Infekcie v tehotenstve: Všetko čo potrebujete vedieť

MUDr. Peter Brenišin | 29. máj 2018
infekcie v tehotenstve, antibiotiká, pôrod

Zápaly sa nevyhýbajú ani tehotným ženám. Práve naopak. Obdobie očakávania bábätka je z hľadiska infekcií veľmi rizikovým.

Infekciám v tehotenstve je potrebné venovať mimoriadnu pozornosť, či sú genitálne alebo mimogenitálne, pretože sa prenášajú prostredníctvom krvného obehu a placenty na plod alebo pri pôrode na dieťa.

Možné následky infekcií v tehotenstve:

  • spontánny potrat,
  • odumretie plodu,
  • predčasný pôrod,
  • novorodenecká sepsa
  • alebo až nezvratné poškodenie dieťaťa.

Z hľadiska gynekológa je potrebné nevyhnutne včas diagnostikovať a liečiť kolpitídy, cervicitídy, ale aj zápaly močových ciest. K ďalším významným ochoreniam patria syfilis, kvapavka, toxoplazmóza, rubeola (u nás sa proti nej očkuje), herpes, chlamýdie a iné, medzi ktoré možno zaradiť aj „banálne“ prechladnutia alebo virózy.

Infekcia beta-hemolytickým streptokokom

Môže byť veľmi nebezpečná pre matku i pre dieťa, pričom beta-hemolytický streptokok sa vyskytuje u 5 až 30 % žien. Infekcia sa môže preniesť na genitálie pri pohlavnom styku alebo z vlastného tráviaceho traktu ženy, ktorý predstavuje akýsi „rezervoár“ tohto streptokoka.

Na základe súčasných poznatkov výskyt beta-hemolytického streptokoka na genitáliách zapríčiňuje predčasný odtok plodovej vody, predčasný pôrod a horúčku pri alebo po pôrode.

Mimoriadne nebezpečenstvo však predstavuje tento streptokok hlavne pre novorodenca, pretože patrí medzi najčastejšie príčiny smrteľne prebiehajúcej novorodeneckej sepsy a meningitídy.

Ak sa prvé príznaky u novorodenca prejavia do 20 hodín, je predpoklad, že k jeho infikovaniu došlo už počas tehotnosti v maternici.

Ako rizikový faktor tu pôsobia:

  • predčasný odtok plodovej vody (viac ako 24 hodín pred pôrodom),
  • predčasný pôrod (pred 37. týždňom tehotenstva),
  • nízka hmotnosť novorodenca, ale aj ďalšie.

Žiaľ, smrťou dieťaťa končí až 60 % prípadov.

Neskorá forma ochorenia dieťaťa sa objavuje približne 24 dní po pôrode, pričom k rizikovým faktorom patrí predčasný pôrod a chýbajúca obranyschopnosť matky. Úmrtnosť je oproti „skorej“ forme nižšia (cca 20 %), možné sú však neurologické následky až u 50 % prípadov.

Pozornosť sa preto venuje hlavne ženám s predčasným odtokom plodovej vody, kde sa po zistení beta-hemolytického streptokoka aplikujú antibiotiká.

Ak ale pôrod začne skôr, ako sa infekcia potvrdí, mali by sa antibiotiká podávať hneď od začiatku pôrodu.  Práve pri pôrode sa totiž môže preniesť infekcia na dieťa, aj keď nebolo infikované v maternici. Zároveň sú o tomto riziku informovaní aj pediatri, ktorí začnú s vyšetreniami a prípadnou liečbou dieťaťa.

Niektoré zahraničné štúdie s ohľadom na možnú „samoinfekciu“ tehotnej ženy netrvajú na podávaní antibiotík počas tehotnosti, ak žena nemá klinické príznaky. Rozhodne však musí byť o výskyte beta-hemolytického streptokoka informovaný pôrodník aj pediater, aby mohli byť včas vykonané príslušné opatrenia na prevenciu vážnych následkov infekcie, ako u dieťaťa, tak u matky.

Toxoplazmóza v tehotenstve

Vzniká po konzumácii surového mäsa alebo pri kontakte s mačacími výkalmi (napr. surová mrkva zo záhradky). Ochorenie sa zvyčajne nejako výrazne neprejavuje, preto sa pri podozrení musí potvrdiť laboratórne.

Nebezpečenstvo hrozí ženám, ktoré sa infikujú a ochorejú počas tehotenstva, pričom v 50 % dochádza k prenosu infekcie na plod. iziko trvalého poškodenia plodu je omnoho vyššie v 1. trimestri gravidity – hrozí potratenie plodu, príp. telesná a duševná retardácia dieťaťa. V rámci liečby sa aplikujú antibiotiká.

Listerióza v tehotenstve

Prebieha zväčša podobne ako chrípka. Pôvodca infekcie sa nachádza v organizme zvierat, v pôde, potravinách a v stolici infikovaných jedincov. K infekcii plodu alebo novorodenca môže dôjsť cez placentu alebo počas pôrodu.

Dôsledkom môže byť potrat, pôrod mŕtveho plodu alebo pôrod novorodenca s už prebiehajúcou ťažkou infekciou (úmrtnosť týchto detí je takmer 50 %). Liečba je antibiotická. 

Vírusová hepatitída v tehotenstve

Vyskytuje sa vo viacerých variantoch.

Pri hepatitíde typu A dochádza k infekcii zväčša požitím kontaminovaných potravín. Táto choroba sa nazýva aj „choroba špinavých rúk“, pretože riziko je značne vyššie u ľudí, ktorí nevenujú dostatočnú pozornosť napr. umytiu rúk po použití WC. Pri kontakte tehotnej ženy s infekciou možno podať imunoglobulín. Ak sa objaví akútna infekcia tesne pred pôrodom, možno podať imunoglobulín aj novorodencovi.

Pri vírusovej hepatitíde typu B dochádza k prenosu vírusu telesnými tekutinami, pohlavným stykom a raritne infikovanými krvnými preparátmi. Priebeh ochorenia je rozličný, niekedy pripomína len slabšiu virózu. Závažné je však riziko neskoršej cirhózy pečene (pečeň o. i. postupne prestáva plniť svoju funkciu) alebo nádoru pečene.

Okrem pacientok, u ktorých ochorenie prebieha viac alebo menej viditeľne, existuje aj chronická forma ochorenia, ktorá je prakticky bezpríznaková, pričom však pacientka naďalej „produkuje“ vírus a predstavuje riziko pre okolie aj pre plod.

Vírus síce placentou neprechádza, ale možnosť jeho prenosu na novorodenca pri pôrode je vysoká. U infikovaných detí sa zvyčajne vyvinie chronická hepatitída.

S ohľadom na závažnosť možných následkov pre novorodenca sa v rizikových skupinách žien odporúča vyšetriť po 32. týždni tehotenstva prítomnosť antigénu signalizujúceho ochorenie.  Pri pozitívnom výsledku sa novorodencovi ihneď po pôrode podá imunoglobulín a vakcína.

Ďalšie typy hepatitídy

Sú zatiaľ málo známe, pri ich prítomnosti u matky v čase pôrodu sa odporúča podať novorodencovi imunoglobulín. 

Tehotná žena s prebiehajúcou hepatitídou musí byť hospitalizovaná na infekčnom oddelení, kde potom príp. prebieha aj pôrod.

Prevencia hepatitídy, toxoplazmózy alebo listeriózy spočíva vo zvýšenej pozornosti telesnej hygiene i konzumovaným potravinám. Možno využiť aj očkovanie proti hepatitíde A a B, samozrejme, v dostatočnom časovom predstihu pred tehotenstvom. 

Chlamýdiové infekcie v tehotenstve

Vyvolávajú u ženy širokú paletu zápalov (močový trakt, vonkajšie aj vnútorné pohlavné orgány), následkom čoho môže vzniknúť sterilita.

Infekcie často prebiehajú bez príznakov, napriek tomu sú „zodpovedné“ za zvýšenú úmrtnosť rodičiek aj novorodencov. Ak je v čase pôrodu žena infikovaná chlamýdiami, je pravdepodobnosť takmer 70-percentná, že dôjde k infikovaniu novorodenca, ktorý môže trpieť zápalom spojiviek a v takmer 20 % prípadov aj zápalom pľúc.

Chlamýdiové infekcie matky zapríčiňujú zvýšený výskyt predčasného odtoku plodovej vody, predčasného pôrodu a vznik zápalu endometria po pôrode. Liečba je antibiotická, odporúča sa preliečiť aj partnera.

Kvapavka v tehotenstve

Je v súčasnosti v porovnaní s minulosťou na miernom vzostupe a občas postihuje aj tehotné ženy. Až polovica ochorení u žien môže prebiehať bez výrazných príznakov. K nákaze novorodenca môže dôjsť pri pôrode alebo už v čase tehotenstva vzostupnou cestou z genitálu matky.

Postihnuté deti trpia hnisavým zápalom spojiviek, ale môže vzniknúť aj rozsiahlejšia infekcia. Aj tu patrí k ďalším rizikám možnosť predčasného odtoku plodovej vody, predčasného pôrodu a popôrodnej horúčky. Kvapavka sa lieči antibiotikami, je nutné preliečiť aj partnera.

Syfilis v tehotenstve

Podobne ako kvapavka, vyskytuje sa o čosi častejšie. K infekcii dochádza v podstate len pohlavným stykom, pričom infekcia z tela matky môže na plod prestúpiť prostredníctvom placenty alebo sa novorodenec infikuje pri pôrode.

Primárne štádium syfilisu je typické výskytom nebolestivého vredu v mieste vzniku infekcie, objavuje sa aj opuch lymfatických uzlín. Ak sa nezačne s okamžitou liečbou, nastupuje sekundárne štádium, keď sa infekcia krvnou cestou šíri do celého tela, pričom pôvodné príznaky (vred, opuchy) sa môžu stratiť.

V tomto období (asi do 2 rokov od začiatku ochorenia) je u tehotných veľmi vysoká pravdepodobnosť infekcie plodu v maternici. Medzi následky patria potrat (aj vo vyšších štádiách tehotnosti), mŕtvy plod, predčasný pôrod a vrodený syfilis u dieťaťa.

Následky infekcie sa u dieťaťa môžu prejaviť buď do 2 rokov od pôrodu alebo neskôr (skorá alebo neskorá forma), v oboch prípadoch sú však veľmi závažné. Preto je potrebné venovať pozornosť včasnej diagnostike aj liečbe ochorenia u tehotnej ženy. Aj tu sa ochorenie lieči antibiotikami. Samozrejme, pri infikovaní dieťaťa musí tiež čo najskôr nastúpiť zodpovedajúca liečba.

 

 

Bakteriálna kolpitída v tehotenstve

Patrí k najčastejším infekciám v oblasti pošvy. Medzi typické prejavy patria riedky výtok a rybí zápach, ďalšie dôkazy sa musia potvrdiť laboratórne.

Niekedy ochorenie prebieha bez typických príznakov a potvrdiť sa dá iba laboratórnou skúškou. Keďže je dokázaná súvislosť medzi bakteriálnou kolpitídou a predčasným odtokom plodovej vody, predčasným pôrodom, horúčkou pri alebo po pôrode, je potrebné kolpitídu liečiť. Liečba závisí od štádia tehotnosti.

Pri kolpitíde zapríčinenej trichomonádovou infekciou je potrebné preliečiť aj partnera, pretože existuje riziko spätného prenosu a opätovnej infekcie ženy.

Kandidóza v tehotenstve

Inak kvasinkový (plesňový) zápal pošvy, je v tehotenstve pomerne častá. Udáva sa, že až u 30 % sú kvasinky prítomné, hoci nie každá žena musí mať aj príznaky (svrbenie, pálenie, ťažkosti pri močení, bolesti pri styku).

Tým, že prostredie v pošve je narušené, môžu vzniknúť drobné trhlinky na pošvovej sliznici. Pokiaľ je toto ochorenie v čase pôrodu prítomné, môžu vzniknúť aj závažnejšie pôrodné poranenia v pošve alebo v okolí pošvy. Asi u polovice novorodencov sa objavuje v ústach biely múčnatý povlak.

Kandidóza sa častejšie vyskytuje u žien, ktoré boli liečené antibiotikami, trpia na cukrovku, majú zníženú obranyschopnosť, ale aj samotná gravidita je určitou predispozíciou pre vznik tohto ochorenia.

S ohľadom na možné riziká – hlavne počas pôrodu – by mali ženy venovať pozornosť možným príznakom a následnej lokálnej liečbe. Odporúča sa dokonca preventívne vyšetrenie pred pôrodom na zistenie a príp. liečbu kandidózy.

Cervicitída v tehotenstve

Zápal kŕčka maternice, patrí medzi ďalšie gynekologické infekcie v tehotenstve. Treba na ňu myslieť vždy, keď sa objaví iný než bežný výtok. Zapríčiňujú ju zväčša chlamýdie, gonokoky alebo herpetické vírusy, od čoho sa následne odvíja liečba.

Infekcie močových ciest v tehotenstve

Môžu vzniknúť počas gravidity ako primárne ochorenie alebo ako sekundárna infekcia pri prenose hlavne z vonkajšieho genitálu.

Ak vznikne ochorenie močových ciest ako primárna infekcia, hrozí riziko jeho rozšírenia na ženské pohlavné orgány. V oboch prípadoch je potrebná komplexná liečba, pretože inak sa zvyšuje riziko predčasného pôrodu.

Akákoľvek infekcia v oblasti genitálií a močových ciest u tehotnej ženy sa musí liečiť a pozornosť treba venovať aj diagnostike, pretože všetky tieto ochorenia ohrozujú nielen matku, ale aj plod, resp. dieťa, a to predčasným odtokom plodovej vody, predčasným pôrodom a prenosom infekcie na dieťa. Lekár vždy zvolí liečbu podľa štádia tehotnosti tak, aby neohrozil vývoj plodu.

Okrem gynekologických zápalov a zápalov močových ciest sa môžu v gravidite vyskytnúť aj iné ochorenia a infekcie a aj v týchto prípadoch je potrebná liečba, ktorú lekár starostlivo volí vzhľadom na štádium gravidity tak, aby nedošlo k poškodeniu plodu.

Vždy myslieť na budúcnosť

Uviedli sme niektoré infekcie, ktoré sa môžu prenášať aj pohlavným stykom. S ohľadom na riziká počas tehotenstva a možné zdravotné postihnutie dieťaťa by každá žena mala pristupovať maximálne zodpovedne k výberu svojho partnera, a to aj vtedy, keď o tehotenstve ani neuvažuje. Lebo, žiaľ, pri týchto ochoreniach platí, že za hriechy rodičov pykajú deti.

 

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: