MATERSKÉ MLIEKO: Ochrana pred mnohými chorobami

MATERSKÉ MLIEKO: Ochrana pred mnohými chorobami
1.9.2019 v kategórii Bábätko, autor MUDr. Katarína Vicianová, foto: istockphoto.com

U dojčených detí je nižšie riziko celého radu akútnych a chronických ochorení.

Výživa materským mliekom znižuje výskyt  infekcií

Už u novorodencov dojčenie znižuje riziko vzniku ťažkých novorodeneckých infekcií  (sepsy  a zápalu mozgových blán).

Dojčené deti majú zriedkavejšie zápaly dýchacích ciest, zápaly stredného ucha, infekcie močového systému. Nižší je aj výskyt a intenzita hnačkových ochorení.

Materské mlieko chráni dieťa pred rozvojom alergických ochorení (ekzém, potravinová alergia, astma).

materské mlieko ochraňuje pred chorobami

Dojčené deti bývajú menej choré 

Uvažuje sa tiež o ochrannom efekte dojčenia aj pri iných  črevných zápalových ochoreniach – Crohnovej chorobe a ulceróznej kolitíde. Sú známe štúdie zaoberajúce sa ochranným vplyvom dojčenia aj v prípade onkologických ochorení. 

Zubní lekári upozorňujú na výrazný rozdiel výskytu zubného kazu – dojčené deti majú menej kazov. Maloklúzia (porucha čeľustných oblúkov a zuboradia) u detí, ktoré pijú z fľaše, je vyššia ako u dojčených detí. Pitie z prsníka posilňuje tiež žuvacie a hrtanové svaly.                                                                              

Veľký počet prác potvrdzuje súvislosť medzi umelou výživou v prvých šiestich mesiacoch života  a rizikom rozvoja diabetes mellitus I. typu  (cukrovka). Najmä u detí s rizikovou anamnézou (diabetes u príbuzných ) má výlučné dojčenie po dobu 6  mesiacov väčší význam ako u ostatnej detskej populácie.   
                                                                                                                               
Nedojčené deti sú viac ohrozené anémiou. Je síce pravda, že materské mlieko má menej železa ako kravské, ale z materského mlieka sa železo lepšie vstrebáva.                                                                                                                                                       
Aj moderné civilizačné choroby, ateroskleróza a hypertenzia, sa  v dospelosti vyskytujú častejšie u nedojčených jedincov. Ich následkom je infarkt srdcového svalu a cievna mozgová príhoda. Obezita  vzniká už  nadváhou v dojčenskom veku. Prekrmovanie je veľkým rizikom práve umelej výživy. U nedojčených detí sa častejšie vyskytuje aj SIDS syndróm – syndróm náhleho úmrtia dojčaťa v spánku. 

Materské mlieko je teda najideálnejšou stravou pre najmenších, je ochranou pred nákazlivými chorobami, alergiami a civilizačnými chorobami, podporuje rozvoj mozgu. Dojčenie poskytuje dieťatku blízky kontakt s matkou, bezpečie a lásku.