Ockovia majú viac času pre seba ako mamy

Michaela Klamová | 9. január 2021
Muži oddychujú viac ako ženy

Asi vás to neprekvapuje, však?

Aj keď sa situácia, čo sa rozdelení domácich a rodičovských povinností stále zlepšuje, k rovnocennosti medzi otcami a mamami je ešte ďaleko. 

Bez mamy by (ne)padla domácnosť

Podľa prieskumu, ktorý organizovala spoločnosť Zulily, má:

  • 68 % mamičiek týždenne 1 až 5 hodín času len pre seba
  • 37 % oteckov má pre seba  10 hodín týždenne
  • až 58 % mamičiek je presvedčených, že keby prestali robiť všetko to, čo robia, ich rodina by nebola schopná normálne fungovať

Na nerovnosť medzi pohlaviami poukázal aj prieskum spoločnosti Ipsos, realizovaný počas pandémie. Až 73 % opýtaných žien má vplyvom pandémie strach o budúcnosť, v prípade mužov je to len 63 %.

Syndróm vyhorenia, úzkosť a depresie počas posledných mesiacov zažilo 46 % mužov a až 59 % žien. 46 % žien malo pocit, že im nikto nepomáha (z toho 43 % žien žijúcich s partnerom). Podobný pocit malo 43 % mužov. Strácanie sebadôvery popisuje 33 % mužov a 43 % žien. 

Každý troškou prispeje

Ako sa ešte viac priblížiť k rovnocennosti? Každý musí prispieť svojou troškou – rozprávajte sa otvorene so svojím partnerom o všetkom, čo treba doma robiť a o spravodlivom delení práce a starostlivosti o deti.

Môžete napríklad napísať zoznam všetkých tých drobných činností, ktoré vlastne nestoja za to, no dohromady vás pripravia o množstvo času a energie, ako nákup potravín, umytie kúpeľne či vybavenie termínu u zubára, a polovicu z nich dať na starosť vášmu partnerovi. Možno to pôjde pomaly, no budúce generácie nám budú určite vďačné.

Zdroj: https://www.mother.ly/

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: