Striedavá starostlivosť: Otec má na dieťa rovnaký nárok

Ivan Štúr | 19. Jan 2018
Striedavá starostlivosť: Otec má na dieťa rovnaký nárok

Keď súhlasíte s tým, aby dieťa malo matku aj otca a pritom ste proti striedavej výchove, tak si protirečíte. Ja, ako rozvedený otec, mám predsa na dieťa nárok a chcem s ním tráviť polovicu času.

Zdá sa, že každý hovoríme o niečom inom. Vy o otcovi a ja o dieťati. Či nie sú dva domovy menej ako jeden? A neväzí ten zásadný rozpor viac v rozvode rodičov, ako v prehadzovaní si dieťaťa? Striedavá výchova je jednou z možností riešenia porozvodovej situácie.

Má rad výhod, najmä pre rodičov. Majú s dieťaťom pravidelný kontakt, nemusia si platiť alimenty, rovnako si rozdelili námahu aj odpočinok a obaja majú čisté svedomie. Za určitých, ideálnych okolností, to môže celkom vyhovovať. Ale zatiaľ ešte nevieme, aké deti vyrastú z týchto situácií. Budú prispôsobivejšie, samostatnejšie, viac citovo viazané alebo neviazané?

striedava straostlivost

Dieťa putuje od mamky k ockovi

Dieťa v striedavej výchove nemá svoju postieľku ani svoj stabilný kútik, každú chvíľu mení prostredie, ako keby tá hmotná forma domova nemala veľký význam, neznamenala istotu a kontinuitu. A to ešte za predpokladu, že sa mu u oboch rodičov rovnako páči, cíti dostatok pozornosti a porozumenia. Ale je stále ako na cestách. Putuje kočovným životom.

Rodičia sa nemusia veľmi dohodnúť o výchovnom štýle, každý má svoje názory, ktoré u seba presadzuje. Príchod nových partnerov a nových polorodných súrodencov prináša ďalšiu zmenu. Čo predovšetkým dieťa potrebuje, pretože o to tu hlavne ide, je citová istota a radostné očakávanie budúcnosti.

Dospelí si môžu rozdeliť malé dieťa, ale dospievajúce dievča či chlapec majú už o svojom živote konkrétne predstavy. Ak sa rozhodnú pre bývanie s jedným z rodičov, nemal by sa druhý uraziť ani zanevrieť. Výchova, to je kus starostlivosti, ale najmä radostné chvíle spoločnej činnosti a predovšetkým pekný život rodiča, ktorý nevychováva iba príkazmi a radami, ale v každej chvíli, ba aj keď je v práci, spoločenskej aktivite a neprítomný doma.

Dohoda rodičov je dôležitejšia ako spory

A môže byť aj veľkým výchovným počinom priznať si svoje nedostatky, oceniť citový vzťah dieťaťa s druhým rodičom a zrieknuť sa vlastného nároku na každodenný kontakt s dcérou či synom, pričom môžem zostať konkrétnou a pomáhajúcou, možno aj trocha idealizovanou osobnosťou v rodine. Veľkorysosť ocení dieťa aj bývalý partner.

striedava straostlivost

Človek by neveril, koľko najrozličnejších konštelácií vzniká v pretvorených vzťahoch. Spoločnosť hľadá optimálny spôsob dozrievania detí aj v prípade nezhody ich rodičov. Zatiaľ sa nám nedarí znížiť počet rozvodov v rodine s deťmi, niektoré sú dokonca žiaduce a pre všetkých uľahčujúce. Kvalita života stojí nad tradíciami. Veľkosť človeka nie je v pomste bývalému partnerovi, ale v porozumení a pomoci spoločnému dieťaťu.

Výchova sa nedá striedať

Ak v súčasnej spoločnosti rozhodujú tak často peniaze, v rozpadávajúcej sa rodine je najdôležitejší charakter a citová zrelosť. Niekto si môže kupovať deti, iný ohovára druhého rodiča, ale skutočná láska sa prejaví rozumným a citlivým dohovorom, pretrvávajúcou úctou a porozumením. Tým najkrajším dedičstvom pre naše deti je obraz pekného života, schopnosť spolupráce a zdravej sebadôvery, ktorá nepotrebuje utláčať druhých. Výchova sa nedá striedať, prebieha nepretržite!

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: