Cvičenie v tehotenstve: Dôležité je počúvať svoje telo

Kristína Majerová | 7. marec 2022
Cvičenie v tehotenstve: Dôležité je počúvať svoje telo

Pohyb má nesmierne veľa benefitov nielen pre telesné, ale aj emocionálne a duševné zdravie ľudí, tehotné ženy nevynímajúc. Netreba ho podceňovať a zanedbávať ani v období tehotenstva, nakoľko v tomto čase je telo ženy vystavené ešte väčšej záťaži ako zvyčajne.

Okrem primeranej pohybovej aktivity je však veľmi potrebné dbať aj na vykonávanie bežných každodenných činností správnym spôsobom. Zlé držanie tela či jeho nesprávne nastavenie počas cvičenia vedie k častým problémom s pohybovým aparátom, ktoré sa zvyknú prejaviť pociťovaním bolesti. 

Bolesť často prvotne vnímame ako negatívny pocit, ktorého sa chceme všetci čím skôr zbaviť. V skutočnosti je to však presne naopak. Bolesť slúži ako veľmi užitočný signál, ktorý je vysielaný telom, a napovedá o tom, že niečo nie je v poriadku. V takomto prípade je dôležité začať riešiť príčinu vzniknutého problému. Ešte efektívnejšie je však takýmto bolestiam predchádzať tým, že telo pripravíme na záťaž, ktorú bude musieť prekonávať. Napríklad aj gravitácia je záťaž, ktorú musíme denne pri akejkoľvek činnosti prekonávať a ani si to neuvedomujeme.

Tehotenstvom sa telo mení

Obdobie tehotenstva predstavuje pre ženu istý druh záťaže na jej pohybový aparát. Ženské telo prechádza počas obdobia tehotenstva rôznymi zmenami. Pod vplyvom rastúceho bruška sa žene posúva ťažisko tela, jej prirodzené zakrivenia chrbtice sa zvýrazňujú. Telo sa mení pôsobením hormónov, uvoľňuje sa a postupne sa pripravuje na pôrod. Žena musí niesť čím ďalej tým väčšiu hmotnosť svojho tela. 

Nanešťastie, nie každá žena je dostatočne pripravená na záťaž, akú predstavuje obdobie tehotenstva. Dnes sa žije inak ako v minulosti. Množstvo žien má sedavé zamestnanie a nemá dostatok prirodzeného pohybu. Z tohto dôvodu je dôležité počas obdobia tehotenstva primerane cvičiť. Ideálne je začať so správnym cvičením ešte pred samotným tehotenstvom a pripraviť svoje telo na očakávanú záťaž a zmeny s ňou súvisiace. Optimálne je, ak cvičenie počas tehotenstva prebieha pod odborným dohľadom fyzioterapeuta. Malo by byť individuálne prispôsobené každej žene podľa jej zdravotného stavu a potrieb.

Cvičte rozumne

Nevyhnutné je pri každom cviku dbať na správnu polohu tela, aby zbytočne nedochádzalo k ďalšiemu preťažovaniu určitých segmentov tela. Dôležité je teda „cvičiť hlavou”, čo znamená neustále si uvedomovať svoju poloha tela, vykonávaný pohyb a čo chceme daným cvikom dosiahnuť. Cvičenie by nemalo spôsobovať bolesť, pichanie ani podobné nepríjemné pocity. V prípade, že sa objaví niektorý z príznakov, je vhodné cvičenie prerušiť, prípadne skúsiť upraviť polohu tela.

Dôležité je počúvať svoje telo, nerobiť nič nasilu a riadiť sa podľa signálov, ktoré nám naše telo vysiela. Správnym cvičením pod odborným dohľadom možno predchádzať vzniku bolesti, brušnej diastázy a iným ťažkostiam, alebo aspoň čo najviac zmierniť takéto problémy. 

Na čo si dať pozor?

  • Pri cvikoch počas tehotenstva je potrebné cvičiť tak, aby sa nezvyšoval vnútrobrušný tlak. Brušné svaly však môže nastávajúca mamička posilňovať, je však dobré, aby si niektoré skutočnosti skonzultovala alebo sa poradila vopred.
  • Dôležité je dbať na správne dýchanie. Pri dýchaní je potrebné snažiť sa dýchať čo najprirodzenejšie a bez akéhokoľvek kŕčovitého úsilia. Frekvencia cvičenia by mala byť prispôsobená dýchaniu, a nie naopak. Ponáhľanie sa nie je potrebné. V stave určitého nechceného napätia môže dôjsť k preťaženiu organizmu, čo pôsobí stresujúco aj na telo mamičky a zároveň aj na bábätko v ňom.
  • Správna funkcia panvového dna je pre ženu dôležitá. Panvové dno je vplyvom tehotenstva a samotného pôrodu oslabené, preto je dôležité udržiavať ho správnym cvičením vo forme a predchádzať tak nežiaducim následkom, ako je napríklad únik moču.

Ak sa žena rozhodne navštevovať cvičenia pre tehotné ženy pod dohľadom odborníka, ktoré sú už vo väčších mestách k dispozícii, výhodou je možnosť diskusie a rozhovoru, kde sa budúce mamičky môžu zoznámiť a informovať sa, či majú nejaké ťažkosti, poradiť sa, zdôveriť, či motivovať sa navzájom. Ďalšou výhodou je aj možnosť odbornej konzultácie. Taktiež je veľmi dôležité vedieť, či mamička neabsolvovala nejakú operáciu, nemá rizikové tehotenstvo, prípadne, na ktorú časť tela by chcela cvičenie viac zamerať. O tom, či je cvičenie vhodné v jej stave, by sa mala poradiť aj so svojím gynekológom.

cvičenie v tehotenstve

Lepší spánok, menej stresu

Cvičenie v tehotenstve je nesmierne efektívne a má skutočne pozitívny prínos pre ženy, ktoré čakajú príchod svojho dieťatka. Nejde len o pohybovú aktivitu ako takú, ale aj o jej vplyv na psychické  zdravie. Pravidelné cvičenie pomáha bojovať proti depresii, lepšie sa vyrovnávať so stresom, eliminovať napätie a pomáha lepšiemu spánku. Zlepšuje celkovú kvalitu života. 

A to je presne to, čo počas tehotenstva potrebujú zažívať budúce mamičky: mať dobrú náladu, tešiť sa na príchod očakávaného bábätka a zostať zdravá telom i duchom.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: