Rakovina prsníka: SAMOVYŠETRENIE PRSNÍKOV, prevencia, diagnostika

Mgr. Zuzana Paprskárová | 30. Nov 2017
rakovina prsníkov, samovyšetrenie prsníkov, sono, mamograf

Každá žena do 40 rokov by mala mať raz za rok, resp. raz za 2 roky, urobené ultrazvukové vyšetrenie prsníkov.

Najdôležitejšiu úlohu v boji proti rakovine prsníka má stále včasné zistenie choroby!

Podľa našej platnej legislatívy majú následne ženy nad 40 rokov raz za 2 roky nárok na preventívne mamografické vyšetrenie prsníkov. Každá žena by mala sledovať akékoľvek zmeny na svojich prsníkoch. Samovyšetrenie prsníkov by malo byť samozrejmosťou!

Prevencia a samovyšetrovanie prsníkov

Žiaľ, ani výskumy zo zahraničia sa momentálne nemôžu popýšiť dobrou správou, a to vynájdením lieku alebo očkovacej vakcíny (ako je to v prípade rakoviny krčka maternice), ktorá by rakovinu prsníkov liečila alebo jej  aspoň predchádzala. Jedinou šancou je zatiaľ prevencia.

„Hľadajú sa stále účinnejšie nástroje diagnostiky a skúma sa použitie aj iných prístrojov ako mamografia. Nádejou je tiež zisťovanie onkologických ochorení z odberov krvi, avšak je to ešte iba v štádiu pokusov,“ konštatuje onkológ Doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD.
Aj preto má taký veľký význam samovyšetrovanie  prsníkov, ktoré by malo byť pre každú ženu nad 20 rokov samozrejmé. Platí totiž, že ženy, ktoré si pravidelne  a správne samovyšetrujú prsníky, odhalia hrčku či iný príznak ochorenia skôr a k lekárovi prichádzajú zväčša s nálezmi, ktoré sú ešte dobre liečiteľné.

Čo si všímať?

Časťou, kde sa nádory vyskytujú najčastejšie, je horný vonkajší kvadrant prsníka (časť od bradavky k ramenu). Nachádza sa  v ňom najväčšia časť prsnej žľazy. V dolnej časti prsníka  (spodné 2 kvadranty) sa nádory vyskytujú menej, ale napriek  tomu tiež.

Pri samovyšetrení prsníkov je potrebné si všímať a prehmatať kožu prsníka, podpazušie.

Varujúce sú uzlíky, vtiahnutie kože a bradavky, opuchy, sekréty z bradavky, zápaly, ekzémy dvorca a bradavky prsníka.

Kedy a ako často?

Každá žena nad 18 – 20 rokov by si mala prsia vyšetrovať aspoň 1-krát za 3 mesiace, žena nad 30 rokov 1-krát za mesiac.  Ideálny čas je 2. – 4. deň po menštruácii.

Ako?

Samovyšetrenie pozostáva z kontroly pohľadom – v zrkadle a prehmataním – v stoji a v ľahu. Žena si prehmatá prstami ľavej ruky (krúživými pohybmi) pravý prsník a naopak. Takto skontroluje i miesto okolo kľúčnej kosti a pazuchy. Jemným vytiahnutím bradaviek zistí, či z nich nevyteká sekrét.  Akákoľvek zmena je dôvodom na vyšetrenie u lekára.

samovyšetrenie prsníkov, nádor, diagnostika, mamograf,rakovina, tehotenstvo, chorá mama, tehotenstvo

Varovné príznaky, ktoré môžete spozorovať:

 • hrčky a zhrubnutie tkaniva, ktoré ste predtým nenahmatali,
 • hrčky v pazuche
 • hrčky v nadkľučkovej a podkľučkovej oblasti
 • zväčšenie alebo zmenšenie jedného prsníka,
 • vtiahnutie bradavky, ktoré ste predtým nespozorovali,
 • výtok hnedastej alebo krvavej tekutiny z bradavky, prípadne výtok akejkoľvek farby
 • postihnutie bradavky alebo jej dvorca, podobné ekzému,
 • zvráskavenie kože v niektorej časti prsníka,
 • zmena farby kože na povrchu prsníka.

Vyšetrenia prsníkov vs. mamografia

Ako je to s vyšetrovaním prsníkov v rámci bežnej gynekologickej starostlivosti a na čo vlastne majú ženy nárok, nám spresní doc. Bella: „Raz za rok by každá žena mala mať vyšetrené prsia gynekológom. Nejde o žiadne nadštandardné vyšetrenie, je poisťovňou hradené. Každá žena do 40 rokov by mala raz za rok, resp. 2 až 3, mať urobené ultrazvukové vyšetrenie prsníkov. Následne minimálne raz za 2 roky by každá žena nad 40 rokov mala byť gynekológom odoslaná na mamografiu.

Ak to gynekológovia nerobia, je na ženách, aby sa toho dopytovali.“ Pri rakovine prsníka je u žien jedným z najvýraznejších faktorov stúpajúci vek. Najviac prípadov sa totiž diagnostikuje po 40. – 45. roku života.

Aj preto sa v rámci preventívnych prehliadok viedlo vo svete i u nás mamografické vyšetrenie, ktoré by mali absolvovať všetky ženy po tomto veku. Jeho význam spočíva aj v tom, že onkologickému ochoreniu sa nedá včas predísť, a preto je nutná včasná detekcia zhubného nádoru prsníka.

Mamografiu vykonávajú v špecializovaných ambulanciách školení zdravotní pracovníci, nález zhodnotia dvaja lekári. Vyšetrenie je podobné ultrazvukovému, no na rozdiel od neho využíva mäkké röntgenové žiarenie.

Mamografia dokáže objaviť aj veľmi malé a nehmatateľné útvary, čím sa účinnosť tohto vyšetrenia pohybuje až okolo 95 %.

Ďalšia diagnostika

Ak sa u ženy zistí nádor, je nutná biopsia, v rámci ktorej sa odoberie vzorka tkaniva, ktorá sa odosiela na histologické vyšetrenie. To potvrdí, či sa o jedná o zhubný alebo nezhubný nádor.

Pri potvrdení zhubného nálezu je dôležité zistiť, či sa nádor šíri pomocou metastáz do uzlín, príp. do ďalších orgánov. Na vylúčenie možných metastáz je nutné dopniť sonografiu pečene, RTG pľúc, prípadne pomocou počítačovej tomografie a scintigrafie kostí.

Z krvného odberu sa vykoná biochemické vyšetrenie, na základe ktorého sa stanovia nádorové markery. Histológia tiež odhalí prítomnosť receptorov, dôležitých pre hormonálnu liečbu (niektoré nádory rakoviny prsníkov tieto receptory nemajú, preto ich nemožno liečiť hormonálnou liečbou, pretože účinná látka sa nemá na čo naviazať).

Zvýšené riziká vzniku rakoviny prsníka sú u žien:

 • ktoré mali prvú menštruáciu pred 11. rokom života
 • ktoré nerodili
 • ktoré rodili prvý raz po 30.roku života
 • ktoré nedojčili
 • ktoré majú viac ako 50 rokov (všeobecné vekové riziko)
 • ktoré prekonali zápal prsníka
 • ktorých blízka príbuzná (matka, sestra) mala rakovinu prsníka
 • ktoré už v minulosti ochoreli na rakovinu prsníka
 • ktoré prekonali rakovinu vaječníka, hrubého čreva, malígneho melanómu
 • ktoré trpia na obezitu po prechode
 • ktoré užívajú alkohol
 • ktoré majú problémovú mastopatiu.

To platí, keď:

 • sa pohmatom (palpáciou) zistí hrčkovitá zmena v prsníku,
 • mamografia ukáže mikrokalcifikáty v prsníku,
 • sa pri operácii v odobratej vzorke tkaniva zistia mikroskopické známky zvýšenej malignity. 

Ženy bielej pleti trpia väčším rizikom vzniku rakoviny prsníka.

A čo muži?

Zdá sa, akoby sa pánov táto téma netýkala, ale opak je pravdou. Hoci počty diagnostikovaných mužov nestúpajú na Slovensku, ani vo svete tak, ako je tomu u žien, ani muži by nad svojimi prsníkmi nemali mávnuť rukou. „Na Slovensku diagnostikujeme ročne asi 20 – 30 prípadov rakoviny prsníkov u mužov. Dokázané sú zatiaľ iba genetické príčiny spustenia ochorenia, všetky ďalšie vplyvy sú málo známe,“ hovorí doc. Bella. Liečba a (po)operačná starostlivosť je pri nádore prsníkov u mužov rovnaká ako u žien. Záleží v prvom rade od rozsahu nálezu, metastázach atď.

Väčšina nádorov rakoviny prsníka, ak sú včas odhalené, je dobre liečiteľná.

Zdroj: Liga proti rakovine, OZ Amazonky

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: