Nepripravené pôrodné cesty: prekážka normálneho pôrodu!

Nepripravené pôrodné cesty: prekážka normálneho pôrodu!
15.12.2017 v kategórii Tehotenstvo, autor Gabriela Bachárová, foto: istockphoto.com

Termín pôrodu uplynul, a stále sa nič nedeje. Jednou z možných príčin sú nepripravené pôrodné cesty. Aj keď je už čas priviesť dieťa na svet, sú stále tuhé a nepoddajné. Akoby snáď ani žena tehotná nebola. Čo robiť v takom prípade?

S tuhými pôrodnými cestami mala problém aj dvojnásobná mamička Patrícia (37). Jej prvý pôrod sa pred dvoma rokmi lekári pokúšali neúspešne vyvolať niekoľko dlhých dní. Lieky ale vôbec nezaberali a nebolo príliš jasné prečo.

Nakoniec padlo rozhodnutie o cisárskom reze, čo bolo pre mladú ženu vyslobodením. Už sa cítila veľmi vyčerpaná. Po prvom pôrode zmenila gynekológa a ten si v závere tehotenstva všimol, že má stále veľmi tuhé pôrodné cesty – jeho profesionalitu dnes Patrícia považuje za šťastie.

Je možné, že práve kvôli nepoddajným pôrodným cestám nemohla prvýkrát porodiť prirodzeným spôsobom, ako si veľmi priala. A práve kvôli tomu sa prvýkrát nepodarilo ani vyvolanie pôrodnej činnosti a muselo sa pristúpiť k operačnému ukončeniu tehotenstva.

„Ako keby ste ani nebola tehotná. Vaše pôrodné cesty vôbec nereagujú na to, že sa blížite k pôrodu,“ dozvedela sa od lekára koncom druhého tehotenstva.

Doktor rovno zavrhol možnosť vyvolania pôrodu, pretože by to vraj rovnako k ničomu neviedlo, a hneď naplánoval cisársky rez. Ako jej narovinu povedal, pred sto rokmi, keď ešte cisárske rezy neboli k dispozícii, by pravdepodobne ona, ani jej dieťa, pôrod neprežili.

Keď pôrod nepokračuje

Najskôr trochu teórie, čo to vlastne pôrodné cesty sú. „Pôrodné cesty sa delia na takzvané tvrdé a mäkké. Medzi tvrdé pôrodné cesty patrí panva, medzi mäkké pôrodné cesty patrí maternica s dolným segmentom, pošva a vulva (teda vonkajšie genitálie – rodidlá).

Maternica je tvorená hladkými svalovými vláknami, ostatné cesty už priečne pruhovanými. V priebehu tehotenstva dochádza k zmenám rodidiel vplyvom hormonálnych zmien, retencia (zadržiavanie) tekutín, relaxácia hladkého svalstva a rastu tkanív.

To všetko nastáva v dôsledku prispôsobovania organizmu zvýšeným nárokom počas tehotenstva,“ vysvetľuje gynekológ a pôrodník doc. MUDr. Eduard Kučera, CSc., Prednosta gynekologicko-pôrodníckej kliniky Fakultnej nemocnice Královské Vinohrady v Prahe. A dopĺňa: „Rigidita pôrodných ciest znamená, že nález na pôrodných cestách (teda aj na krčku) sa počas pôrodu nemení tak, ako by zodpovedalo maternicovej kontrakčnej činnosti.

Rigidné pôrodné hrdlo (čiže tuhé hrdlo) sa nemení v takzvanú pôrodníckou bránku, čo je nevyhnutným predpokladom pôrodu per vias naturales (prirodzenou cestou).“

Jednoducho povedané, rodiaca žena síce má maternicové kontrakcie, ale tie nevedú k predpokladanému cieľu – otvoreniu ženského tela tak, aby mohlo dieťa prísť na svet vaginálne. Sťahy môžu byť silné, a napriek tomu neúčinné, čo ženu veľmi vyčerpáva. Cisárskemu rezu sa potom nakoniec zrejme nevyhne.

Diagnóza rigidity bránky sa často zistí až pri nástupe pôrodnej činnosti, keď pri pravidelnej kontrakčnej činnosti nie je na krčku maternice žiadny efekt, alebo len veľmi malý. „Je nutné odlíšiť, či sa jedná o anatomickú alebo funkčnú rigiditu.

Pri spazme (funkčná rigidita, stiahnutie hladkého svalstva) sa aplikujú spazmolytiká (lieky uvoľňujúce kŕč), analgetiká (na bolesť), parciálna tokolýza (čiastočné zníženie aktivity maternicového svalstva). Vhodná je epidurálna analgézia, neuroplegická analgézia, v niektorých prípadoch aj paracervikálna analgézia.

Ak sa partogram (teda nález na krčku) nemení a sú vyčerpané medikamentózne možnosti, je nutné ukončiť pôrod cisárskym rezom,“ upresňuje docent Kučera.

Dajú sa rigidné pôrodné cesty diagnostikovať už počas tehotenstva?

S akým predstihom je možné rigidné pôrodné cesty diagnostikovať? Dajú sa odhaliť už počas tehotenstva, čím sa zmenší riziko možných komplikácií pri pôrode?

„Anatomickú rigiditu možno predvídať u pacientok, ktorých anamnéza je v danom zmysle pozitívna. Nie je to však pravidlom. Inak zvyčajne až počas pôrodu.“

Už počas tehotenstva sa však lekári snažia zistiť, aký je stav pôrodných ciest, a podľa toho zhodnotiť celkovú situáciu a prípadne prijať vhodné opatrenia. „Zmeny na krčku maternice sa sledujú palpačným vyšetrením tehotnej počas prenatálnych poradní.

Stanovuje sa takzvané cervikálne skóre, kde sa sleduje lokalizácia, konzistencia, stupeň skrátenia a dilatácia (rozšírenie) maternice. Nález sa výrazne líši, či ide o primiparu (prvorodičku), alebo ženu, ktorá už rodila,“ opisuje Eduard Kučera.

Vyvolanie pôrodu sa nemusí podariť

Keď sa nechce pôrod rozbehnúť v termíne, lekári zvyčajne ešte čakajú desať až štrnásť dní a potom nasleduje vyvolanie kontrakčnej činnosti.

Môže sa však stať, že sa to nepodarí a príčinou môže byť práve nepripravenosť pôrodných ciest. Lieky, ktoré sa počas vyvolávania aplikujú, neúčinkujú. Pôrod sa väčšinou umelo vyvoláva na dvakrát.

V prvej fáze sa podávajú medikamenty, ktoré majú krček maternice pripraviť na pôrod – ak už nie je pripravený sám od seba. Až po takto pripravených pôrodných cestách je možné pristúpiť k samotnému vyvolaniu maternicových sťahov.

Pokiaľ nie je maternicové hrdlo zrelé k pôrodu, musí sa mu trochu pomôcť. Nejde ešte o samotnú indukciu, ale o takzvanú preindukciu, teda prípravu na vyvolanie pôrodu.

Preindukcia sa vykonáva liekmi – prostaglandínmi alebo aplikáciou absorpčných tyčiniek či balónikov do krčka maternice, ktoré mechanickým tlakom spôsobujú vylučovanie hormónov a tkanivových látok, ktoré spôsobia dozretie krčka maternice.

Lieky sa najčastejšie aplikujú dozadu do pošvy, za krček maternice. Tieto lieky pôsobia priamo na krček a spôsobujú jeho zmäknutie a skrátenie. Kontrakcie zvyčajne nevyvolávajú. Ak je krček pripravený, pristupuje sa k samotnej indukcii, vyvolaniu pôrodu.

Lieky, najčastejšie znova prostaglandíny, sa podávajú priamo do krčka maternice, ale v nižšej dávke než u preindukcie. V hrdle sa vstrebú a spôsobia sťahy maternice. Lenže, ak sú pôrodné cesty naozaj tuhé, rigidné, vyvolanie pôrodu nie je úspešné a tak či tak sa nakoniec musí pristúpiť k cisárskemu rezu.

Aké sú príčiny rigidných pôrodných ciest?


„Rigidita pôrodných ciest môže byť anatomická (vrodená) alebo funkčná. Pri anatomickej rigidite sú zmenené anatomické pomery hrdla. Vzniká buď primárne, pri vrodenej hypoplázii (nedostatočnom vývine) krčka maternice, čo je veľmi vzácne, alebo sekundárne, napríklad po gynekologických operáciách na krčku maternice.

Takou operáciou môže byť kryoterapia (zmrazovanie) alebo konizácia (odstránenie chorej časti krčka maternice). Ďalej vzniká po traumatizácii hrdla dilatáciou (rozšírením) pri zákrokoch v dutine maternice – interrupcii, hysteroskopii (vyšetrenie alebo operačný výkon v maternici), tiež po pôrodných trhlinách alebo jazve z cerkláže (zašitie krčka maternice v tehotenstve) z prebiehajúceho tehotenstva.

Funkčná rigidita sa nazýva tiež spazmus bránky, keď dochádza ku kŕčovitému stiahnutiu hladkého svalstva a následkom toho ani pri výdatnej kontrakčnej činnosti nie je efekt na krčku. Často býva reakciou na pôrodný stres.“

Cisársky rez – kedy a prečo?
Prečítajte si tiež:

Cisársky rez – kedy a prečo?