Serkláž: Kedy sa indikuje?

Serkláž: Kedy sa indikuje?
14.8.2018 v kategórii Tehotenstvo, autor MUDr. Peter Brenišin, foto: istockphoto.com

Čo v prípade hroziaceho predčasného pôrodu? Riešením môže byť tzv. serkláž.

Oproti minulosti sa tento zákrok indikuje oveľa menej. Pomerne nedávno sa ešte predpokladalo, že pri každom hroziacom potrate či predčasnom pôrode pomôže zašitie krčka maternice, čiže serkláž. Dnes sa však vie, že mnohé predčasné pôrody sú spôsobené kontrakciami maternice, ktoré budúca mamička vôbec nemusí vnímať, takže serkláž by jej nepomohla, práve naopak. Pokiaľ to tak však nie je a „chyba“ je v krčku maternice, serkláž môže byť indikovaná. 

Kedy tak gynekológ urobí, čo všetko ešte tehuľku čaká, ako zákrok prebieha nám priblíži gynekológ a pôrodník MUDr. Peter Brenišin. 

Maternica a jej krček = balónik s mašličkou

Od momentu, keď sa vajíčko uchytí v maternici a začne postupne rásť, by malo do príchodu bábätka na svet uplynúť deväť mesiacov a jeden týždeň, resp. desať lunárnych mesiacov. Jedným z dôležitých predpokladov, aby to skutočne takto dobre dopadlo, je funkčný uzáver maternice – čiže krček maternice (cervix).

Telo krčka maternice obsahuje pomerne málo svalových vláken, zato je z deviatich desatín tvorený väzivom, takže je veľmi pevný. Jeho štruktúra je úplne iná ako u maternice, kde prevažujú svalové vlákna, ktoré pri kontrakciách zohrávajú dôležitú úlohu.

Maternicu a jej krček môžeme prirovnať k nafukujúcemu sa balónu a k pevnému uzáveru, ktorý musí zabezpečiť, aby vzduch z balónika neunikol. U maternice a krčka však ide o to, aby krček dokázal uniesť váhu neustále rastúceho plodu a zabezpečiť, aby tento plod ostal bezpečne uzavretý v maternici, kde má pre svoj vývoj ideálne podmienky.

Krček sa začne otvárať vďaka kontrakciám počas prvej doby pôrodnej. Až keď sa maličký otvor rozšíri tak, aby cezeň prešla hlavička a telíčko plodu, hovoríme o otváraní mäkkých pôrodných ciest. Vtedy môže začať hlavná fáza pôrodu. Čo však, ak sa krček začne otvárať predčasne?

Keď sa krček maternice začne otvárať príliš skoro

Ak ide o balónik naplnený vzduchom, tak vzduch vyfučí. Ak však povolí krček maternice, hrozí neporovnateľne vážnejšia strata. Stáva sa, že sa krček začne z nejakého dôvodu otvárať príliš skoro, keď do termínu pôrodu chýba ešte niekoľko mesiacov. Vtedy hovoríme o insuficiencii krčka maternice – čo v preklade znamená jeho oslabenie.

Ide o vážny problém, ktorý môže mať za následok potrat alebo predčasný pôrod. Ak totiž krček čo len trochu povolí, plod, ktorý je už v tomto období relatívne ťažký, tlačí na krček ďalej. Okrem hroziaceho potratu vzniká ešte jedno reálne riziko. Krček je totiž akousi prirodzenou bariérou medzi pošvou a maternicou.

Pokiaľ sa kanál krčka rozšíri, je cesta pre možnú infekciu smerom k maternici podstatne jednoduchšia. Zápalové ochorenia, ktoré sa rozšíria z pošvy smerom ďalej na vnútorné pohlavné orgány, predstavujú pre riadne donosenie plodu významné riziko.

Aké je riešenie pri predčasnom otváraní krčka maternice?

Závisí od toho, či hrozí alebo nehrozí potrat alebo predčasný pôrod. Aby sa predišlo potratu či predčasnému pôrodu vysoko nezrelého plodu, je potrebná adekvátna liečba. Táto liečba môže byť medikamentózna, alebo sa urobí serkláž, eventuálne sa použije pesar.

Príčiny predčasného pôrodu
Prečítajte si tiež:

Príčiny predčasného pôrodu

Ale pekne po poriadku. Medikamentózna liečba je zameraná na podávanie tzv. tokolytík, ktoré majú za cieľ predísť nástupu kontrakcií, ktoré by potrat či predčasný pôrod spustili. Podávajú sa aj ďalšie liečivá, z ktorých medzi najznámejšie patrí napr. magnézium.

Serkláž (cerclage)

Serkláž je drobný zákrok, ktorý sa vykonáva v anestéze, takže pacientka ho nevníma – a čo je pozitívne, ani po prebudení necíti žiadnu bolesť. Po tomto niekoľkominútovom zákroku pacientka ešte nejaký čas, spravidla týždeň, zotrvá v nemocnici.

