Sviatok sv. Mikuláša: Viete, ako to bolo naozaj?

Mgr. Miroslava Miková | 5. december 2018
sviatok mikulas

V predvečer sviatku sv. Mikuláša si deti s iskierkou v očiach ukladajú vyčistené čižmičky do oblokov a s napätím čakajú na to, čo sa stane. Kto bol naozaj svätý Mikuláš a prečo je tento sviatok práve 6. decembra?

Deti sa nevedia príchodu Mikuláša dočkať

V predvečer sviatku sv. Mikuláša si deti s iskierkou v očiach ukladajú vyčistené čižmičky do oblokov a s napätím čakajú na to, čo sa stane. Nevedia sa dočkať chvíle príchodu sv. Mikuláša.

V mysli si opakujú slová milej básničky alebo pospevujú pesničku, ktorou sa chcú pochváliť vzácnej návšteve. Žiarivými očkami pozerajú von oknom na oblohu plnú jagavých hviezd a netrpezlivo čakajú. „Kedy už príde?“, znejú naliehavé otázky.

Jemné zvonenie zvončeka v diaľke znásobuje detskú nedočkavosť. Konečne prichádza vytúžená chvíľa. Radosť detí sa mieša s očakávaním i štipkou strachu. Dobrosrdečný starček s bradou, ktorá prezrádza jeho nekonečnú múdrosť a láskavými očami, nikdy neprichádza sám. Spoločnosť mu robia dvaja pomocníci – čert zamastený od sadzí a prekrásny anjel. Najčastejšie pomáhajú sv. Mikulášovi niesť ťažký mešec plný sladkých prekvapení.

Často zabúdame na to, že príchod sv. Mikuláša je nielen stáročnou tradíciou, ktorú zbožňujú naše deti, ale aj skvelým výchovným prostriedkom. Učí dieťa prekonávať strach a motivuje ho k tomu, aby bolo lepším človekom.

Podobne ako nesmrteľný svet rozprávok a rozprávkových hrdinov. Sviatok sv. Mikuláša však spĺňa toto kritérium len vtedy, pokiaľ dieťa nie je danou skutočnosťou zastrašované.

Psychológovia upozorňujú, že hrozby a vyhrážky sú veľmi nesprávnym a traumatizujúcim výchovným prostriedkom. Preto je nesprávne používať vety ako napríklad: „Keď nebudeš poslúchať, príde čert. Zoberie ťa to veľkého vreca a pôjdeš s ním priamo do pekla.“

Ako využiť deň sv. Mikuláša v prospech dieťaťa?

Sviatok sv. Mikuláša vo svojej podstate patrí medzi kresťanské sviatky. V jeho pozadí stojí skutočná osobnosť biskupa, ktorý nezištne pomáhal blížnym. Bez ohľadu na túto skutočnosť možno nájsť v tejto tradícii rozprávkovú symboliku.

V postavičkách sv. Mikuláša, čerta a anjela sa skrývajú magické rozprávkové symboly. Sv. Mikuláš a nebeský anjel sú predstaviteľmi dobra, naopak špinavý čert s reťazami v rukách je symbolom zla.

Dieťa vie, že dobro vždy zvíťazí nad zlom a táto skutočnosť mu pomáha prekonávať strach. Okrem toho má pri sebe milujúcich rodičov, na ktorých sa môže vždy spoľahnúť. Tretím aspektom, ktorý pomáha strach dieťaťa eliminovať je fakt, že všetko sa odohráva v prostredí, ktoré dôverne pozná. Teda priamo v bezpečí domova.

Zároveň je veľmi dôležitý prístup samotných predstaviteľov tejto tradície. Sv. Mikuláš by mal byť láskavý a k deťom pristupovať s obrovskou dávkou citlivosti. Deti by mal povzbudiť a motivovať ich k lepšiemu správaniu.

Sviatok svätého Mikuláša bezpochyby patrí k udalostiam, ktoré sa zapisujú navždy do spomienok detí. Uctievanie tohto sviatku a udržiavanie krásnej tradície si deti neskôr prenesú do vlastných rodín.

Teda azda najdôležitejší zo všetkého je  prístup samotných rodičov ratolestí. Od nich závisí ako budú deti tento sviatok vnímať. Dôležitý je rozhovor, ktorým dieťaťu vysvetlia podstatu tohto sviatku.

Záleží od rodičov, či sviatok sv. Mikuláša budú deti vnímať ako tradíciu, ktorá vychádza z kresťanstva a má korene v dávnej minulosti alebo to bude deň, ktorý sa bude niesť v rozprávkovom duchu. 

Ste zvedaví, ako to celé  začalo? Naozaj sv. Mikuláš existoval?

Osobnosť svätého Mikuláša je tak trochu zahalená tajomstvom. O jeho živote sa zachovalo len veľmi málo písomných zmienok. Mnohé skutočnosti z jeho životnej púte sú len dohady a z osobnosti sv. Mikuláša časom vznikla bytosť opradená legendami.

Faktom je, že Mikuláš existoval. Narodil sa na pobreží Malej Ázie niekedy okolo roku 270. Písomné dokumenty potvrdzujú, že bol biskupom v meste Myra (dnes mesto v Turecku). Stalo sa tak niekedy okolo roku 300.

Sv. Mikuláš žil v časoch veľkého prenasledovania kresťanov. Istý čas bol sám väznený a prežíval veľmi ťažké chvíle v krutých a nemilosrdných podmienkach väzenia. Ani to však nezničilo jeho presvedčenie, za ktoré bojoval s neuveriteľným odhodlaním.

Za svojho života veľkú časť svojej energie venoval boju proti arianizmu. Toto staré učenie pochádzalo od biskupa z Alexandrie nazývaného Arius. Podľa kresťanského učenia je Boh v troch božských osobách, teda Otec, Syn a Duch Svätý. Arianizmus vychádzal z presvedčenia, že ešte pred samotným stvorením sveta Otec stvoril Syna – teda Ježiša Krista. Niceijským koncilom v roku 325 bol arianizmus odsúdený.

Sv. Mikuláš bol veľkým a zanieteným kresťanom. Čo je však najdôležitejšie, učenie prenášal do svojho každodenného života. Bol to muž s veľkým srdcom, ktorý miloval ľudí okolo seba. Zomrel 6.decembra niekedy v rokoch 345 až 352.

K Mikulášovi sa viaže niekoľko legiend

K menu tohto svätca sa viaže niekoľko legiend. Podľa prvej Mikuláš zabránil zúfalému činu otca, ktorý chcel, aby sa jeho dcéry stali kurtizánami, pretože nemal pre ne svadobné veno. Všetko začalo tak, že nešťastný otec prišiel o všetky svoje peniaze.

Nebol schopný dcéram zabezpečiť veno a bez vena ich nechcel žiadny ženích. Zúfalstvo prinútilo otca, aby sa uchýlil k smutnému rozhodnutiu. Legenda hovorí, že sv. Mikuláš dal tajne do okna mešec plný zlatých mincí a tak zachránil prvú dcéru. Podobne sa zachoval aj pri ďalších dvoch dcérach.

Podľa ďalšej legendy zachránil sv. Mikuláš troch námorníkov, ktorý sa ocitli v zajatí bleskov a hromov na rozbúrenom mori.

Tretia legenda hovorí o sv. Mikulášovi ako záchrancovi troch mladíkov, ktorých chcel hostinský zabiť a uložiť do sudov. Vznik a šírenie týchto legiend spôsobilo, že sv. Mikuláš je patrónom národov, námorníkov či detí. S jeho menom je spojené číslo 3 a často je vyobrazovaný napríklad s tromi mešcami alebo tromi sudmi.

Ako vznikol zvyk obdarovávať deti sladkosťami?

Jednou z možností je, že tradícia vznikla v Holandsku a pomaly sa šírila do Ameriky. Severskí prisťahovalci sú povestní svojimi poverami, tak ku tradícii, ktorá vznikla v Holandsku, pripojili legendu o čarodejníkovi, ktorý dobrým deťom nosí darčeky a neposlušné deti potrestá.

Druhou možnosťou je, že tradícia začala písať históriu v Nemecku. Spája sa s hrou na biskupa, ktorú sa deti hrali raz do roka v kláštornej škole. To znamená, že na jednu noc v roku sa stalo niektoré dieťa biskupom. Vznik tejto hry sa datuje do desiateho storočia.

Podľa dostupných informácií sa niekedy v trinástom storočí presunula hra na biskupa na 6. decembra, teda na deň sv. Mikuláša.

Dnes sa z postavy biskupa vplyvom médií a reklamy stala rozprávková bytosť Santa Clausa či Deda Mráza. Len máloktoré dieťa vie, kto bol naozaj sv. Mikuláš a kde pramení podstata tohto pekného zvyku.

Zdroj: Vera Schauber, Hanns Michael Schindler – Rok se svatými

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: