Konizácia krčka maternice: Tehotenstvo po zákroku

MUDr. Peter Brenišin | 3. december 2021
Konizácia krčka maternice: Tehotenstvo po zákroku

Konizácia nie je prekážkou otehotnenia – v niektorých prípadoch môže dokonca napomôcť bezproblémovému otehotneniu, najmä ak bol stav krčka pred otehotnením prekážkou.

Tehotenstvo po konizácii krčka maternice

Zákrok, odborne nazývaný konizácia krčka maternice, sa u laickej verejnosti spája najmä s poruchami na krčku. Keďže pre úspešný priebeh tehotenstva je nevyhnutné, aby krček maternice plnil svoju funkciu, vynára sa otázka, či je tehotenstvo po konizácii ešte vôbec možné...

Začnime od A, teda... anatómie ženských orgánov

Maternica (odb. uterus) je uložená medzi močovým mechúrom a konečníkom, pričom u pohlavne zrelej ženy tvarom pripomína asi 7 až 9 cm dlhú hrušku, u dospelej ženy je jej hmotnosť 80 až 120 gramov. V tehotenstve sa môže hmotnosť maternice zväčšiť viac než desaťnásobne.

Maternica sa delí na dve časti – horné dve tretiny sa označujú ako telo maternice (corpus uteri), dolná tretina ako krček maternice (cervix uteri). Dĺžka tela a krčka maternice sa v priebehu života mení. U novorodenca činí pomer 1:2, u pohlavne zrelej ženy 2:1. Medzi telom maternice a krčkom sa nachádza úzke miesto (isthmus uteri).

Najspodnejší pól krčka maternice, ktorý vyčnieva do pošvy, sa označuje ako vonkajšia bránka maternice. Dutina maternice je štrbinovitá a prechádza smerom dole do kanála maternice.

Rozdiel je aj v stavbe samotnej maternice a krčka. Maternica pozostáva v podstate zo svalových vláken (plnia dôležitú funkciu počas pôrodu), vnútorná strana je pokrytá sliznicou, ktorá neustále dorastá a raz za čas sa odlúči, čo prebieha v súlade s hormonálnymi zmenami menštruačného cyklu. Telo krčka maternice však obsahuje svalových vláken iba málo, na 90 % je tvorený skôr väzivom, vďaka čomu je mimoriadne pevný.

Hlavnou úlohou maternice je vytvoriť a poskytnúť čo najvhodnejšie podmienky pre rast a vývoj plodu počas tehotenstva. Od okamihu, keď sa vajíčko uchytí v maternici a začne postupne rásť, by malo uplynúť do času príchodu bábätka na svet 9 mesiacov a 1 týždeň, resp. 10 lunárnych mesiacov (1 lunárny mesiac predstavuje 4 týždne).

Jedným z dôležitých predpokladov, aby to skutočne takto dobre dopadlo, je funkčný uzáver maternice – čiže krček maternice (cervix).  Krček musí uniesť váhu neustále rastúceho plodu a zabezpečiť, aby maternica ostala bezpečne uzavretá až do okamihu pôrodu. 

Konizácia krčka maternice

Stáva sa, že lekár odhalí na krčku maternice určité zmeny. Deje sa tak hlavne v rámci cytologického vyšetrenia, ktoré býva štandardnou súčasťou preventívnej gynekologickej prehliadky. Tieto zmeny môžu byť menej alebo viac závažné – existuje stupnica, pomocou ktorej sa vyjadrí, či je krček maternice v poriadku, či ide o nezávažné zmeny, kde stačí len sledovanie v rámci ďalšej preventívnej prehliadky, alebo či ide o závažnejšie zmeny, ktoré si vyžadujú razantnejšie riešenie.

Tkanivo na krčku môže byť zmenené, pričom nemusí ísť hneď o rakovinu krčka maternice. V niektorých prípadoch sa však musí pristúpiť k zákroku, pri ktorom sa zmenená časť tkaniva krčka odstráni – robí sa to často aj preventívne, aby sa zmeny na krčku nerozvinuli do vážnejšieho ochorenia. 

Konizácia krčka sa robí z dvoch dôvodov

Diagnostický alebo ako liečebný výkon. Pri konizácii, ktorá sa robí na diagnostické účely, sa vysekne zmenená časť tkaniva krčka a pošle sa na histologické vyšetrenie, na základe ktorého sa posúdi, či takýto zákrok postačuje alebo je nutná ďalšia liečba, často takto vykonaná konizácia je zároveň aj liečebným výkonom.

Ak došlo k poškodeniu krčka maternice pri predchádzajúcom pôrode a je prekážkou pre bezproblémový priebeh tehotenstva, je potrebné urobiť plastiku krčka. 

Druhy konizácie

Existuje niekoľko typov konizácie krčka maternice, ktoré sa používajú s ohľadom na predpokladané štádium ochorenia a tiež na to, či pacientka ešte v budúcnosti plánuje rodiť:

  • LEEP (tzv. rádiofrekvenčná/elektrická kľučka) – zmenené tkanivo sa odstráni pomocou malej drôtenej „kľučky“. Výhodou zákroku je, že tepelne nepoškodzuje krček maternice. V súčasnosti ide o najčastejšie využívanú metódu. Používa sa pri liečbe viac i menej závažných zmien.  Výhodou tejto metódy je, že je vhodná pre ženy, ktoré plánujú v budúcnosti tehotenstvo. Ide o ambulantný zákrok, takže pacientka môže ísť po niekoľkých hodinách domov, ak je však potrebné, zotrvá v nemocnici dva-tri dni. Vyrezané tkanivo sa odosiela na histologický rozbor, aby sa potvrdila diagnóza a tiež na potvrdenie, že sa odstránili všetky postihnuté bunky. Zákrok sa väčšinou vykonáva v krátkodobej narkóze.
  • Laserová konizácia je založená na použití lasera, ktorým sa zmenené tkanivo odparí. V súčasnosti táto metóda, ktorá je pre pacientku viac nepríjemná než LEEP, ustupuje v prospech využitia LEEP metódy.
  • Konizácia nožom – je vhodná v prípade, že poškodené tkanivo zasahuje vysoko do kanálu maternice. Táto metóda je nevýhodná, pokiaľ žena plánuje v budúcnosti otehotnieť. Pacientka ostáva po zákroku niekoľko dní v nemocnici.
  • Kryoterapia – zmenené tkanivo sa zmrazí a tým odstráni. Používa sa u menej závažných zmien, vyžaduje však dlhé hojenie, preto sa využíva len výnimočne. Výhodou je, že je možné ju využiť aj u žien, ktoré plánujú v budúcnosti tehotenstvo.

Keďže rakovina krčka maternice patrí medzi pomerne rýchlo sa rozvíjajúce ochorenia, je obvyklé, že každý materiál, ktorý sa získa konizáciou, sa odosiela na histologické vyšetrenie.

Existujú prípady, keď sa musí pristúpiť k amputácii krčka, pričom sa rozlišuje nízka a vysoká amputácia. Ak ide o ženy, ktoré ešte nerodili, vykonáva sa iba konizácia alebo nízka amputácia, ak to stav krčka maternice dovoľuje. Takýto zákrok zvyčajne tehotenstvo ani pôrod neovplyvňuje.

Naproti tomu vysoká amputácia krčka maternice sa robí u žien, ktoré už tehotenstvo neplánujú, pretože tento zákrok je vzhľadom na skutočnosť, že krček nemôže plniť svoju úlohu, príčinou opakovaných potratov alebo predčasných pôrodov. Samozrejme, voľba zákroku závisí predovšetkým od závažnosti ochorenia, ktoré sa rieši.

konizácia krčka maternice

Tehotenstvo po konizácii krčka maternice

Konizácia nie je prekážkou otehotnenia – v niektorých prípadoch konizácia práveže pomôže bezproblémovému otehotneniu, ak bol krček pred otehotnením prekážkou otehotnenia. Samozrejme, je potrebné vyčkať určitý čas, aby mal krček maternice dostatočný čas na regeneráciu po konizácii.

Dá sa povedať, že ak má krček maternice udržať celú váhu rastúcej maternice počas tehotenstva, treba jednoducho vyčkať dostatočný čas, kým bude opäť v tej správnej „kondícii“. Aby tomu tak bolo, je vhodný odstup minimálne 6 mesiacov medzi konizáciou a otehotnením. 

Aj po takejto dobe je vždy dobré odkonzultovať si plánované tehotenstvo nielen s partnerom, ale aj s pôrodníkom. Nikdy totiž nemožno zaručiť, že krček bude fungovať stopercentne – ale takúto záruku nemajú ani ženy, ktoré konizáciu nepodstúpili. Po konizácii krčka však treba do rizík započítať aj túto skutočnosť. Existuje však mnoho žien, ktoré po konizácii bezproblémovo absolvovali celú graviditu a donosili zdravé deti.

Tehuľky po konizácii sú vždy dôkladné sledované, pričom sa stav krčka posudzuje mimoriadne starostlivo. Ak je to potrebné, môže sa krčku „pomôcť“ tzv. serklážou (cerclage).

Konizácia krčka maternice sa robí v mieste, kde došlo na krčku k zmenám. Robí sa ako diagnostický, ale aj ako liečebný výkon. Spôsob vykonania konizácie sa volí predovšetkým podľa závažnosti zmien, ktoré sa na krčku objavili, následne podľa toho, či žena ešte plánuje otehotnenie alebo nie. 

Vykonanie konizácie pôsobí aj preventívne – vyseknutím tkaniva, na ktorom sú iba menšie zmeny, je možné predísť rozvinutiu týchto zmien do závažnejšieho štádia. Aby bolo možné predísť vážnejšiemu ochoreniu, je potrebné pravidelne absolvovať preventívne prehliadky u gynekológa.

Tehotnosť po konizácii krčka je možná, vyžaduje však osobitnú pozornosť zo strany pôrodníka.

Serkláž: Kedy sa indikuje?
Prečítajte si tiež:

Serkláž: Kedy sa indikuje?

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: