Rozumejú deti irónii?

Rozumejú deti irónii?
11.3.2017 v kategórii Dieťa, autor Mgr. Jarmila Hýroššová, foto: istockphoto.com

Ironické poznámky na adresu detí? Pochopia ich? Rozumejú?

Môžu deti chápať ironické poznámky?

To, čo dospelí považujú za vtipné a duchaplné, malé deti v zásade ešte nemôžu chápať. A už vôbec nechápu ironické poznámky, ktoré sú im adresované:

„No, ale si toho veľa zjedol.“ „To sa ti ale podarilo.“ „Ešte hlasnejšie.“ 

Je potrebné presne rozlišovať, čo je jemný humor a čo irónia či výsmech. Rodičia by tiež mali vedieť, že dieťa potrebuje prežívať láskavosť, priamosť, radostnú dôveru a dobrosrdečnú trpezlivosť svojich rodičov, kým si bude schopné poradiť s ironickými výrokmi.
Prečítajte si: Ako (ne)komunikovať s deťmi

A to sa deje väčšinou až na konci puberty. Deti, predovšetkým malé, berú všetko, čo rodičia hovoria, doslovne. V najlepšom prípade ich ironické poznámky iritujú, v najhoršom prípade ich hlboko zraňujú.

Preto by malo byť jasné, že všetky „humorné“ výroky, ktoré obsahujú devalváciu alebo dokonca opovrhovanie, nemajú vo výchove čo robiť.

Prečítajte si: Ako sa deti vyrovnávajú s kritikou? Existuje „zlá“ a „dobrá“ kritika dieťaťa?