4 kroky, ktoré má absolvovať každá snažilka

4 kroky, ktoré má absolvovať každá snažilka
20.8.2018 v kategórii Snažilky, autor Mgr. Jana Janáková, foto: istockphoto.com

Je už čas objednať sa do centra asistovanej reprodukcie (CAR) alebo nie? Aký dlhý čas sa máte „snažiť“? Čo všetko by mal skúsiť váš gynekológ, kým vás definitívne pošle riešiť problém k ďalším odborníkom z CAR?

Pri snažení o bábätko neplatí veta: Vek je len číslo...

Či sa nám to páči alebo nie, naše vaječníky starnú. My, ženy, sa narodíme s určitým počtom primárnych folikulov, z ktorých sa od puberty každý mesiac postupne vyvíja ženská pohlavná bunka – vajíčko.

A ako plynie čas, mení sa množstvo aj kvalita týchto vajíčok. U žien je ideálna doba na počatie medzi 23. a 33. rokom života. Pravdepodobnosť otehotnenia v tejto dobe a za optimálnych podmienok je zhruba 25 % v každom mesiaci.

S pribúdajúcim vekom sa pravdepodobnosť znižuje a po 40. roku otehotnie prirodzene iba 5 % žien. Dôvodom je väčší počet cyklov bez ovulácie a zvýšený počet geneticky poškodených vajíčok (degenerovaných, ktoré nie sú schopné oplodnenia).

U mužov vek nehrá takú zásadnú úlohu ako u žien, nové spermie sa im vyvíjajú približne každé 3 mesiace. Avšak, vo vyššom veku môžu mať muži väčší problém s erekciou a ejakuláciou.

 • Ak sa gynekológovi zverí so svojou neúspešnou snahou o bábätko žena nad 37 rokov, mal by ju bezodkladne odporučiť do centra asistovanej reprodukcie.

Tejto snažilke ide o čas, každým mesiacom sa jej šance na prirodzené otehotnenie znižujú. Nemá význam strácať čas vyčkávaním bez odborného komplexného posúdenia plodnosti páru na špecializovanom pracovisku. 

 • Ak má žena od 35 do 37 rokov, gynekológovia odporúčajú snažiť sa o spontánnu graviditu po dobu 6 mesiacov, pri neúspechu navštíviť špecializované pracovisko – centrum asistovanej reprodukcie.
 • U žien do 35 rokov sa táto doba predlžuje na jeden rok, čiže až keď sa vám pri pravidelnom pohlavnom styku nedarí otehotnieť 12 mesiacov, je čas zveriť sa do rúk odborníkom z centra.

Ako pristupovať k párom snažiacim sa o potomstvo

Dlhý čas neexistoval spoločný postup gynekológov primárneho kontaktu, urológov a lekárov z centier asistovanej reprodukcie, ako pristupovať k párom neúspešne sa snažiacim o potomstvo

Až v roku 2015 spísali naši odborníci tzv. Konsenzus manažmentu párov s poruchami plodnosti pre klinickú prax, ktorý schválila aj Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť.  

Gynekológovia primárneho kontaktu by, teda, mali u snažilky dodržať tieto štyri kroky. Až po ich absolvovaní sa odporúča návšteva centra asistovanej reprodukcie. 

Krok č. 1

Posúdenie funkcie vaječníkov

Váš gynekológ môže zrealizovať vyšetrenia na posúdenie funkcie vaječníkov. Medzi základné patrí vyšetrenie AMH z krvi a stanovenie počtu antrálnych folikulov (AFC) ultrazvukovým vyšetrením. 

AMH (AntiMüllerov hormón) je významným prediktorom starnutia vaječníkov. Jeho hladina nie je závislá odo dňa menštruačného cyklu, je preto veľkou výhodou, že ho môže vyšetriť kedykoľvek.

Gynekológ týmto jednoduchým testom zistí, aká je ovariálna (vaječníková) rezerva u ženy snažiacej sa o potomstvo. Znížené hodnoty značia zlyhávanie funkcie vaječníkov (pokles počtu a kvality vajíčok).

AFC (počet antrálnych folikulov) dokáže gynekológ stanoviť pomocou transvaginálnej ultrasonografie v skorej folikulárnej fáze. Spočítavajú sa zvyčajne folikuly priemere 2 – 10 mm na oboch vaječníkoch. Na základe počtu týchto folikulov sa stanoví predpoveď ovariálnej rezervy (funkčného potenciálu vaječníka). 

Ak sú hodnoty týchto vyšetrení znížené a signalizujú zhoršenú funkciu vaječníkov, gynekológ primárneho kontaktu odosiela pár do centra asistovanej reprodukcie. Normálne hodnoty AMH a AFC poukazujú na normálnu funkciu vaječníkov, gynekológ pristupuje k druhému kroku – posiela partnera na spermiogram. 

Krok č. 2 

Spermiogram

Vyšetrenie spermií (spermiogram) sa vykonáva v urologických ambulanciách alebo v centrách asistovanej reprodukcie. Pri spermiograme sa hodnotia parametre, ktoré ovplyvňujú schopnosť spermií oplodniť vajíčko. Ide o celkové zhodnotenie kvality ejakulátu, ktorého súčasťou je aj mikroskopické vyšetrenie. 

Základom spermiogramu je zistenie:
 • koncentrácie spermií (počet spermií na mililiter),
 • motility spermií (podiel pohyblivých/nepohyblivých spermií a charakter ich pohybu)
 • morfológie spermií (podiel spermií, ktoré majú správny/nesprávny tvar). 

Ďalej sa posudzuje: objem ejakulátu, pH, viskozita, zhlukovanie spermií, prítomnosť ďalších buniek (guľaté bunky)

Narušenie ktoréhokoľvek z vyššie uvedených parametrov spermiogramu môže negatívne ovplyvniť plodnosť muža. Preto pri zistení patológie vo výsledkoch spermiogramu gynekológ primárneho kontaktu odosiela pár do centra asistovanej reprodukcie.

Normálne hodnoty spermiogramu podľa WHO (Svetovej zdravotníckej organizácie) sú:

Ak je spermiogram v norme, gynekológ odporúča žene vyšetrenie priechodnosti vajíčkovodov.

Krok č. 3 

Vyšetrenie priechodnosti vajíčkovodov

Keďže ide o invazívne vyšetrenie ženy, k tomuto kroku sa pristupuje až po absolvovaní predchádzajúcich vyšetrení, ktoré neodhalili príčinu neúspešnej snahy o otehotnenie.

Vyšetrenia priechodnosti vajíčkovodov sa realizujú v nemocničných zariadeniach, v centrách asistovanej reprodukcie či zariadeniach jednodňovej chirurgie.

Najčastejšie spôsoby vyšetrenia priechodnosti vajíčkovodov:

 • Hysterosalpingografia (prienik kontrastnej látky vajíčkovodmi za súčasného RTG snímkovania, nie je nutná celková anestézia)
 • Laparoskopia s chromopertubáciou (cez malý rez pod pupkom sa zavedie kamera, ktorou sa sleduje, či kontrastná látka vyteká vajíčkovodmi do brušnej dutiny, v celkovej anestézii)
 • Hysteroskopia + hycosy (optické prezretie dutiny maternice cez krček, prienik podanej látky vajíčkovodmi sa posudzuje ultrazvukovo, v celkovej anestézii)
 • Hyfosy (ambulantné ultrazvukové vyšetrenie, kontrastnou látkou je penový gél, nie je nutná celková anestézia)

Ak sú oba vajíčkovody nepriechodné, gynekológ vás odošle do centra asistovanej reprodukcie. Pri potvrdenej priechodnosti aspoň jedného vajíčkovodu (a normálnych hodnotách spermiogramu a ovariálnej rezervy), gynekológ pristúpi k stimulácii ženy tzv. klomiféncitrátom.

Krok č. 4 

Stimulácia klomifén citrátom

Klomifén citrát je účinná látka, ktorá spúšťa dozrievanie vajíčka (indukuje ovuláciu). Gynekológ primárneho kontaktu odošle pár do centra asistovanej reprodukcie po troch neúspešných cykloch stimulácie touto látkou.

POZOR, centrum asistovanej reprodukcie navštívte pri plánovaní tehotenstva BEZODKLADNE v týchto prípadoch:

 • chýbajú alebo sú poškodené vajíčkovody
 • endometrióza
 • chýbanie alebo poškodenie vaječníkov
 • sterilita z neznámej príčiny
 • zlá kvalita spermií partnera
 • neprítomnosť spermií v ejakuláte
 • imunitne podmienená sterilita
 • dedičné ochorenia
 • opakované potraty