Trápi vás inkontinencia v tehotenstve či po pôrode? Radí odborník.

Redakcia | 1. Sep 2016
Trápi vás inkontinencia v tehotenstve či po pôrode? Radí odborník.

Mnoho žien má skúsenosti so samovoľným únikom moču. Inkontinencia totiž môže postihnúť aj mladé ženy – počas tehotenstva či po pôrode. S gynekológom MUDr. Jánom Galádom, členom Odborného výboru občianskeho združenia InkoFórum, sme sa porozprávali o tom, prečo ženy počas gravidity alebo po pôrode postihuje inkontinencia, ako sa jej dá predísť, alebo ako ju možno efektívne liečiť.

Keď problémom je inkontinencia

Inkontinencia moču sa definuje ako akýkoľvek samovoľný únik moču. Rozlišujú sa 3 najčastejšie typy inkontinencie, a to: stresová inkontinencia, ktorá je charakteristická samovoľným únikom moču, ku ktorému dochádza zväčša po fyzickej záťaži, pri dvíhaní ťažkých bremien, pri skákaní, tancovaní či po zakašľaní.

Čítajte tiež: Hypertenzné choroby v tehotenstve

Urgentná inkontinencia (UI) je porucha udržania moču spôsobená mimovoľným sťahom svaloviny močového mechúra. Únik moču je spojený s úporným nutkaním na močenie alebo bezprostredne po ňom. Príčina tohto druhu inkontinencie nie je známa, ale vieme, že infekcie močových ciest jej stav zhoršujú. Jestvuje aj tzv. zmiešaná inkontinencia, čo je kombinácia predošlých typov. Zriedkavejším typom inkontinencie moču je tzv. reflexná (vzniká v dôsledku poškodenia miechy) a extrauretrálna, kedy pacientke uniká moč z dôvodu vrodených vývojových chýb alebo vplyvom poranenia (operácia, úraz, poškodenie nádorom) močového mechúra či močovej rúry.

Do istej miery s inkontinenciou počítame u starších ľudí, ale u zdravých žien? Prečo vlastne prichádza k problémom?

Každá druhá žena, vrátane mladých žien, má počas života problémy s udržaním moču. S pribúdajúcim vekom sa náchylnosť na vznik inkontinencie výrazne zvyšuje. Významným rizikovým faktorom pre vznik spomínanej stresovej inkontinencie je počet pôrodov, ale aj obezita, chronické ochorenia priedušiek a pľúc, fajčenie, ťažká fyzická práca či dedičná predispozícia. Významným rizikovým faktorom pre vznik urgentnej inkontinencie sú opakované zápaly močového mechúra, urologické a gynekologické operácie, depresie, psychický stres, ochorenia chrbtice a miechy, cukrovka, ale aj práca v chladnom a vlhkom prostredí.

Čítajte tiež: Tri trimestre tehotenstva

Klasifikuje sa inkontinecia aj podľa výskytu či častosti „príhod“?

Áno, podľa toho rozlišujeme tri stupne inkontinencie. Prvý stupeň charakterizuje občasný únik moču, teda po kvapkách alebo príde k úniku maximálne dva razy denne. Druhý stupeň je charakteristický častým únikom moču, prúdom, a to i niekoľkokrát cez deň. Tretí stupeň je trvalý únik moču, to znamená, že moč žene uniká niekoľkokrát denne, vodne či v noci. Často býva spojený i s inkontinenciou stolice.

Veľmi často sa ženy po prvýkrát s inkontinenciou stretnú počas tehotenstva alebo po pôrode a majú blok o svojom probléme hovoriť...

Počas tehotenstva  sa stresová inkontinencia moču vyskytuje u 40 – 80 % žien, po pôrode sa však situácia u väčšiny žien upraví. Zaujímavé však je, že u niektorých žien, ktoré počas tehotenstva trpeli inkontinenciou moču, je významne vyšší výskyt stresovej inkontinencie moču po dvoch až viac rokoch po vaginálnom pôrode. Na druhej strane ženy, ktoré rodili cisárskym rezom, obvykle stresovú inkontinenciu nemávajú.  

Neprehliadnite: Radíme vám: Na čo sa pripraviť v šestonedelí?

Niekedy nemajú ženy problém po prvom tehotenstve a po druhom sa objaví inkontinencia... býva to bežné?

Pravdaže, stáva sa to. Ženy po opakovaných pôrodoch alebo pôrodoch s vyššou váhou novorodenca majú častejší výskyt tzv. stresovej inkontinencie. Príčinou je opakované oslabenie svalov panvového dna.

Pomáha, ak sa žena rozhodne obmedzovať tzv. „močopudné“ nápoje, ako je napríklad káva alebo niektoré druhy čajov?

U pacientiek s urgentnou inkontinenciou pomáha obmedzovanie príjmu močopudných nápojov, ako je káva, alkohol i niektoré druhy čajov. Príjem tekutín a ovocia musia obmedziť hlavne vo večerných hodinách. Tieto pacientky majú totiž okrem samovoľného úniku moču problém aj s častým močením cez deň i v noci. To však neznamená, že pacientky, ktoré majú problém s inkontinenciou, nemajú piť, práve naopak! Je vhodné vylúčiť diuretické, teda močopudné nápoje, ale príjem ostatných tekutín by mal byť asi dva až tri litre denne, čiže rovnako ako u zdravého človeka. Zníženie príjmu tekutín totiž zvyšuje riziko vzniku infekcií dolných močových ciest, čo následne prehlbuje problémy s udržaním moču. Bludný kruh sa uzatvára a pacientka nevie ako z neho von...

Je čas pri inkontinencii rozhodujúci, hrozí napríklad zhoršovanie stavu?  

Zhoršovanie inkontinencie môže nastať u pacientiek, ktoré majú súčasne viac rizikových faktorov pre jej vznik – nedodržiavajú životosprávu a nenavštívia včas lekára.

Ako sa inkontinencia lieči? Na koho sa majú obrátiť dámy s týmito ťažkosťami?

Zdravotnú starostlivosť o pacientky s inkontinenciou poskytuje všeobecný lekár, urológ, gynekológ, urogynekológ, nápomocný môže byť aj geriater, neurológ, onkológ či chirurg.Vyšetrenie spočíva v celkovej anamnéze zdravotného stavu. Pacientka vyplní dotazník o inkontinencii, vyšetríme jej moč, zavedieme tzv. mikčný denník, teda „denník močenia“, ktorý nám dá jasný prehľad o množstve i frekvencii močenia. Zároveň nám poskytuje informácie o pitnom režime pacienta, či potrebe použitia inkontinenčných pomôcok. V rámci vyšetrení sa tiež robí test kašľom, sonografické vyšetrenie močového mechúra a obličiek, cystoskopia, prístrojové urodynamické vyšetrenie a iné. Cieľom vyšetrení je zistiť príčinu a typ inkontinencie.

Inkontinencia sa niekedy rieši i operačne – kedy sa pristupuje k operácii?

Stresová inkontinencia závažnejšieho stupňa sa lieči operačne, a to zavedením tzv. „voľnej pošvovej pásky“ krátkym rezom pod močovú rúru, čím sa odstráni únik moču pri kašli, kýchnutí, skákaní a dvíhaní ťažkých bremien. Úspešnosť tejto liečby je viac ako 90 %. Urgentná inkontinencia sa lieči hlavne užívaním tabletiek, ktoré pôsobia na svalovinu močového mechúra, čím dochádza k zníženiu symptómov ako je nutkanie na močenie, časté močenie, močenie v noci, alebo samovoľný únik moču. Okrem užívania tabletiek je dôležitý aj nácvik močenia v určitom časovom intervale, napr. pacientka chodí cez deň močiť každé 2,5  až 3 hodiny.

V rámci liečby sa odporúčajú tzv. Kegelove cvičenia – v čom sú špecifické?

Kegeleho cvičenia sa odporúčajú pri liečbe stresovej inkontinencie. Ženy aktívne vťahujú svalstvo panvového dna (jeho ochabnutie pri pôrode napomáha práve vzniku stresovej inkontinencie). Kegelove cvičenia sú zamerané na cielenú prácu svalov panvového dna. Konkrétny popis a ukážky cvikov je možné nájsť vo fyzioterapeutických príručkách.

Ako dlho trvá liečba?

Cvičenie má trvať asi 2 – 3 mesiace, udržovacie cvičenia sa odporúča robiť 2 – 3-krát týždenne. U ľahšieho stupňa stresovej inkontinencie je možné vyliečiť touto technikou 30 % žien, u ďalších 30 % dôjde k zlepšeniu stavu. Ak však po 2 mesiacoch aktívneho cvičenia žena necíti zlepšenie, po doplnení ďalších vyšetrení je väčšinou indikovaná operačná liečba.

V čom spočíva prevencia? Kedysi sa vravievalo, že „preventívne“ tiež pomáha sťahovať svaly panvového dna priamo pri močení, stretla som sa však s informáciou, že je to už nesprávny názor – ako to teda je?

Preventívne opatrenia pre zabránenie úniku moču sú hlavne: zníženie nadváhy, liečba chronického zápalu priedušiek, obmedzenie dvíhania ťažkých predmetov, včasná liečba zápalov močových ciest, obmedzenie príjmu močopudných nápojov, správny režim močenia, vhodná gymnastika panvového dna, včasné vyhľadanie lekára pri príznakoch častého močenia alebo úniku moču. Vaša informácia je správna – preventívne sťahovanie svalov panvového dna priamo pri močení sa už dnes skutočne neodporúča.

Mnoho žien používa pri inkontinencii moču z hygienických dôvodov menštruačné vložky. Na trhu sú však dostať aj vložky na inkontinenciu. Je medzi nimi rozdiel?

Vhodným riešením pri úniku moču sú  hygienické inkontinenčné pomôcky (vložky, plienky, nohavičky). U pacientiek s prvým stupňom inkontinencie zdravotná poisťovňa nákup hygienických inkontinenčných pomôcok neuhrádza, pri druhom stupni inkontinencie  má pacientka nárok na inkontinenčné pomôcky v hodnote 19,92 € (600,20 Sk) na mesiac a pri treťom stupni inkontinencie v hodnote 66,39 € (2 000 Sk) na mesiac, pričom limit je 60 ks vložiek (je však možné do limitu doplniť iné produkty napr. fixačné nohavičky). Typ a veľkosť vložiek si pacientka dohodne pri návšteve u lekára. Absorpčné vlastnosti vložiek na inkontinenciu sú neporovnateľne lepšie oproti menštruačným vložkám, absorbujú aj neželané pachy.
 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: