SIDS - syndróm náhleho úmrtia dojčaťa

MUDr. Monika Antošová | 11. Mar 2019
Väčšinou postihuje deti do 6. mesiaca života, s maximom v období 2-4 mesiacoch. Po 6. mesiaci života výskyt rapídne klesá, aj keď nie je vylúčený.

SIDS – syndróm náhleho a neočakávaného úmrtia, postihuje dojčatá v prvom roku života. Presná príčina doteraz nie je známa. Avšak je možné predpokladať stavy, ktoré sú rizikové pre túto diagnózu.

V európskych krajinách sa udáva výskyt SIDS u 1-4detí na 1000 živonarodených. Podľa posledných údajov na  Slovensku postihuje SIDS  0,6-1,8 dieťaťa na 1000 živonarodených detí. Väčšinou postihuje deti do 6. mesiaca života, s maximom  v období 2-4 mesiacoch. Po 6. mesiaci života výskyt rapídne klesá, aj keď nie je vylúčený. Najčastejšie k SIDSu dochádza počas spánku, od pol noci do 6. hodiny rána,  častejšie v zimných mesiacoch roka.

Príčiny

Príčiny nie sú známe, predpokladajú sa určité faktory, ktoré sa môžu podieľať na vzniku SIDS:

Podporné faktory

 • Porucha tráviaceho traktu. Väčšinou sú tieto stavy spojené s vracaním, vdýchnutím potravy, často tieto deti majú gastroezofagový reflux.
 • Neurologické príčiny. Tu patria poruchy nervovej koordinácie u deti s pôrodnou asfyxiou, kŕčmi, zvýšeným alebo zníženým svalovým tonusom, deti trpiace epilepsiou, nádormi, krvácaním do mozgu alebo infekciou mozgu.
 • Poruchy koordinácie srdcovej činnosti. Z týchto príčin prichádza do úvahy porucha srdcového rytmu ale aj porucha spojená s činnosťou tzv. vagového nervu.
 • Nezaradené poruchy. Porucha hodnoty glukózy v krv, chudokrvnosť, vrodené metabolické chyby

Rizikové faktory pre vznik SIDS

 • spánok v polohe na brušku, spanie s rodičmi
 • fajčenie, užívanie liekov, drog a alkoholu počas tehotenstva
 • nedostatočná prenatálna starostlivosť
 • predčasne narodené deti alebo deti narodené s nízkou pôrodnou hmotnosťou
 • vek matky pri pôrode menej ako 20 rokov
 • prekurované a vlhké prostredie
 • pasívne fajčenie, sezónnosť, výskyt SIDS v rodine
 • etnický pôvod - afro-americké deti majú častejšie SIDS ako bieli  Američania a tí zasa majú  častejší výskyt ako kaukazská rasa
 • častejší je výskyt u chlapcov ako u dievčat

Prevencia

 • Domáci monitor. Je potrebné vedieť, že každý prístroj má mnoho falošne pozitívnych ( zlá batéria, nedostatočný zdroj prúdu, chybné alebo zle nasadené senzory, povrchné dýchanie, iné elektrické zdroje, ktoré rušia snímanie), ale aj falošne negatívnych hlásení (napríklad pri jazde autom alebo kočíkovaní, pri polohe postieľky, na ktorú sa môže prenášať pohyb z okolitých predmetov – chladnička, radiátor, vodovod.
 • Nefajčiarske  prostredie
 • Dôsledné liečenie infekcií dýchacích ciest
 • Riešenie problémov pri gastroezofagovom refluxe
 • Poloha počas spánku  na boku, nie na brušku s tlakom na žalúdok

Ktoré deti by mali byť monitorované doma

 • ak v rodine sa už vyskytol SIDS
 • ak dieťa trpí gastroezofagovým refluxom
 • predčasne narodené deti ale aj donosené u ktorých sa vyskytla apnoická pauza
 • deti s neurologickým postihnutím- kŕče, závažné poruchy svalového tonusu

späť na začiatok