ČO všetko je rizikové tehotenstvo?

MUDr. Peter Brenišin | 21. november 2018
ČO všetko je rizikové tehotenstvo?

Stretávame sa s ním akosi častejšie, aj preto, že dnes už vieme omnoho viac o faktoroch, ktoré môžu tehotenstvo ohroziť, a zároveň pribúda žien s určitými zdravotnými problémami.

Rizikové tehotenstvo

Príčiny rizikového tehotenstva môžu prameniť buď zo zdravotného stavu, resp. predošlých ochorení budúcej mamičky, alebo zo samotného priebehu gravidity, keď určité faktory sú už samy osebe považované za rizikové, napr. príliš nízky alebo príliš vysoký vek rodičky.

Mnohé riziká dnes dokážeme nielen predvídať, ale aj liečiť, a to už počas tehotenstva.

Anamnestické rizikové faktory tehotenstva

Týmto termínom sa označujú faktory vedúce ku vzniku rizikového tehotenstva, ktoré pramenia z doterajšej anamnézy tehotnej – vyplývajú z jej zdravotného stavu alebo z prekonaných ochorení.

Ochorenie tehuľky

Bez ohľadu na to, či sa objavilo pred otehotnením alebo až počas tehotenstva, môže byť jednou z príčin rizikového tehotenstva. Veľmi závažné bývajú ochorenia srdca a dýchacích ciest, kde je nutná spolupráca s odborným lekárom. Pokiaľ ochorenie vzniklo ešte pred graviditou, je vhodné konzultovať s odborníkom, či je tehotenstvo vôbec vhodné a či ho žena zvládne

Tehotná s "hroznými" vaječníkmi
Prečítajte si tiež:

Tehotná s "hroznými" vaječníkmi 

Závislosť na omamných látkach

 – patrí tu fajčenie, alkoholizmus, závislosť na liekoch, ale aj na ilegálnych drogách (marihuana, kokaín a pod.). Všetky tieto látky nielenže poškodzujú zdravie ženy, ale ohrozujú aj samotný plod. 

Predchádzajúca liečba sterility taktiež môže prispieť k rizikovému tehotenstvu 

V niektorých prípadoch totiž môže navodiť taký hormonálny stav, ktorý môže ohroziť tehotenstvo až do takej miery, že hrozí potrat.

Operácie na maternici

Či už v súvislosti s predchádzajúcim tehotenstvom (cisársky rez) alebo z iných dôvodov, ohrozujú tehotenstvo vo viacerých smeroch. Za rizikové sa považuje prichytenie placenty v mieste jazvy, pretože hrozí narušenie samotnej jazvy alebo predčasné odlučovanie placenty. Pri pôrode zasa hrozí prasknutie maternice v mieste jazvy, preto sa niekedy preventívne pristúpi k ukončeniu gravidity cisárskym rezom. 

Opakované potraty v predchádzajúcich tehotenstvách

Naznačujú, že niečo v organizme ženy udržaniu tehotenstva „nepraje“, takže každé ďalšie tehotenstvo sa považuje automaticky za ohrozené, a teda rizikové. Aby sa riziko čo najviac znížilo, odporúča sa odstrániť akúkoľvek  fyzickú aj psychickú námahu – tu je veľmi dôležitá podpora okolia a hlavne najbližšej rodiny. 

Riziko u viacrodičky: ak tehotenstvu predchádzali minimálne 4 pôrody.

V takomto prípade sa totiž môžu objaviť problémy súvisiace s miestom uchytenia plodu – častejšie sa tu vyskytuje tzv. placenta praevia, čiže vcestná placenta.  

Trojičky sú už na svete!
Prečítajte si tiež:

Trojičky sú už na svete!

Rizikové faktory mimo anamnézy tehuľky

Vek rodičky môže taktiež patriť k faktorom, ktoré prispievajú k vzniku rizikového tehotenstva – problémom môže byť aj príliš nízky, ale aj vyšší vek budúcej mamičky.

Mladistvá prvorodička je taká, ktorá ešte nedosiahla 17 rokov. U mladistvým žien sa v tehotenstve častejšie vyskytujú problémy s krvným tlakom, je častejší výskyt pôrodu dieťatka koncom panvovým a celkovo býva pôrod ťažší, hlavne v úvodnej fáze

Staršia prvorodička je zasa žena vo veku nad 32, prípadne nad 35 rokov. Aj keď moderné ženy sa o seba starajú a bývajú často v prekvapivo dobrej kondícii, môžu sa objaviť problémy s nedostatočným fungovaním placenty, čo vedie k ohrozeniu plodu. Taktiež sa častejšie vyskytujú vyšší krvný tlak a poloha plodu koncom panvovým.

Staršia viacrodička je termín pre ženu, ktorá už má síce prvý pôrod za sebou, no aktuálne tehotenstvo prebieha vo veku nad 40 rokov. Vyskytujú sa tu podobné riziká ako u starších prvorodičiek.

Obezita 

Obezita je ochorenie, ktoré spôsobuje ďalšie zdravotné problémy a prináša problémy aj v priebehu tehotenstva – hrozí cukrovka u matky aj u plodu, vyšší krvný tlak, zhoršená činnosť obličiek, problémy počas pôrodu a dokonca aj po pôrode, keďže stúpa riziko embólie.

Krvácanie počas tehotenstva dokáže ženu riadne vystrašiť

Nie každé však graviditu ohrozuje, napríklad v počiatku gravidity sa môže objaviť ľahučké krvácanie alebo špinenie, ktoré súvisí s uhniezdením plodového vajca v maternici. Žiadne krvácanie však netreba podceniť a vždy treba čo najskôr navštíviť lekára.

Vysoký tlak krvi v treťom trimestri môže viesť ku vzniku gestózy, ktorá môže prejsť do preeklampsie až eklampsie. V týchto prípadoch sú ohrozené obličky, pečeň, ale aj centrálny nervový systém, srdce, môže dôjsť k narušeniu zrážanlivosti krvi, takže žena by mohla pri pôrode doslova vykrvácať. Ohrozený aj plod, pretože preeklapsia ohrozuje aj fungovanie placenty. 

Ďalšie faktory vedúce k rizikovému tehotenstvu:

  • Inkompatibilita krvných skupín – ide o špecifické prípady vyskytujúce sa pri opakovanom tehotenstve, ak  nebol podaný tzv. anti-D-globulín. Priebeh tehotenstva býva ťažší a ohrozený je aj plod, keďže môže dôjsť k masívnemu rozpadu červených krviniek po pôrode.
  • Ťažšia anémia – chýba dostatok železa na tvorbu červených krviniek, takže chýbajú „nosiče“ kyslíka, čo môže pocítiť aj matka, aj plod.
  • Viacplodová tehotnosť – tá sa považuje za rizikovú prakticky automaticky, pretože ide o zvýšenú záťaž organizmu ženy.
  • Nevhodná poloha plodu
  • Prenášanie plodu – ak gravidita trvá viac ako 10 dní po predpokladanom termíne. Vtedy sa môžu spustiť procesy, ktoré môžu ohroziť plod (placenta pomaly prestáva plniť svoju funkciu).

Musím do nemocnice?

Rizikové tehotenstvo si síce vždy vyžaduje zvýšenú pozornosť zo strany lekára, nie vždy je však nutná hospitalizácia či práceneschopnosť. Ak si to však závažnosť rizika, charakter práce či iné okolnosti vyžadujú, lekár môže uznať ženu za práceneschopnú.

V niektorých vážnejších prípadoch je dokonca nutná hospitalizácia či prísny pokoj na lôžku. Rovnako sa pristupuje aj k pôrodu – ak je to možné, volí sa prirodzený pôrod, no niekedy sa musí pristúpiť k ukončeniu tehotenstva plánovaným cisárskym rezom.

Rizikové tehotenstvo nie je dôvod na paniku, no na mnohé veci si treba dávať pozor viac než pri bežnom tehotenstve. Dôležité je, aby ste lekára pravdivo informovali o svojich pocitoch a ťažkostiach a  dodržiavali rady a odporúčaný režim, aj keď to možno dočasne obmedzí vaše obľúbené aktivity. Zdravé dieťatko za to určite stojí.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: