Podobá sa vaše dieťa na ocka? Bude ZDRAVŠIE!

Marika Koscelníková | 26. apríl 2018
Podobá sa vaše dieťa na ocka? Bude ZDRAVŠIE!

Keď sa narodí bábätko, všetci hľadajú podobnosť s členmi rodiny. Vidíte vo svojom dieťatku skôr ocka ako seba? Dobrá správa. Výskumy zistili zaujímavú súvislosť.

Deti, ktoré vyzerajú ako ich otec, sú zdravšie

Dieťa do jedného roka, ktoré vyzerá ako kópia svojho tatina, je podľa americkej štúdie zdravšie, ako dieťa, ktoré vyzerá ako zmenšenia mamičky. Prečo je to tak?

Nová štúdia ukazuje, že otcovia sa viac angažujú a vytvoria si silnejšie puto s dieťaťom, ktoré nesie ich črty a podobu. Nejde o výmysel, ale o biológiu.

Evolučné zachovanie rodu

U mužov je reprodukčná schopnosť podmienená inštiktívnym zachovaním rodu. Dieťatko, ktoré sa na nich podobá, v nich vzbudzuje pocit naplnenia tejto „úlohy“. No a súvislosť so zdravím? Aktívne zapojenie ocka do starostlivosti o dieťa, najmä v priebehu prvého roka, má pozitívny vplyv na prospievanie dieťa.

Samozrejme, deti sú spokojné a zdravé, keď majú blízke vzťahy s obidvoma rodičmi, ale niekoľko štúdií zistilo, že účasť otca na výchove je osobitne výhodná: deti, ktoré sú si blízke s ockom, bývajú sociálne a intelektuálne vybavenejšie.

Pre túto štúdiu sa výskumníci zamerali na približne 700 rodín, v ktorých sa teória podporená  evolúciou, potvrdila.

zdravsie dieta


Marlon R. Tracey, Ph.D., spoluautorka štúdia vysvetľuje, že výsledky neznamenajú, že všetky deti, ktoré vyzerajú ako ich tatinovia, sú zdravšie, táto podobnosť však môže mať výrazný vplyv. "Naše výsledky interpretujeme ako dôkaz, že úloha otca zlepšuje zdravie detí v rodinách,"

Výskumom sa potvrdil ďalší zaujímavý fakt. Autori sa domnievajú, že otec, ktorý nežije v jednej domácnosti so svojím dieťaťom (a je na neho podobné), sa snaží s ním tráviť viac času. Je angažovanejší, lebo podobnosť u neho vyvoláva pocit zodpovednosti (biologicky podmienenej).

Mamy nepotrebujú podobnosť, aby si vytvorili puto

Biologické mamy nie sú ovplyvnené rovnakým vzhľadom dieťaťa, pretože s bábätkom majú vytvorené väzbu už od počatia. Naše telo a hlava je biologicky (hormóny) uspôsobená dieťa milovať a ochrániť, nech vyzerá akokoľvek.

Keď sú zapojení do starostlivosti a výchovy obaja rodičia, deti majú lepší základ, fyzicky i emocionálne, uzatvárajú výskumníci. "Každý prináša niečo iné, mama aj otec vkladajú do dieťaťa veľký potenciál. Vo všetkých smeroch."

www.cafemom.sk

Dajme ockom šancu!
Prečítajte si tiež:

Dajme ockom šancu!

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: