Koronavírus a tehotenstvo - toto by ste mali vedieť

Marika Koscelníková | 10. Mar 2020
tehotenstvo a koronavírus, koronavírus v tehotenstve, odporúčania pre tehotné v súvislosti s koronavírusom

Ako sa chrániť počas tehotenstva?

V súvislosti s opatreniami, ktoré Slovensko prijalo v rámci opatrení zamedzenia šírenia COVID- 19, majú opodstatnené obavy aj budúce mamičky. Platia pre ne špeciálne odporúčania?
Opýtali sme sa MUDr. Petra Krajkoviča zo sanatória Helios.

"Tehotné ženy by si mali dávať oveľa viac pozor ako netehotné, pretože sú zodpovedné za život a zdravie dvoch ľudí. Vhodné sú bežné odporúčané režimové opatrenia - vyhýbať sa kolektívom, chorým ľuďom, obmedziť návštevy v zdravotníckom zariadení, dostatok vitamínov , časté umývanie rúk a podobne. " 

UNICEF na svojich stránkach odpovedá na najčastejšie otázky aj v súvislosti s možnosťou nákazy tehotných a dojčiach žien.  

Môžu tehotné ženy prenášať koronavírus na nenarodené deti?

V súčasnosti nie je dostatok dôkazov, či sa vírus prenáša z matky na dieťa počas tehotenstva alebo o možnom vplyve, ktorý môže mať na dieťa. Tento výskum stále prebieha (podľa štúdie WHO malo zo 147 tehotných žien, u ktorých bol potvrdený koronavírus  8 % ťažký priebeh a a 1 % bolo v kritickom stave. Vzhľadom k malej vzorke, sa však nedajú vyvodiť všeobecne platné závery). 

Tehotné ženy by mali dodržiavať bezpečnostné opatrenia, aby sa chránili pred vystavením vírusu, a ak sa u nich vyskytnú príznaky, ako je horúčka, kašeľ alebo ťažkosti s dýchaním, mali by hneď vyhľadať lekársku pomoc. 

Je pre matku bezpečné dojčiť, ak je infikovaná koronavírusom?

Všetky matky v postihnutých a ohrozených oblastiach, ktoré majú príznaky horúčky, kašľa alebo ťažkosti s dýchaním, by mali čo najskôr vyhľadať lekársku starostlivosť a riadiť sa odporúčaniami lekárov. 

Vzhľadom na výhody dojčenia a zanedbateľnú úlohu materského mlieka pri prenose iných respiračných vírusov môže matka pokračovať v dojčení a zároveň dodržiavať všetky potrebné opatrenia.

Pre symptomatické matky, ktoré dojčia, to zahŕňa:

  • nosenie masky v blízkosti dieťaťa (vrátane počas kŕmenia),
  • umývanie rúk pred a po kontakte s dieťaťom (vrátane kŕmenia)
  • a čistenie / dezinfekcia kontaminovaných povrchov - ako by sa malo robiť vo všetkých prípady, keď niekto s potvrdeným alebo podozrivým COVID-19 komunikuje s ostatnými, vrátane detí.

Ak je matka príliš chorá, mlieko je možné odstriekať a podať dieťaťu alternatívnym spôsobom - všetko podľa rovnakých metód prevencie infekcie.

Je potrebné nosiť lekársku masku?

Použitie lekárskej masky sa odporúča, ak máte respiračné príznaky (kašeľ alebo kýchanie) na ochranu ostatných. 
Ak sa masky nosia, musia sa používať a zneškodňovať, aby sa zabezpečila ich účinnosť a aby sa predišlo akémukoľvek zvýšenému riziku prenosu vírusu.

Použitie masky samo osebe nestačí na zastavenie infekcií a musí sa kombinovať s častým umývaním rúk, zakrývaním kýchania a kašľa a predchádzaním úzkemu kontaktu s kýmkoľvek s príznakmi nachladnutia alebo chrípky (kašeľ, kýchanie, horúčka). 

MUDr. Peter Kaščák tehotným ženám odporúča:

"Vzhľadom k súčasnej epidemiologickej situácii je nutné dodržiavať všetky odporúčania hygienikov a epidemiológov a chrániť tým verejné zdravie celej populácie. Dobrou správou je, že sa ukazuje, že na rozdiel od tzv. chrípky H1N1, pri ktorej boli tehotné veľmi rizikovou skupinou sa pri súčasnom type vírusu toto nepreukázalo.

Tehotné ženy nepatria medzi skupiny rizikové, infikované však byť môžu. Sú už stanovené odporúčané postupy diagnostiky, liečby a starostlivosti o tehotnú a plod pri podozrení, resp. potvrdení koronavírusovej infekcie. Treba tiež poukázať na fakt, že ani novorodenci nepatria k rizikovým skupinám, preto treba veriť, že súčasnú situáciu sa na našich pôrodniciach podarí zvládnuť v prospech tehotných, rodičiek i novorodencov.

Čo sa týka postupov pri samotnom pôrode v súčasnej situácii -  pôrodnice dodržiavajú zákaz návštev. Otec pri pôrode môže byť prítomný. Je to podľa súčasných názorov základné právo ženy - rodičky a súčasne je otec dieťaťa s rodičkou väčšinu času v období pred pôrodom, takže ich epidemiologická situácia by mala byť rovnaká, resp. veľmi podobná. Samotné vedenie pôrodu sa nelíši."

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: