Čo treba stihnúť pred pôrodom? Náš sprievodca úradnými povinnosťami vám pomôže sa zorientovať

Marianna Stanková | 2. marec 2024
Čo treba stihnúť pred pôrodom? Náš sprievodca úradnými povinnosťami vám pomôže sa zorientovať

Ani tehotenstvo a následný pôrod sa nezaobídu bez trošky byrokracie. Ani vy presne neviete kde a čo máte vlastne vybaviť a čo k tomu budete potrebovať?

Čo treba stihnúť pred pôrodom? 

Vybavovanie úradných vecí pred pôrodom nebýva vôbec jednoduché. Zorientovať sa v tom množstve papierovačiek, lietačiek a vybavovačiek po úradoch dá nejednej mamičke zabrať. A to najmä preto, že nedostanete úplné a jasné informácie. S manuálom od nás to ale pôjde oveľa jednoduchšie.

Gynekológ

U neho sa to všetko začína. Hneď po tom, ako sa na tehotenskom teste objavia dve čiarky mali by ste čím skôr navštíviť svojho gynekológa. Ten vám bude vypisovať všetky príslušné tlačivá, bude dohliadať na váš zdravotný stav a, samozrejme, aj na hladký priebeh tehotenstva a správny vývoj dieťatka. Prvý trimester by ste mali chodiť do poradne raz za štyri týždne, ďalšie tri mesiace raz za tri týždne, neskôr je to raz za dva týždne a v poslednom mesiaci je frekvencia návštev každý týždeň. Vtedy už navštevujete pôrodnicu, v ktorej privediete svoje dieťatko na svet. Samozrejme, všetko závisí od zdravotného stavu budúcej mamičky a jej dieťatka.

Oznámenie tehotenstva

Tu treba upozorniť, že tehotenstvo treba oznámiť zamestnávateľovi písomne, nie len ústne. Nezabudnite uviesť potrebné informácie ako:

  • v ktorom týždni tehotenstva sa nachádzate
  • plánovaný termín nástupu na materskú dovolenku
  • dátum a podpis

K oznámeniu priložíte aj kópiu lekárskeho potvrdenia alebo fotokópiu tehotenskej knižky. Tým pádom ste ako zamestnankyňa chránená Zákonníkom práce – to znamená, že ste v takzvanej ochrannej dobe, kedy vás zamestnávateľ nemôže prepustiť. Výnimkou je pracovný pomer uzavretý na dobu určitú. Ten totiž končí dňom, ktorý bol zmluvne dohodnutý. Existencia tehotenstva na tejto skutočnosti nič nemení. Takže, aj keď zamestnávateľovi oznámite, že ste tehotná, nevzniká mu povinnosť naďalej vás zamestnávať.

  • Ak ste zamestnaná a písomne ste zamestnávateľovi oznámili tehotenstvo, nemusíte mu už nosiť žiadne potvrdenia, postačí vám vzájomná dohoda ohľadom termínu nástupu na materskú dovolenku. Oznamovaciu povinnosť voči Sociálnej poisťovni má váš zamestnávateľ, ktorý by mal oznámiť začiatok a skončenie čerpania materskej dovolenky. Sociálna poisťovňa oznámi nástup na materskú vašej zdravotnej poisťovni.
  • V prípade, že ste nezamestnaná a tak evidovaná na Úrade práce, musíte naďalej plniť povinnosti z toho vyplývajúce. Tehotenstvo nie je dôvod, aby vás vyradili z evidencie uchádzačov o zamestnanie. Aj po potvrdení tehotenstva gynekológom si budete naďalej hľadať prácu až do obdobia šiesteho týždňa pred očakávaným termínom pôrodu, teda až do nástupu na materskú dovolenku. Pokiaľ ste nezamestnaná, ste evidovaná na úrade práce alebo ste živnostníčka, musíte nástup na materskú v Sociálnej poisťovni hlásiť sama.

Niekedy tehotenstvo neprebieha úplne podľa našich predstáv a objavia sa komplikácie, kvôli ktorým je budúca mamička nútená nastúpiť na rizikové tehotenstvo. Platia však pre ňu rovnaké pravidlá ako počas čerpania maródky. To znamená, že jej môže prísť kedykoľvek kontrola a ak tehotnú nenájdu doma mimo lekárom stanovených vychádzok, môže jej byť platená PN-ka zrušená.

Požiadať o tehotenské

Po dosiahnutí 13. týždňa tehotenstva vám gynekológ vystaví žiadosť a vy si môžete v Sociálnej poisťovni uplatniť nárok na tehotenské, ktoré slúži na čiastočné kompenzovanie nákladov vznikajúcich už počas tehotenstva. Tehotenskú dávku vypláca Sociálna poisťovňa a zanikne pôrodom. Tehotenské sa vypočíta ako 15 % denného vymeriavacieho základu. Vyplatená suma v roku 2024 je minimálne 238,90 eur (v mesiaci, ktorý má 30 dní) alebo 246,90 eur (v mesiaci, ktorý má 31 dní) a maximálne 385,90 eur (pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci), resp. 398,80 eur (pri 31 dňoch). Nárok na poberanie tehotenskej dávky má len nemocensky poistená žena a je možnú ju poberať súčasne s materskou dávkou. 

Tehotenské štipendium

Vypláca sa plnoletým tehotným študentkám, ktoré majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a nemajú nárok na vyplácanie tehotenského. Dávku vypláca príslušná stredná alebo vysoká škola v období od 13. týždňa tehotenstva do vzniku nároku na výplatu tehotenského, skončením tehotenstva alebo skončením štúdia. Výška tehotenského štipendia je 200 eur mesačne. Aby žena získala túto dávku, musí riaditeľovi strednej školy alebo dekanovi vysokej školy doručiť písomnú žiadosť s lekárskym potvrdením a potvrdením zo Sociálnej poisťovne, že študentka nemá nárok na tehotenskú dávku. 

Čo treba stihnúť pred pôrodom? Náš sprievodca úradnými povinnosťami vám pomôže sa zorientovať

Materská dovolenka

Budúca mamička môže nastúpiť na materskú dovolenku najskôr osem týždňov a najneskôr šesť týždňov pred očakávaným dátumom pôrodu. Gynekológ jej vypíše potrebné tlačivo (6 až 8 týždňov pred pôrodom), ktoré rodička doplní o potrebné údaje a ak je zamestnaná, žiadosť doručí zamestnávateľovi, aby ju vyplnil a podpísal Potvrdenie zamestnávateľa. Žiadosť o materské je potrebné doručiť buď osobne alebo poštou príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne – nie je to povinnosťou zamestnávateľa, ale môžu sa dohodnúť, že potvrdenie podá za zamestnankyňu. Na poberanie materskej musí žena spĺňať určité podmienky:

  • byť nemocensky poistená, pričom toto poistenie musí trvať najmenej 270 dní v posledných dvoch rokoch pred pôrodom
  • od 1. januára 2024 sa po novom do obdobia 270 dní započíta aj doba štúdia na strednej škole alebo na vysokej škole

Výška materskej sa vypočíta podľa príjmov tehotnej ženy, teda ako 75 % denného vymeriavacieho základu. Maximálna dávka v roku 2024 môže byť najviac 1 929,30 eur (v mesiaci, ktorý má 30 dní) a 1993,60 eur (v mesiaci, ktorý má 31 dní). Dávku je možné poberať 34 týždňov. 

Zdravotná poisťovňa

V prípade, že ste zamestnaná, informáciu o prechode na materskú dovolenku nie je potrebné hlásiť do zdravotnej poisťovne. Ak ste SZČO, overte si radšej, či príslušné úrady nahlásili zmenu vášho statusu. 

Vyhlásenie o otcovstve

Týka sa to párov, ktoré nie sú zosobášené. Vyhlásenie o otcovstve môžete vykonať až po pôrode, no  absolvovať byrokratické vybavovačky v šestonedelí a s novorodencom – nič moc. Preto si všetko vyriešte ešte pred pôrodom. Nepotrebujete žiadne špeciálne tlačivo. Spoločne s otcom dieťaťa navštívite príslušný matričný úrad, kde podáte ústne čestné prehlásenie o otcovstve. Pracovníčka zapíše vaše a partnerove údaje a priezvisko dieťatka, na ktorom ste sa dohodli. Obaja toto vyhlásenie podpíšete. Zamestnankyňa vám vydá kópiu, ktorú odovzdáte matrikárke, ktorá vás navštívi v pôrodnici.

Vybrať pediatra

Ideálne je navštíviť lekára osobne, prípadne sa s ním dohodnúť telefonicky, či by ste mohli vaše dieťa prihlásiť práve k nemu. Toto sa týka najmä väčších miest s vyšším počtom obyvateľov, kde vás môžu odmietnuť. Pediatra je potrebné mať vybaveného vopred, pretože v pôrodnici vypĺňate tlačivo, v ktorom uvádzate jeho meno, kontakt a telefónne číslo. Nemocnica tak môže poslať všetky potrebné informácie a dokumenty o malom pacientovi priamo jemu.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: