Darujte materské mlieko! Pomôžete bábätkám

MUDr. Katarína Vicianová | 29. Dec 2019
Darujte materské mlieko! Pomôžete bábätkám

Máte priveľa materského mlieka? Môžete ho darovať prostredníctvom špeciálnych bánk. Každá darkyňa je vítaná.

Banky materského mlieka sú dnes neoddeliteľnou súčasťou špičkovej zdravotníckej starostlivosti o chorých novorodencov.  Pomáhajú v prípadoch, keď z rôznych dôvodov nemôžu chorým novorodencom výživu materským mliekom zabezpečiť ich vlastné matky. A keďže ide o deti vo veľmi vážnych stavoch, výživa spracovaným darcovským materským mliekom je pre ne najlepšou voľbou.

V Národnom ústave detských chorôb v Bratislave sa odovzdáva darcovské mlieko  na jednotlivé kliniky a oddelenia.  Dôležitý je i zber a spracovanie  pre vlastné dieťa od mamičiek, ktorých dieťatko je práve hospitalizované v Národnom ústave detských chorôb.

Niektoré deti nemôžu byť kŕmené, alebo má mamička mlieka naviac. Toto sa spracuje, zmrazí a pri odchode domov si ho mamička zoberie. V organizácii práce Banky materského mlieka je dôležitý zber darcovského mlieka,  vyšetrenie darkýň, spracovanie, vyšetrenie, uskladnenie mlieka a jeho distribúcia.

Materské mlieko ako liek

Darcovské materské mlieko je určené najmä predčasne narodeným i kriticky chorým novorodencom, hospitalizovaným na novorodeneckých jednotkách intenzívnej starostlivosti, ale aj donoseným novorodencom a dojčatám, ktoré sú hospitalizované v nemocniciach a potrebujú ho ako liek. 

Je zaradené do stratégie liečby u donosených novorodencov a dojčiat s vrodenými vývojovými chybami zažívacieho systému, srdca, centrálneho nervového systému, s dedičnými metabolickými poruchami, s vrodenými alebo získanými chorobami uropoetického systému vedúcimi k chronickej obličkovej nedostatočnosti, s vrodeným alebo získaným imunodeficitom, s malnutričným ochorením a onkologickými ochoreniami.  

Na Slovensku máme 7 mliečnych bánk, a to v Bratislave, Nových Zámkoch, Banskej Bystrici, Poprade, Prešove, Humennom a Spišskej Novej Vsi.  

Mamičky nemusia nosiť mlieko osobne

Organizácia zberu materského mlieka odbremeňuje darkyňu od jeho doručenia. Žena, ktorá ho chce darovať a je z Bratislavy alebo jej okolia, sa telefonicky prihlási v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave.

Ak je vhodnou darkyňou, mamičku poučí o podmienkach darcovstva pracovníčka ústavu. Informuje ju o poskytnutí pravdivých údajov o svojom zdravotnom stave, o potrebnom vyšetrení, s ktorým musí súhlasiť, o odstriekavaní, uskladnení a označovaní sterilných fliaš (ktoré mamičke donesie), o hygienických postupoch a životospráve.

Poučenie darkyne je podrobné a pravidelné. Potom sa dohodnú sa na nasledujúcej návšteve pracovníka, ktorý chodí po mlieko. V Bratislave a okolí sa zber uskutočňuje do vzdialenosti 80 km.

daruj materske mlieko

Darcovské mlieko je vysoko nutrične kvalitné, biologicky neznehodnotené a hygienicky nezávadné

Výber a vyšetrenie darkýň sa riadi podľa Vestníka Ministerstva zdravotníctva SR a odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR. Prísne kritériá výberu darkýň sú zárukou bezpečnosti materského mlieka ako lieku.                                                  

Môžem darovať materské mlieko aj ja?

Darkyňou môže byť každá zdravá žena, ktorá nemá žiadne chronické či systémové ochorenie a jej dieťatko, ktoré dojčí, nie je staršie ako 6 mesiacov. Neužíva dlhodobo  žiadne lieky, ani homeopatiká, môže však užívať antikoncepciu a príležitostne v malom množstve paracetamol. Darkyňa neprekonala hepatitídu B alebo C. Musí byť HIV a BWR (syfilis) negatívna. 

Nesmie fajčiť, piť alkohol a užívať drogy. Darkyňou nemôže byť žena, ktorá dostala za posledných 12 mesiacov transfúziu krvi alebo iný krvný derivát. Darkyňou nemôže byť ani žena, ktorá bola pred rokom 1985 liečená ľudským pituitárnym rastovým hormónom.       

Maximálna hygiena 

Pri každej návšteve domácnosti sa kladie dôraz na jej hygienický štandard, ktorý sa kontroluje. Skúsená sestra navštívi aj sociálne zariadenia bytu.  Darkyňa musí mať funkčnú chladničku s výparníkom, prípadne mrazničku.  Musí súhlasiť s kontrolnými vyšetreniami pred začatím darcovstva a potom raz za 3 mesiace. Potvrdením pravdivosti údajov je podpis Protokolu darkyne.

Počas nasledujúceho zberu mlieka je dôležitý pravidelný kontakt a zber anamnestických údajov. Ak darkyňa prekonala akútne ochorenie (viróza, angína), mlieko môže odovzdávať až 48 hodín po skončení ochorenia. Ak prekonala mastitídu, mlieko môže odovzdávať 48 hodín po ukončení antibiotickej liečby. Darkyňou nemôže byť matka, ktorou dojčené dieťa má akékoľvek infekčné ochorenie.  

Vyšetrenie darkyne zabezpečuje obvodná ambulancia alebo príslušná nemocnica. Darkyňa musí súhlasiť s odberom výterov a krvi. Vyšetruje sa  výter z hrdla, nosa a konečníka a sérologické vyšetrenie na HIV 1 a 2, na hepatitídu B a C a syfilis. Tieto vyšetrenia sa opakujú každé 3 mesiace.

daruj materske mlieko

Vyšetrenie darcovského mlieka je veľmi podrobné

Robí sa mikrobiologické vyšetrenie  – stanovenie denzity mikroorganizmov pred a po pasterizácii. Vyšetruje sa i zloženie materského mlieka – bielkoviny, cukry, tuky, sušina, hladiny železa a vápnika. Kvôli možnej kontaminácii sa mlieko vyšetruje na prítomnosť ťažkých kovov, a to olova, ortuti, kadmia a medi. 

Konzervácia patrí k bezpečnému spracovaniu mlieka. Mlieko sa pasterizuje metódou podľa Holdera. Po ukončení pasterizácie sa fľaše s mliekom schladia a v čo najkratšom čase hlboko zmrazia. Takto spracované mlieko môže byť uskladnené najviac 1 mesiac v mrazničke pri teplote -20 ⁰C.

Ku komu darcovské mlieko putuje?

V  Banke materského mlieka Národného ústavu detských chorôb v Bratislave platí prísne dodržiavaná zásada, že darcovské mlieko je  v prvom rade určené najmenším pacientom hospitalizovaným na jednotlivých klinikách a oddeleniach ústavu. Naši pacienti sú deti z celého Slovenska.

Potom sú na rade deti do 6 mesiacov, ktoré sú síce už v domácej starostlivosti, no ich život závisí od tohto mlieka. Tieto deti dostanú ženské mlieko na recept. Darcovské  mlieko je u nás zaradené medzi dietetické potraviny, plne alebo čiastočne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia. Takéto prípady sú však zriedkavé.

V treťom rade si v Banke materského mlieka kúpi pre svojich pacientov mlieko iná nemocnica. A občas, ak je práve mlieka viac, si ho môže kúpiť pre svoje dieťatko ako samoplatca aj mamička, ktorá má sama nedostatok mlieka. Cena v takom prípade je 42,00 eur za 1 liter.

Opatrenie  MZ SR stanovuje finančný príspevok na výživu darkyne  6,54 eur za 1 liter darovaného mlieka, ktorý sa darkyni poukáže na číslo účtu. Tento príspevok jej má kompenzovať aj náklady spojené s odberom mlieka, nie je to skutočná cena mlieka.

Máte veľa mlieka? Nebojte sa námahy s odstriekaním a jeho odovzdávaním. Zachránite život!

Pozor na „čierny trh“ s materským mliekom!                                            

Veľmi dôrazne chceme upozorniť na nežiaduce praktiky predaja a kupovania materského mlieka či už priamym kontaktom alebo cez internet. Tento nebezpečný trend môže priamo ohroziť zdravie dieťaťa. Nič sa nevie o žene, ktorá ho predáva, o jej chorobách a  životom štýle. Takého mlieko býva často kontaminované baktériami a vírusmi. Nevyšetrené ženy môžu nakaziť nielen svoje, ale i cudzie dieťa, pretože do materského mlieka z krvi prestupuje a tak sa prenáša napr. HIV vírus, cytomegalo vírus, vírus hepatitídy C.  Cudzie, neznáme „darkyne“ môžu do mlieka pridať i kravské mlieko za účelom zisku peňazí, čo v bankách materského mlieka vedia odhaliť. Môžu sa zle stravovať a ich mlieko nezodpovedá normám zloženia, tiež ho môžu zle a príliš dlho skladovať, čím ho znehodnotia.                                                                                                                                                              

Existuje teda mnoho rizík, pre ktoré je bezpečné iba darcovské mlieko z bánk. Niektoré nezodpovedné „darkyne“ sa síce dajú prvý raz vyšetriť pod zámienkou dobrovoľného darcovstva mlieka a takýmto spôsobom klamú príjemcu, ale vyšetrenie darkýň je iba čiastkou celého procesu na zaistenie bezpečnosti mlieka od darkýň.        

MUDr. Katarína Vicianová: Darovaním zachránite život

„Rada by som zdôraznila, že darkyne nezaťažujeme. Po telefonickom dohovore ich navštívime doma v čase, ktorý im vyhovuje. Prinesieme sterilné fľaše a vybavíme všetky formality. Rovnako darované mlieko, ktoré pre našich pacientov nazbierali a zmrazili, prídeme vziať v čase, na ktorom sa dohodneme. Svoje bábätko kvôli nám nemusia vôbec opustiť.  Verím, že naša výzva chytí za srdce mamičky, ktoré obetujú svoj voľný čas a stanú sa darkyňami. Prispejte aj vy k záchrane životov našich najmenších pacientov.

Kontakt na darovanie mlieka v Bratislave: 02/ 59371 847 alebo 02/ 59371 846.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: