Spermie, vajíčka – darujete?

PaedDr. Dagmar Baluchová | 20. jún 2016
Spermie, vajíčka – darujete?

Darovať krv, v ohrození života blízkeho človeka aj vlastný orgán... Ušľachtilé – poviete si. Ale čo tak podarovať partnerove spermie, vlastné vajíčko alebo dokonca počiatok života – embryo?

„Mala by som s tým problém,“ priznáva za mnohé ženy 33-ročná Helena, ktorá sa s partnerom už štyri roky  neúspešne pokúša o dieťa. Hovorí: „Hoci po bábätku veľmi túžime, nedokážem si predstaviť, že vždy, keby som sa naň pozrela, napadlo by mi, že jeho otec nie je môj muž, ale ktosi neznámy. A na druhej strane, ani ja si nedokážem predstaviť, že by som darovala nejakému páru svoje vajíčko. V tomto som veľký sebec. Je to predsa kúsok mňa samej, niečo veľmi cenné, jednoducho nedarovateľné...“ MUDr. Peter Krajkovič zo Sanatória Helios SK, s.r.o., v Martine

Teória a prax

Všeobecne sa darcovstvo reprodukčných buniek riadi prísnymi pravidlami a zahŕňa komplexné vyšetrenie darcu/darkyne, výber a vyšetrenie príjemcu. Samozrejmou podmienkou je anonymita všetkých zúčastnených.

Ak chce muž darovať spermie, hoci nejde o ťažký úkon, príprava naň si vyžaduje určité bezpečnostné opatrenia. MUDr. Krajkovič zo Sanatória Helios SK, s. r. o. v Martine objasňuje: „Darcovia spermií musia byť v dobrom zdravotnom stave, vo veku do 35 rokov, s ukončeným minimálne SŠ vzdelaním s maturitou. Po pohovore s lekárom a genetickej konzultácii absolvujú krvné infekčné testy. Po šiestich mesiacoch sa krvné testy opakujú a až potom je možné použiť zmrazené spermie darcu. Samozrejmou podmienkou darcovstva je dobrý spermiogram. Zaujímavé je, že na základe tejto požiadavky rušíme čoraz viac darcov, ktorí chcú darovať spermie. Ich spermiogramy nie sú totiž dostatočne kvalitné.“ Darcami sú väčšinou mladí ľudia, študenti vysokých škôl. Darovať spermie je možné opakovane. Toto darovanie sa neuskutočňuje iba „za dobré slovo“. Aké benefity získavajú darcovia? Majú hradené náklady spojené s darovaním, to znamená cestovné, stratu zárobku ap.

Vyberám otca pre svoje dieťa...

Darcovstvo spermií je vyhľadávané pármi, v ktorých partner nemá spermie alebo z rôznych dôvodov nemôžu byť použité jeho spermie na oplodnenie partnerky. Príjemcovský pár má určité privilégiá, na základe ktorých si môže vybrať toho najideálnejšieho darcu. Ak by ste však čakali, že nádejní rodičia obdržia album fotografií s darcami, mýlili by ste sa. Hoci výzor pri výbere hrá svoju úlohu...

„Pár si vyberá darcu z katalógu darcov. Známy je jeho vek, krvná skupina, výška, váha, farba očí a vlasov. Snažíme sa prispôsobiť darcu k partnerovi ženy. Platí, že na jeden výber si môže pár vybrať iba jedného darcu, nekombinujú sa viacerí darcovia naraz,“ pripomína Dr. Krajkovič párom, ktoré túto možnosť už zvažujú. Darcovské spermie sa používajú na insemináciu alebo na umelé oplodnenie páru, v závislosti od ich diagnózy. Pri inseminácii sa zavádzajú spermie darcu do dutiny maternice, úspešnosť tohto postupu je 25 – 30 %.

Darovanie vajíčok

Možnosť pomôcť neplodným párom majú aj ženy, a to darovaním vajíčok. Žena – darkyňa daruje vajíčka páru – príjemcom, aby im umožnila splodiť dieťa. „Ženy, ktoré potrebujú darované vajíčko, buď neprodukujú žiadne vlastné vajíčka, alebo ich vajíčka nemôžu byť použité na vznik zdravého tehotenstva,“ hovorí MUDr. Krajkovič a dodáva: „Vajíčka nevytvárajú pacientky s predčasným zlyhaním funkcie vaječníkov alebo ženy v období menopauzy. Ďalšiu skupinu tvoria ženy po rozsiahlych operačných zákrokoch v malej panve, či pacientky po chemoterapii alebo s genetickým ochorením. Každá z týchto žien potrebuje k splodeniu vlastného dieťaťa darované vajíčka.“

Ako sa darované vajíčka získavajú?

Postup pri poskytnutí vajíčok od anonymnej darkyne je o niečo zložitejší, ako je to u muža. „Žena, ktorá sa rozhodne darovať vajíčka, absolvuje liečebný cyklus IVF. To znamená hormonálne injekcie na stimulovanie dozrievania vajíčok, pravidelné odbery krvi, ultrazvukové vyšetrenia a odber vajíčok. Vajíčka sú oplodnené spermiami partnera príjemkyne. Získané embryá následne kultivujeme do piateho dňa v laboratóriu, potom sa prenesú do dutiny maternice príjemkyne alebo sa zamrazia a ďalej sú skladované v tekutom dusíku.“

Rovnako ako darca, aj darkyňa je podrobená genetickému vyšetreniu a testom na infekčné choroby. Až po negatívnych výsledkoch testov môže byť embryo transferované príjemkyni. „Dva týždne pred stanoveným termínom transferu dostáva príjemkyňa hormonálnu terapiu, ktorá pripraví jej organizmus, najmä sliznicu maternice na tehotenstvo. Potom sú vo vhodnom období prenesené embryá do maternice. Príjemkyne sú zaregistrované v databáze príjemkýň v embryologickom laboratóriu na základe indikácie lekára nášho zariadenia. Keďže veľa párov potrebuje túto liečbu a darkýň vajíčok je málo, máme na ňu vytvorené poradovníky. Naviac, darcovstvo u nás absolvujú aj páry zo zahraničia, kde sú možnosti darcovstva obmedzené.“

Čakacie doby sú preto dlhé, rátajú sa dokonca na roky. Platí však, že darkyne môžu darovať vajíčka opakovane.

Darovanie embryí

Darovať vajíčko, spermiu... o tom ste už počuli. Ale darovať embryo? Počiatok života, ktorý má dvoch (známych) rodičov, ktorí sa rozhodli pre tento akt? Hoci nejde o častý úkon, v centrách asistovanej reprodukcie na Slovensku i vo svete sú páry, ktoré tiež absolvovali jedno či viac umelých oplodnení a rozhodli sa, že svoje ďalšie zmrazené embryá už nevyužijú. Rozhodli sa preto darovať ich párom, pre ktoré je to z hľadiska umelého oplodnenia jediná možnosť.  MUDr. Krajkovič:  „Je to tak, u niektorých partnerských párov je zo zdravotných dôvodov indikované darovanie embrya. Toto darované embryo môže byť použité od páru, ktorý podstúpil úspešný embryotransfer, má najčastejšie už 2 alebo 3 zdravé deti a má zamrazené ďalšie embryá, ktoré sa rozhodne darovať. Následne sú podrobení obaja partneri všetkým testom, podobne ako darkyne oocytov.“

Pri darovaní embrya sa okrem vyššie spomínanej objavuje ešte iná možnosť. A to v prípade, ak sa žena, ktorej z dôvodu podstúpenia umelého oplodnenia boli odobraté vajíčka na oplodnenie partnerom, rozhodne časť z nich darovať inému páru/párom. Po odbere sú tieto darované vajíčka oplodnené darcovskými spermiami, ktoré sú vybrané andrológom zo spermobanky. „Embryá, ktoré vzniknú po oplodnení, sú kultivované do piateho dňa a najkvalitnejšie blastocysty sú zmrazené a uskladnené v tekutom dusíku. Sú tak pripravené pre páry, ktoré sa v budúcnosti rozhodnú pre umelé oplodnenie prostredníctvom darovaného embrya.“

Každé zariadenie asistovanej reprodukcie má v tomto smere svoje pravidlá. V Sanatóriu Helios v Martine platí pre tieto prípady nasledovné: „Každé embryo je zmrazené osobitne, takže každé môže byť aj samostatne rozmrazené. Nie všetky embryá po rozmrazení sú však životaschopné a vhodné na transfer. Po procese rozmrazenia je asi 10 – 15 % embryí neživotaschopných. Prenášame 1, maximálne 2 embryá, pričom úspešnosť pri darcovstve embryí je nad 50 %.“

Príjemcovia spermií

 • muž nemá žiadne spermie
 • muž má spermie neschopné oplodnenia
 • u muža je riziko dedičného ochorenia
 • muž nemusí žiť v manželskom zväzku 
 • ak muž žije v manželskom zväzku, on aj partnerka musia s úkonom súhlasiť

Darcovia spermií

 • vek 18 – 35 rokov
 • bez vrodených chýb a ochorení
 • bez závažnejších a pohlavne prenosných chorôb
 • vhodné je stredoškolské, príp. vysokoškolské vzdelanie

Príjemkyne darovaných vajíčok

 • ženy s predčasným zlyhávaním vaječníkov alebo predčasnou menopauzou
 • ženy so zlou kvalitou vajíčok
 • ženy s výskytom vrodených ochorení
 • ženy, ktoré nereagujú na stimuláciu pred umelým oplodnením
 • ak žena žije v manželskom zväzku, ona aj partner musia s úkonom súhlasiť

Darkyne vajíčok

 • ženy do 33 (resp. 35 rokov)
 • bez dedičných a iných vážnych ochorení
 • nefajčia, nepijú
 • je vhodné, aby už mali vlastné deti

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: