Striedavá rodičovská výchova: keď deti žijú „na striedačku“

PaeDr. Dagmar Baluchová | 7. Apr 2017
Striedavá rodičovská výchova: keď deti žijú „na striedačku“

Každý rok sa tisíce detí na svete dozvedia, že ich rodičia sa rozchádzajú. To, že budú žiť striedavo u mamy a u otca, si mnohé nedokážu ani len predstaviť... Dá sa striedavo ľúbiť? A dá sa tak ŽIŤ? Na možnosti takejto výchovy sa pozrieme nielen u nás, ale i vo svete.

Zákon o striedavej starostlivosti

Vo viacerých krajinách Európy i v susednej Českej republike je už zákon o striedavej osobnej starostlivosti rodičov v praxi. Na Slovensku vstúpil do platnosti v r. 2010 novelou zákona o rodine. Čo sa zmenilo?

Dovtedy mohli rodičia mať dieťa/deti „na striedačku“ iba vtedy, ak o tom uzavreli dohodu a súd ju schválil. V praxi však o to žiadalo málo rodičov, častejšie boli deti zverené matke a otec ich navštevoval. Novela ukotvuje riešenie starostlivosti oboch ako povinnosť, pričom striedavá je možná aj vtedy, ak jeden z rodičov nie je prístupný k dohode.

Maloleté dieťa/deti sa opakovane zveria striedavo jednému a druhému rodičovi na stanovený čas. Súd vymedzuje práva a povinnosti rodičov počas týchto období. Politici si od toho sľubujú, že sa deťom zabezpečí primeraný kontakt s oboma rodičmi a zníži sa ich porozvodová traumatizácia.

Striedavá starostlivosť v Holandsku

Margaréta Hallonová žije v Holandsku už pár rokov. „Striedavku“ dôverne pozná. Jej kolegyňa Gabriela sa s expartnerom Petrom po 8-ročnom spolužití striedavo stará o syna Martina. Na ich príbehu nám priblíži, ako to funguje v krajine tulipánov...

Mamičkin a oteckov domček

„Martinko už od 4 rokov vie, že má dva domovy. Keď ho v piatok zo školy vyzdvihuje otecko, zostáva uňho na víkend. V pondelok pred školou ho čaká mamička, u ktorej  zostáva do stredy.

Keď otecko príde v stredu k mamičke, pôjde Maťko s ním a na budúci týždeň to bude naopak. Gabriela a Peter  sa dohodli, že budú spolu raz za týždeň večerať, aby sa so synom porozprávali, čo za týždeň prežili,“ hovorí Margaréta.

Striedavá starostlivosť v praxi

Rozchod rodičov prežíva ročne v Holandsku asi 70 000 detí. Nie všetky majú to „šťastie“ a ostávajú, hoci na striedačku, s oboma rodičmi. Podľa holandského zákona majú obaja rodičia (matka automaticky a otec si musí dieťa po narodení osvojiť) právo rozhodovať o dieťati.

Striedavá starostlivosť nie je zahrnutá v zákone. Je to spôsob, na ktorom sa rodičia dohodli a spísali to do tzv. rodičovského plánu, overeného notárom. Čo zahŕňa?

„Rodičia sa v ňom dohodnú, ako si podelia starostlivosť o dieťa a výdavky naň. Ak sa nedokážu dohodnúť, môžu požiadať o pomoc odborníkov.“ Celkovo je o striedavku (hol. co-ouderschap) u rodičov veľký záujem.

No postoj verejnosti je rôzny. V médiách sú často príbehy detí, ktoré popisujú, aké je to žiť v dvoch detských izbách...

Podmienky striedavej starostlivosti v Holandsku

Margaréta oceňuje, ako sa jej kolegyňa s expartnerom vzájomne dohodli. „Gabriela si uvedomila, že hádkami nič nedosiahne a keď Peter chcel zo vzťahu odísť, zmierila sa s tým. Obaja si uvedomujú dôsledky rozchodu na ich syna, a preto sa snažia „fungovať“ v mieri. Vedia, že v budúcnosti budú musieť v rodičovskom pláne riešiť aj to, do akej školy pôjde ap.“

Nevýhodou takéhoto fungovania je častý kontakt s expartnerom. Výhodou je blízkosť druhého rodiča, ak dieťa alebo rodič ochorie ap. „Je dôležité, aby dieťa chápalo danú situáciu, vedelo napr., kedy ide k akému rodičovi. Gabriela a Peter sa o to zo všetkých síl snažia,“ uzatvára Margaréta.

Striedavá starostlivosť o deti v Španielsku

Podľa štatistík sa v tejto krajine každé 4 minúty rozíde pár. Budúcnosť rodiny závisí aj od autonómnej oblasti, v ktorej žijú. Až donedávna bola „striedavka“ v Španielsku menšinovou záležitosťou. 

Otcovia žiadajú rovnaké práva ako matky

Táto situácia sa postupne mení. Priblíži nám ju Slovenka žijúca v Madride, Monika Kapráliková: „Niektoré španielske autonómne oblasti urobili prvý krok. Jednou z prvých bola provincia Aragon, ktorá prijala Zákon o rovnoprávnosti rodinných vzťahov po rozpade spolužitia rodičov, ktorý ako preferovanú voľbu nariaďuje striedavú starostlivosť.

Tú môže súd nariadiť aj bez toho, aby o ňu rodič(ia) požiadal(i). K tomu sa pridávajú ďalšie provincie, no viaceré sa ešte stále riadia pôvodným zákonom, ktorý ako nevyhnutnú podmienku striedavky nariaďuje DOHODU partnerov.

A to je kameň úrazu mnohých párov... Výnimočne môže súd striedavku na žiadosť jedného z rodičov aj nariadiť, najmä ak uzná, že je to v najlepšom záujme dieťaťa. Pravdou však býva opak a väčšinu detí pridelí súd matkám.

To sa nepáči mnohým otcom, a preto na Deň otcov usporadúvajú demonštrácie, proklamujúce svoje rodičovské práva a volajú po rovnoprávnosti muža a ženy.“ 
Aj homosexuáli

Zaujímavé je, že striedavka sa v Španielsku netýka iba manželských párov, ale aj tých, ktorí žili ako druh a družka, a tiež homosexuálov, keďže sa uznáva ich registrované partnerstvo a môžu si adoptovať aj deti.

Striedavá starostlivosť na Cypre

Každé piate manželstvo sa na tomto ostrove skončí rozvodom. Dokonca v posledných 20 rokoch sa miera rozvodovosti zoštvornásobila.

Cyperské právo predpokladá spoločnú rodičovskú starostlivosť, ktorá začína narodením dieťaťa a je osobná (nemôže byť prevedená na nikoho). V prípade smrti, zmiznutia, neprítomnosti či neschopnosti jedného z rodičov, je rodičovská starostlivosť vykonávaná VÝSOSTNE druhým rodičom.
Prečítajte si: Problémy detí po rozvode

Rovnosť rodičov na Cypre je na 1. mieste

Ďalšie zaujímavosti nám približuje Soňa Ajini, ktorá na Cypre žije so svojou rodinou a pôsobí tam ako právnička. „Rodičovská starostlivosť o dieťa narodené mimo manželstva je vykonávaná výlučne matkou, ale ak ho otec uzná za svoje, je vykonávaná oboma rodičmi spoločne.

Všetky rozhodnutia rodičov alebo Rodinného súdu musia mať na zreteli najväčší prospech dieťaťa, pričom súd musí rešpektovať rovnosť rodičov a nemôže byť ovplyvnený pohlavím, náboženským presvedčením, národnosťou ap.“
Len zriedka súdy vezmú právo na starostlivosť jednému z rodičov, a to vtedy, ak rodič porušuje, zneužíva či nie je schopný svoje rodičovské právo vykonávať, ak bol odsúdený pre trestný čin týkajúci sa života, zdravia alebo morálky dieťaťa.

Rodičovské právo je potom vykonávané len jedným rodičom alebo zástupcom, určeným súdom. 
Prečítajte si: Dieťa a rodič po rozvode očami právnika: na čo máte nárok a právo?

Stop-listy

V spojitosti s možnými únosmi detí matkami (ktoré sú inej ako cyperskej národnosti), zarezonovala problematika stop-listov. O čo ide?

„Súd môže na návrh nariadiť, aby meno dieťaťa a osobné (= rodné číslo) alebo číslo pasu (v niektorých prípadoch aj meno únoscu) boli uvedené na stop-liste, z dôvodu zabránenia odchodu dieťaťa z Cypru.

Okrem pasového oddelenia a polície sú s tým oboznámené aj imigračné a námorné oddelenia. Bolo už mnoho prípadov, kedy otec dieťaťa takto zakázal vycestovať dieťaťu z republiky bez jeho písomného súhlasu.

Súdy môžu nariadiť, aby rodič, ktorý má dieťa v starostlivosti a chce s ním vycestovať, urobil tak:
  • len počas dní stanovených v rozhodnutí súdu,
  • ak poskytne súdu peňažnú záruku v súdom stanovenej výške,
  • preukáže sa spiatočnou letenkou.

Ak sa dieťa nevráti na Cyprus, druhý rodič/navrhovateľ (väčšinou je to otec) môže dať návrh na súd  na vydanie dieťaťa späť na Cyprus. Odporca môže čeliť trestnému konaniu.“

Striedavá starostlivosť - ideálny voľba?

Tak ako má striedavka svojich priaznivcov, má i odporcov. Každopádne vyvoláva veľa otázok... Napríklad čas, na aký by rodičia mali mať dieťa.

Podľa podporovateľov zákona je ideálne, ak sa rodičia dohodnú napr. na týždňových intervaloch, ale v konečnom dôsledku to závisí na ich možnostiach, časovej vyťaženosti a aj potrebách dieťaťa (návšteva krúžkov ap.).

Zákon o rodine sa zaoberá aj otázkou výživného: „Ak je maloleté dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti rodičov, súd pri určení výživného prihliadne na dĺžku striedavej osobnej starostlivosti každého rodiča alebo počas trvania striedavej starostlivosti rodičov výživné neurčuje.“ Obaja rodičia sú naďalej zákonnými zástupcami dieťaťa.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: