Príčiny mužskej neplodnosti: keď „nemôžeme“ je na strane muža

Príčiny mužskej neplodnosti: keď „nemôžeme“ je na strane muža
23.11.2016 v kategórii Snažilky, autor Redakcia, foto: istockphoto.com

Aké sú príčiny mužskej neplodnosti? Čo je za tým, ak dôvodom nemožnosti mať dieťa je muž?

Príčiny mužskej neplodnosti môžeme rozdeliť podľa rôznych kritérií, pričom rozhodujúcim hľadiskom je to, či je príčina známa alebo nie. 
V súčasnosti totiž nepoznáme príčinu neplodnosti až u 30 – 70 % mužov. 

Aké sú príčiny mužskej neplodnosti?

Tie, ktoré vieme identifikovať, možno deliť na:

Genetické príčiny neplodnosti

Rôzne dedičné alebo vrodené genetické poruchy (napr. Klinefelterov syndróm, chýbanie semenovodu pri cystickej fibróze a pod.).


Hormonálne príčiny neplodnosti

Nedostatočná alebo naopak nadmerná sekrécia hormónov, ktoré priamo alebo nepriamo vplývajú na tvorbu spermií (poruchy sekrécie testosterónu,  ochorenia podmozgovej žľazy nadobličiek, štítnej žľazy a pod.).

Zápalové príčiny neplodnosti

Zápaly pohlavných žliaz, kde sa spermie tvoria, dozrievajú, alebo ktoré produkujú látky potrebné pre schopnosť spermií oplodniť vajíčko (zápaly semenníka, nadsemenníka, prostaty a pod.).
Prečítajte si aj: Vybrali sme si dobrého darcu...

Poúrazové a pooperačné príčiny neplodnosti

Poškodenia semenníkov alebo semenovodov po úrazoch genitálu, alebo operáciách genitálu, prostaty a brucha (porucha ovládania reflexu ejakulácie po operáciách brucha, neschopnosť ejakulácie po operáciách prostaty, nepriechodnosť semenenovodu pre zrasty po úrazoch v oblasti mieška a pod.).

Imunologické príčiny neplodnosti

Porucha imunitného systému muža, v dôsledku ktorej sa začnú tvoriť protilátky proti vlastným spermiám, ktoré ich poškodzujú (tvorba protilátok proti spermiám po chlamýdiovej infekcii, poškodenie tvorby spermií v dôsledku neskorej liečby nezostúpeného semenníka a pod.).

Nádorové príčiny neplodnosti

Pri nádoroch semenníka dochádza k zhoršeniu alebo zastaveniu tvorby spermií.

Prečítajte si: Pomôžu pri otehotnení bylinky, čaje, tanec či iné netradičné metódy?