Varikokéla, hydrokéla a spermatokéla = zaostrené na mužov

Varikokéla, hydrokéla a spermatokéla = zaostrené na mužov
8.3.2017 v kategórii Snažilky, autor PaedDr. Dagmar Baluchová, foto: istockphoto.com

Fakt, že neplodnosť sa stáva jednou z vážnych civilizačných „pohrôm“ súčasnej generácie, je zrejmý. Párov, ktoré nemôžu z rôznych príčin otehotnieť, neustále pribúda a často sú to mladí ľudia, žijúci zdravo a nespĺňajúci rizikové faktory, akými sú napr. fajčenie či obezita.

Závažné je, že oproti minulosti rapídne stúpol podiel mužskej neplodnosti, ktorá, na rozdiel od ženskej, má podstatne menšie možnosti liečby. Zatiaľ čo väčšina žien sa na prehliadku ku gynekológovi dostaví aspoň raz ročne, muži sa k urológom vôbec nehrnú.

A pritom niektoré ochorenia, ktoré im môžu byť pri urologickom vyšetrení diagnostikované, môžu súvisieť aj s ich plodnosťou. Viac na túto tému nám priblíži urológ a sexuológ MUDr. Martin Hrivňák, PhD. (www.andrologia.sk).

Medzi pomerne časté urologické ochorenia patria varikokéla, hydrokéla a spermatokéla. Sú definované ako ochorenia mieška.

Ochorenie s názvom varikokéla

Zväčšenie žíl semenného povrazca – varikokéla – sa  prejavuje ako väčšinou nebolestivé zdurenie, ktoré sa cez kožu rysuje ako zväzok povrázkov nad a v okolí semenníka. V 90 % prípadov je na ľavej strane, pretože vľavo prebiehajú žily smerom do mieška kolmo dole, zatiaľ čo vpravo smerujú žily do mieška pri svojom odstupe z dolnej dutej žily šikmo.

Varikokéla  je väčšinou neznámeho pôvodu a vzniká pri vrodenej poruche v stavbe žilovej steny. Princíp je rovnaký ako pri kŕčových žilách na dolných končatinách. Žily by mali u zdravého muža viesť krv z periférie smerom ku srdcu.

Tok krvi by sa nemal meniť opačným smerom za žiadnych podmienok. Keď je však žilová stena nekvalitná, môže sa stať, že sa žila roztiahne a prúdenie sa spomalí, alebo sa môže tok krvi otočiť a prúdiť smerom od srdca. To sa stane aj v prípade varikokély.

Pri zvýšení vnútrobrušného tlaku (pri dvíhaní bremien, tlačení na stolicu a pod.) sa tento tlak prenáša na žily a tok krvi sa otáča smerom do mieška. Žily sa rozťahujú a zväčšujú. Deje sa to hlavne vľavo, kde žila smeruje kolmo dole.

Prečítajte si: Spermiogram: ako prebieha vyšetrenie a čo sa ním dá zistiť?

Vpravo žila prebieha šikmo, takže ju vnútrobrušný tlak stlačí a krv sa do mieška nevracia. Varikokéla  sa môže zriedkavo vyskytovať aj pri ochoreniach, pri ktorých dôjde ku stlačeniu alebo upchatiu žíl smerujúcich do mieška, napr. pri nádoroch obličiek. 

Varikokéla môže mať tri stupne

  • pri 1. sa prejaví iba v stoji a pri zvýšení vnútrobrušného tlaku (napr. zatlačení na stolicu)
  • pri 2. sú žily viditeľné pod kožou mieška, pričom v ľahu sa vyprázdňujú
  • pri 3. stupni sú žily viditeľné aj v ľahu. 

Ako sa varikokéla vyšetruje?

Varikokéla sa vyskytuje u asi 15 % chlapcov vo veku 10 – 25 rokov. Vo veku do 10 rokov sa vyskytuje výnimočne.
Chlapca alebo muža s varikokélou je potrebné vyšetrovať v stoji, pretože tak je možné varikokélu nahmatať. Okrem pohmatu sa môže použiť aj ultrazvukové vyšetrenie zamerané na prúdenie krvi v cievach – Doppler. Vždy odporúčame aj ultrazvukové vyšetrenie obličiek, aby sa vylúčilo nádorové ochorenie. 

Súvis varikokély s plodnosťou

Na liečbu varikikokély existujú dve indikácie. Liečba sa odporúča vtedy, ak má chlapec alebo muž v oblasti mieška bolestivé pocity, alebo mu varikokéla z akéhokoľvek dôvodu prekáža. Druhým dôvodom, na ktorý však majú odborníci rôzne názory, je liečba varikokély v súvislosti s neplodnosťou.

Môže ísť o prevenciu vzniku neplodnosti, alebo liečbu už zistenej poruchy plodnosti. Názory sa na túto indikáciu rôznia preto, lebo neexistujú jednoznačné vedecké dôkazy o tom, že varikokéla s poruchou plodnosti súvisí a po odstránení varikokély sa plodnosť zlepší.

Máme totiž pacientov, u ktorých sa po operácii varikokély plodnosť výrazne zlepšila a došlo k otehotneniu partnerky, ale máme aj pacientov, u ktorých ku zlepšeniu spermiogramu nedošlo. Okrem toho, na preventívnych prehliadkach denne vídame mužov s varikokélami 2. – 3. stupňa, ktorí majú bez problémov 3, ba aj 4 deti. 

Väčšina odborníkov súhlasí s tým, aby sa liečili varikokély v detskom veku. Je to snaha o predchádzanie zmenšenia ľavého semenníka, ktorý sa pri výskyte varikokély často zmenšuje. 
U dospelých mužov je liečba varikokély v súvislosti s plodnosťou odporúčaná: 
  • ak je u muža zistený zhoršený spermiogram,
  • ak sa iná príčina zhoršenia spermiogramu nezistila,
  • ak varikokéla je výraznejšieho stupňa a muž má menej ako 30 rokov. Po tomto veku je totiž šanca na zlepšenie tvorby spermií po liečbe výrazne nižšia. 

Operačná liečba varikokély

Liečba varikokély je väčšinou operačná. Princípom je prerušenie žíl, ktoré smerujú do mieška tak, aby sa krv do mieška nemohla vracať. Existuje niekoľko operačných techník, pričom laparoskopická operácia sa v poslednej dobe pre veľký počet recidív už neodporúča.

Používajú sa buď operácie, pri ktorých sa operuje cez otvor v oblasti nad slabinou, alebo sa operuje pod mikroskopom priamo v oblasti mieška. Okrem operačnej liečby je možné aj uzavretie žíl špeciálnou látkou podanou cielene do žily smerujúcej do mieška. Táto metóda sa vykonáva na rádiologických oddeleniach. 

Prečítajte si: Príčiny mužskej neplodnosti: keď „nemôžeme“ je na strane muža

Ochorenie s názvom hydrokéla 

Je to ochorenie, pri ktorom dochádza k nahromadeniu tekutiny medzi obalmi mieška. Prejavuje sa zväčšením jednej  (v zriedkavých prípadoch oboch) polovíc mieška. Miešok je na pohmat elastický a rovnomerne zväčšený.

Semenník väčšinou nie je možné nahmatať. Zväčšenie je nebolestivé, pri väčších hydrokélach miešok vadí pri pohyboch, obliekaní, nosení nohavíc a pod. 

Hydrokéla môže byť vrodená – keď tekutina do mieška priteká otvoreným kanálikom z brušnej dutiny, alebo získaná, ktorá vzniká v priebehu života. 
Vrodená hydrokéla môže spontánne vymiznúť. Ak pretrváva aj po 2. roku života, je potrebné ju operačne odstrániť. Získaná hydrokéla môže vzniknúť pri rôznych ochoreniach semenníkov a nadsemenníkov (zápaloch, úrazoch, torzii, nádoroch), častejšie je však neznámeho pôvodu.

Diagnostika a liečba hydrokély

Pri vyšetrení pacienta s hydrokélou musíme v prvom rade miešok prehmatať. Okrem toho robíme ultrazvukové vyšetrenie mieška, ktoré nám ukáže prítomnosť tekutiny v okolí semenníka.

Pri diagnostike musíme vylúčiť nádor semenníka, mieškovú prietrž (pri ktorej sa do mieška cez otvor v slabinovom kanáli vtláčajú črevá), cystu nadsemenníka, alebo krvácanie do obalov mieška.

Liečba pacienta s hydrokélou závisí od veku a ťažkostí pacienta. U malých detí sa hydrokéla vyskytuje väčšinou spolu so slabinovou prietržou, preto sa odporúča operačné riešenie, pričom sa rez robí v oblasti slabiny a súčasne sa odstránia obe ochorenia.

V dospelosti liečime pacientov, ktorým zväčšenie mieška prekáža. Liečba je operačná, pričom rez sa robí na miešku, z ktorého sa vypustí tekutina a obaly mieška sa zošijú tak, aby sa tekutina, ktorá sa v obaloch mieška vytvorí, vstrebávala cez podkožné cievy a nezadržiavala sa v miešku. Operácia je jednoduchá, stehy sa nevyberajú, ale vypadnú samé.

V prípade, že ide o hydrokélu pri inom ochorení, vždy sa najprv lieči základné ochorenie  a hydrokéla sa lieči iba ak pretrváva aj po vyliečení základného ochorenia. Hydrokéla nemá vplyv na plodnosť muža.

Ochorenie s názvom spermatokéla

Spermatokéla (alebo cysta nadsemenníka) je cystický útvar, ktorý sa nachádza väčšinou nad horným pólom semenníka. Ide o rozšírené zvyšky kanálikov, ktoré spájali semenník s nadsemenníkom počas vnútromaternicového vývoja.

Môžu sa v nej nachádzať spermie a vtedy hovoríme o spermatokéle, alebo sa v nej spermie nenachádzajú a vtedy ide o cystu nadsemenníka.

Spermatokélu si muž nahmatá ako guľaté zatvrdnuté miesto nad semenníkom. Útvar je väčšinou nebolestivý a nevadí pri pohyboch, alebo pri pohlavnom styku. Iba zriedkavo vyvoláva tlak alebo bolesti v oblasti nadsemenníka.

Diagnostika spermatokély

Pri diagnostike spermatokély využívame prehmatanie mieška a ultrazvuk, na ktorom dobre vidno okrúhlu cystu. To, či obsahuje alebo neobsahuje spermie, nevieme bežným vyšetrením zistiť. Ale nie je to ani dôležité, pretože prítomnosť spermií nemení liečebný postup

Liečba je iba operačná – z rezu na miešku odstránime celú cystu. Operácia je jednoduchá, používajú sa vstrebateľné stehy a hojenie trvá asi 10 dní.

Spermatokéla nemá vplyv na plodnosť. Iba vo výnimočných prípadoch, pri veľkých spermatokélach, môže byť tlakom cysty narušený transport spermií cez nadsemenník.  Naopak, zbytočnou operáciou spermatokély, ktorá nespôsobuje pacientovi ťažkosti, môže dôjsť ku vzniku zrastov, ktoré môžu plodnosť poškodiť. 

Výlučne mužské ochorenia

Aj keď ochorenia mieška zvyčajne muža výrazne neobťažujú, vždy si musíme byť istí, že sa nejedná o zhubný nádor. Preto by  mal každý muž, ktorý si na miešku, semenníku, alebo vedľa semenníka nahmatá akýkoľvek útvar, ktorý tam predtým nebol, čo najskôr navštíviť urológa.

Vyšetrenie je jednoduché a nebolestivé a rýchlo poskytne odpoveď na otázku, o čo vlastne ide. Potom už nie je problém ochorenie odstrániť.

Prečítajte si: Spermie, vajíčka – darujete?