Podstata serkláže spočíva vlastne v „zošití“ krčka maternice. Pár stehmi sa priblížia jednotlivé časti krčka k sebe a niť sa zaviaže. Ide o nevstrebateľný chirurgický šijací materiál. To, že sa nevstrebáva, je veľmi dôležité – inak by totiž nemohol plniť svoju funkciu − držať krčok pohromade.

Samozrejme, pokiaľ by sa začali kontrakcie, je nutné serkláž odstrániť, aby nedošlo k poraneniu krčka – o tejto skutočnosti je každá pacientka poučená. Odstránenie je jednoduché – stačí vlákno prestrihnúť na jedinom mieste a vybrať ho von.

Týmto sa krček uvoľní. Pokiaľ je liečba úspešná a tehotenstvo pokračuje ďalej, vyberá sa serkláž zhruba dva týždne pred plánovaným termínom pôrodu. Ako alternatíva k serkláži sa používa pesar. Je to vlastne akýsi klobúčik, ktorý sa nasadí na krček maternice tak, aby mu zabránil v rozostupovaní sa. Čo sa týka účinku liečby – výsledky ohľadne predĺženia tehotnosti sa udávajú ako porovnateľné, čiže približne rovnaké.

Nakoľko sú tieto riešenia pri predčasnom otváraní krčka maternice dostačujúce?

Vo väčšine prípadov je liečba účinná, či ide o podávanie liekov alebo serkláž, resp. pesar. Ak je potrebné, môže sa medikamentózna liečba kombinovať so serklážou alebo pesarom. Otvárajúci sa krček maternice, príp. ľahké kontrakcie, ktoré sa pritom môžu objaviť, však signalizujú, že gravidita môže byť ohrozená.

Preto sa tieto tehotné ženy vedú ako tzv. riziková gravidita, pričom spravidla ostávajú doma ako práceneschopné až do momentu nástupu na materskú dovolenku pred pôrodom. V týchto prípadoch sa tehuľkám odporúča šetriaci režim s obmedzením fyzickej aktivity, do čoho sa zahŕňa aj sex.

Cieľom je čo najviac obmedziť akékoľvek podráždenie krčka maternice i maternice samotnej, aby sa nerozbehla predčasná pôrodná činnosť, resp. potrat. Vo vážnejších prípadoch je pacientka hospitalizovaná, pričom má nariadený prísny pokoj na lôžku, niekedy dokonca v tzv. Trendelenburgovej polohe, kedy má budúca mamička vyvýšené nohy a panvu, aby sa obmedzil tlak maternice na krček.

Vyrieši serkláž všetko?

Je potrebné odlíšiť príčiny hroziaceho potratu či predčasného pôrodu. Pokiaľ došlo len k rozšíreniu krčka, ale nie sú prítomné kontrakcie maternice, je serkláž veľmi dobrým riešením, ktoré pacientku nijako neobťažuje. Pokiaľ však má tehotná žena kontrakcie, ktoré nereagujú na liečbu, serkláž sa robiť nesmie!

Existujú aj ďalšie prípady, keď nie je možné serkláž urobiť – napr. kvôli rizikám spojeným s anestéziou (aj keď tá je pri serkláži skutočne kratučká), pri infekcii v pošve, pri predčasnom odtoku plodovej vody alebo krvácaní.

Samozrejme, ako každý chirurgický zákrok, aj serkláž má svoje drobné riziká, ktoré sa prejavia len u veľmi malého zlomku pacientok. Kladné stránky však natoľko prevažujú, že sa serkláž robí nielen pri riešení problému, ktorý vznikol počas tehotenstva, ale i u žien, ktoré mali problém s insuficienciou krčka maternice v minulosti. Vtedy sa robieva aj preventívne.

Niektoré pramene udávajú úspešnosť preventívnej serkláže (ak pacientka ešte nemala problémy s insuficienciou krčka v aktuálnej gravidite, ale mala ich v predchádzajúcich tehotenstvách) okolo 80 až 90 %, kým pri serkláži, ktorá rieši problém pri práve prebiehajúcom tehotenstve, to dosahuje niečo medzi 40 až 60 % serkláží, čo vôbec nie je málo.

Aj keď sa niekedy serklážou nepodarí udržať tehotenstvo až do riadneho termínu pôrodu, môže sa za úspech považovať aj to, že dieťatko dostalo šancu zotrvať v maternici o čosi dlhšie, než keby sa serkláž neurobila. Dôležité však je zároveň dodržiavať režim, ktorý lekár predpíše, hoci môže zahŕňať aj obmedzenie obľúbených fyzických aktivít. 

Ak vám v tomto ohľade liečba hroziaceho potratu pripadá trochu nepríjemná a obmedzujúca, skúste si uvedomiť, že pre dieťatko je dôležitý každý jeden deň v maternici, pretože tam má ideálne podmienky na vývoj. O čo bližšie k riadnemu termínu pôrodu sa podarí tehotenstvo udržať, o to je väčšia šanca, že sa narodí zdravé bábätko, ktoré nebudete vídať iba cez sklo inkubátora.