Naučte sa hádať: Riešiť sa dá len jedna tretina všetkých problémov

Redakcia | 19. august 2022
Hádať sa

Hádky môžu spôsobiť mnoho škôd, no zároveň sú dôležitou a nevyhnutnou súčasťou života. Správna, konštruktívne vedená hádka učí deti byť empatické, priateľské a ukazuje im, ako riešiť konflikty ľudsky a s rozumom.

Deti, ktoré vidia rodičov konštruktívne sa hádať, sú emocionálne stabilnejšie a tolerantnejšie. Naučte svoje deti pravidlá správnej argumentácie a vy sa ich držte tiež: 

Hádka? Len správne argumentujte

  • Používajte slová ako debata a diskusia, nie hádka či konflikt.
  • Argumentujte, ako by ste mali pravdu, ale počúvajte, ako by ju mal ten druhý.
  • Rešpektujte názor svojho oponenta a vcíťte sa do jeho pozície.
  • Pripustite, keď má druhá strana pravdu. Uznať svoju chybu je prejavom sily, nie slabosti.

Hľadajte kompromis

Riešiť sa dá len jedna tretina všetkých problémov, tvrdia psychológovia. Znie to síce trochu frustrujúco, ale do istej miery sa nám môže aj uľaviť. Ak nevieme nájsť riešenie pre naše problémy, nemusí ísť o chýbajúcu vôľu. O to dôležitejšie ale je nájsť cesty pre zvyšné dve tretiny.

Napríklad tým, že budeme hľadať kompromisy. Čarovná formulka znie: „Nesúhlasím síce s tvojím názorom, ale kvôli tebe to teraz urobím tak, ako chceš ty.“

Hádky patria ku každodennému životu

A aj to sa musia deti naučiť. Pochopiť, že dospelí môžu mať rozdielne názory, ale že vedia nájsť riešenie a kompromis, je dôležitý proces učenia pre deti. A vôbec – hádky nie sú pre deti ničím neznámym: s kamarátmi na ihrisku, v škole a škôlke sa tiež hádajú, aj tu sa niekedy hovorí trochu hlasnejšie a deti sú uprostred tohto diania.

Deti sú teda – čo sa hádok týka – skúsenejšie, ako by sme predpokladali. A kde inde by sa mali deti naučiť hádať, ak nie vo vlastnej rodine. V tejto oblasti sú rodičia prvými a najdôležitejšími vzormi pre deti.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: