Vychovávajte kultúrne empatické deti

Michaela Klamová | 17. apríl 2023
Kultúrne empatické deti

Dieťa rýchlo preberie vaše názory a postoje (aj doslovné komentáre), či už sú pozitívne alebo negatívne. Ukážte im, ako prejavujete vašu toleranciu a rešpekt voči iným ľuďom a kultúre, z ktorej pochádzajú.

Nasadnúť do lietadla a spoznávať rozličné krajiny, kultúry a zvyklosti je najideálnejšia cesta, no bohužiaľ, nie pre každého dostupná. Sú ale aj iné spôsoby, ako svojmu dieťaťu ukázať rozmanitosti kultúr, ktoré náš svet ponúka.

Knihy a zábava

Navštívte knižnicu a pohľadajte knihy, ktoré deťom ukážu, ako sa žije inde, ako vyrastajú, bývajú, čo jedia či ako chodia do školy iné deti v ostatných častiach sveta. Na internete nájdete množstvo rozprávok a piesní v cudzích jazykoch. Deti veľmi zaujme, keď počujú pesničku, ktorú poznajú spievanú iným jazykom. Skvelý spôsob je aj návšteva rôznych kultúrnych festivalov.

Tematické večery

Vyberte si každý mesiac jednu krajinu a zorganizujte tematickú večeru alebo oslavu v štýle danej kultúry. Pripravte spolu jedlá typické pre danú krajinu, starším deťom môžete dať za úlohu nájsť zaujímavosti o vybranej krajine alebo pripraviť ostatným členom rodiny zábavný kvíz.

Spoznávajte iných ľudí

Možno má vaša sestra manžela z inej krajiny, alebo váš sused vyrastal s iným vierovyznaním. Ak máte možnosť, stretávajte sa s ľuďmi z rozličných kultúr a ukážte deťom, že aj keď sú ľudia kultúrne odlišní, stále majú veľa spoločného.

Otázky, otázky

Prečo má tá teta šikmé oči?“ vykríkne dieťa na celý autobus a vy možno radšej vystúpite o pár zastávok skôr. Deti kladú otázky priamo, tak sa snažte na nich priamo odpovedať. Vysvetlite im, že ľudia vyzerajú na celom svete rôzne, každý je niečím iný a je to normálne. V kladení otázok ich podporujte.

Buďte príkladom

Buďte otvorení voči iným kultúram. Dieťa rýchlo preberie vaše názory a postoje (aj doslovné komentáre), či už sú pozitívne alebo negatívne. Ukážte im, ako prejavujete vašu toleranciu a rešpekt voči iným ľuďom a kultúre, z ktorej pochádzajú.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: