaľ bol popísaný len 1 prípad ťažkého ochorenia rodičky (v Číne) v 30. týždni tehotenstva, ktorý vyžadoval mechanickú ventiláciu pľúc, po pôrode sa pacientka uzdravila.

Vplyv COVID - 19 na skoré tehotenské komplikácie

 • T.č. nie sú k dispozícii žiadne údaje o zvýšenom riziku potratu v rannom štádiu tehotenstva.
 • Nie sú žiadne údaje o zvýšenom riziku vrodených chýb v dôsledku tohto vírusového ochorenia.
 • Avšak je dôležité pripomenúť, že vírusové ochorenie všeobecne riziko týchto komplikácií zvyšuje a preto je na mieste chrániť sa rovnako ako pred iným vírusovým ochorením – napr. chrípkou.
 • Skúsenosti s vírusom MERS a SARS (ktoré sú príbuzné s koronavírusom) nepreukázali súvislosť s vyšším rizikom prvo a druhotrimestrálneho potratu.

Starostlivosť o rodičku a novorodenca pri a po pôrode

 • Starostlivosť pri pôrode sa nijako nelíši.
 • Nedoporučuje sa izolovať novorodenca od matky po pôrode. Doporučenie z Číny z úvodnej fázy súčasnej epidémie bolo opačné a odporúčali izolovať dieťa po dobu 14 dní. V individuálnych prípadoch musí byť zvážené riziko takého postupu – separácia, vplyv na dojčenie apod.
 • Pri testovaní vzoriek materského mlieka (v Číne 6 prípadov) nebola potvrdená prítomnosť vírusu
 • Najväčším rizikom pri dojčení je tak blízkosť novorodenca a matky a možná nákaza kvapôčkami.
 • Výhody dojčenia prevyšujú riziká spojené s izoláciou novorodenca.
 • Pri starostlivosti o dieťa a dojčení je vhodné dodržiavať nasledovné zásady:
          - hygiena rúk pred dotýkania sa dieťaťa
          - nosiť masku
          - v prípade odsávania materského mlieka požiadať zdravú osobu o pomoc s podaním odstriekaného  mlieka novorodencovi

Všeobecné odporučenie tehotným tehotným ženám, ktoré mali kontakt s COVID-19 alebo majú príznaky COVID-19

 • Platia všeobecné pravidlá ako pre ostatné osoby (viď. informácia na stránkach Ministerstva zdravotníctva SR).
 • Pacientky by mali kontaktovať zriadené telefónne linky pre informácie o COVID-19.
 • Pacientky by nemali automaticky a bez ohlásenia chodiť priamo do zdravotníckeho zariadenia, k svojmu praktickému lekárovi alebo zmluvnému gynekológovi.

Pri nutnosti návštevy pôrodnice v dobe, kedy je rodička v karanténe (pôrod, tehotenská poradňa) odporúčame:

 • dostaviť sa do pôrodnice, pokiaľ je možné, vlastným dopravným prostriedkom,
 • kontaktovať pôrodnicu telefonicky,
 • dostaviť sa, pokiaľ je možné, s akoukoľvek vlastnou maskou,
 • po príchode do areálu nemocnice opäť kontaktovať nemocnicu, aby sa o rodičku personál mohol postarať hneď od vstupu do pôrodnice, aby bol obmedzený pohyb medzi ostatnými rodičkami, inými pacientkami a zdravotníkmi

Verím, že uvedené informácie sú pre Vás užitočné a že môžu byť povzbudením k zvládnutiu prebiehajúcej epidémie, počas ktorej ste tehotná.

peter kaščák
MUDr. Peter Kaščák, Prednosta a primár GPK FN Trenčín 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: