Krehké vzťahy na diaľku

Mgr. Dagmar Pokorná | 21. december 2016
Krehké vzťahy na diaľku

Výrazným znakom partnerských vzťahov v súčasnej spoločnosti je ich existencia „na diaľku“. Nepozastavujeme sa už príliš nad tým, keď jeden z partnerov odchádza za prácou do iného mesta, alebo do zahraničia.

Otázkou je, či láska kilometrovú diaľku prekoná? Ide o krehké vzťahy nielen kvôli vzdialenosti, ale predovšetkým kvôli prispôsobovaniu sa odlúčeniu, chýbajúcim spoločným zážitkom a možnému vzájomnému nepochopeniu jedného druhým. 

Psychologička Ester Weinholdová formy vzťahov na diaľku rozdeľuje na tri základné podoby:  
 • vzťah partnerov, ktorí sa stretli, zamilovali, pričom každý na inom mieste žije, pracuje a má sieť sociálnych kontaktov,
 • vzťah partnerov oddelených priestorovo na určitú dobu, z dôvodu štúdia alebo práce,
 • vzťah partnerov, ktorí sa navštevujú v určitom rytme, tzv. víkendové manželstvá.  

Aké sú RIZIKÁ VZŤAHOV NA DIAĽKU:

 • citové odcudzenie
 • nedorozumenia v komunikácii
 • rast neistoty až strata dôvery
 • absencia partnera ako opory
 • ohrozenie spoločnej výchovy detí
 • nenaplnenie očakávaní a predstáv o manželstve
 • chýbajúca perspektíva spoločnej budúcnosti
 • rozdielne hodnotové rebríčky partnerov žijúcich vlastné životy
 • neuspokojenie sexuálnych potrieb vzdialených partnerov
 • rozpad vzťahu – manželstva
Prečítajte si: Žiarlivosť: besnota v srdci

Aké sú ŠPECIFICKÉ ZNAKY VÍKENDOVÝCH VZŤAHOV:

 • ide o kompromis, ako udržať vzťah a rodinu
 • ten, kto odchádza, nechápe dôvody, prečo partner lipne na mieste, kde žije
 • ten, kto zostáva, nechápe, prečo partner uprednostňuje prácu pred rodinou
 • jeden, alebo obidvaja trpia odlúčením, kvalita vzťahu sa zhoršuje
 • víkendový rodič je pre deti vzácnejší
 • domáci rodič s celotýždňovou starostlivosťou pôsobí ako prísnejší, menej „obľúbený“
 • spoločné chvíle môžu byť prekvapivo nepríjemné, s hádkami, výčitkami chýb
 • po rokoch stereotypu môžu priniesť oživenie, nový náboj do vzťahu
 • spoločné stretnutie motivuje pár na prekonávanie každodenných životných prekážok
 • sú skúškou kvality a trvanlivosti vzťahu 

 

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: