Vyšetrenie sluchu u novorodencov

PaedDr. Dagmar Bohušová | 16. Feb 2017
Vyšetrenie sluchu u novorodencov

Pri neskorej diagnostike poruchy sluchu môže dôjsť u dieťaťa až k hluchote alebo ťažkej poruche sluchu a tým oneskorenému vývoju reči a spomaleniu mentálneho vývoja.

Jednoduché, ale pritom účinné vyšetrenie sluchu u novorodencov (hear screening), je na Slovensku možné podstúpiť len v niektorých nemocniciach. Mnoho nemocníc prístroj na túto analýzu ešte stále nemá. Toto vyšetrenie pritom umožňuje odhaliť poruchu až u 80 percent novorodencov.

Vyšetrovanie sluchu novorodencom má predchádzať neskorých diagnostikám

S myšlienkou testovať sluch u novorodencov pomocou špeciálneho prístroja prišiel doktor Maximilian J. Pielmaier, ktorý sa po svojej 30-ročnej praxi v liečbe dospelých nepočujúcich rozhodol venovať malým deťom a vyšetrovať u nich sluch a tak predchádzať neskorým diagnostikám, kde už bola šanca na vyliečenie mizivá. Jeho vízia bola jasná: „V budúcnosti už nebudú existovať hluché novonarodené deti.“

V roku 1996 začal Pielmaier veľkú testovaciu akciu sluchu. Pokúsil sa o inštaláciu prístroja určeného na toto špeciálne vyšetrenie vo veľkej pôrodnici vo svojom rodisku, nemeckom meste Weiden. A bol úspešný.

Už do dvoch týždňov boli v pôrodnici zistené dva prípady novorodencov s úplnou hluchotou. Boli to deti zdravých rodičov, ktoré nepatrili do žiadnej rizikovej skupiny a ich pôrod prebehol taktiež bez komplikácií. Po zistení diagnózy deti okamžite podstúpili terapiu u odborníkov a boli vyliečené.

Skríningové vyšetrenie sluchu novorodencov však nemôže identifikovať novovzniknuté poruchy sluchu u dieťaťa v neskoršom období. Preto je nutné vyšetriť sluch aj deťom, ktoré prekonali meningitídu, sepsu, alebo boli liečené niektorými druhmi antibiotík.

Pielmaier začal o tomto novom vyšetrení prednášať lekárom, ale i potenciálnym sponzorom a tak získaval prvé peniaze na kúpu prístrojov. Jeho snaha sa však nestretávala vždy s nadšeným prijatím. Tento spôsob testovania sluchu totiž nebol dovtedy takmer nikde známy a ani v lekárskej literatúre sa o ňom nepublikovalo. Dnes však už patrí skríningové testovanie sluchu medzi bežné vyšetrenia.

Štatistiky potvrdzujú, že porucha sluchu sa vyskytuje u jedného z 1 000 až 2 500 novorodencov. Polovica porúch je vrodená, ale ide aj o poruchy u detí, ktoré mali problémy po pôrode alebo museli užívať lieky, ktoré môžu poškodiť sluch. U takýchto detí stúpa riziko poškodenia sluchu až na 30 z 1 000 detí.

Včasná diagnostika môže zabrániť mnohým problémom

Pri neskorej diagnostike poruchy sluchu môže dôjsť u dieťaťa až k hluchote alebo ťažkej poruche sluchu a tým oneskorenému vývoju reči a spomaleniu mentálneho vývoja. Na normálny vývoj dieťaťa je potom potrebné aplikovať načúvací aparát, ktorý je možné voperovať dieťaťu do ucha. Aj preto je skríningové vyšetrenie sluchu u novorodencov vhodnejšou a účinnejšou pomocou v odhaľovaní porúch sluchu.

Ako však spomínané vyšetrenie prebieha? O vysvetlenie sme požiadali doc. MUDr. Darinu Chovancovú, CSc., vedeckú sekretárku výboru Neonatologickej sekcie Slovenskej pediatrickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti.

Čo všetko dokáže odhaliť skríningové vyšetrenie sluchu?

Pri skríningovom vyšetrení sluchu u novorodencov používame metódu pomocou tzv. otoakustických emisií (OAE). Slúži na odhalenie poruchy sluchu. Pokiaľ nedokážeme pomocou špeciálneho zvuku rozozvučať kostičky vo vnútornom uchu dieťaťa, opakujeme toto vyšetrenie vo veku jedného mesiaca.

Ak porucha pretrváva, dieťa pravdepodobne nepočuje, preto odosielame takéto deti špecialistom pre choroby ušné, nosné a krčné, ktorí špeciálnymi vyšetreniami príčinu poruchy odhalia. Takéto deti potom dostanú špeciálne načúvacie prístroje a pomocou špecialistov sa môžu naučiť aj hovoriť. Tým sa zabezpečuje aj ich primeraný duševný vývoj.

Prečítajte si: Poruchy sluchu u detí

Ktoré deti by takéto vyšetrenie mali určite podstúpiť?

Na základe výskumov je jednoznačne dokázané, že takéto skríningové vyšetrenie je potrebné zaviesť celoplošne, u všetkých novorodencov. To znamená, že každé dieťa by pred prepustením z pôrodnice takéto vyšetrenie absolvovalo. Vyšetrenie je jednoduché, môže ho vykonávať zaučená neonatologická sestra.

Prečítajte si: Dobrodružstvo života sa začína: Prvé vyšetrenie novorodenca

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: