Pediatrička Elena Prekopová: Nikdy nie je neskoro dieťa zaočkovať

Redakcia | 22. január 2021
Elena Prekopová o očkovaní

Najčastejším argumentom toho, prečo rodičia odmietajú dať zaočkovať svoje deti, je strach z vedľajších účinkov očkovania.

Očkovanie patrí medzi najvýznamnejšie výdobytky modernej medicíny, vďaka ktorým sa podarilo ochrániť milióny ľudí pred infekčnými chorobami. I napriek tomu sa objavujú názory, ktoré očkovanie spochybňujú.

K téme sa vyjadrujú: MUDr. Elena Prokopová, hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast a prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH, predsedníčka Slovenskej epidemiologickej a vakcinačnej spoločnosti.

Viac ako dvadsiatim nebezpečným infekčným ochoreniam je možné predchádzať očkovaním, pričom Slovensko patrí medzi krajiny s najvyššou mierou zaočkovanosti voči niektorým vybraným infekčným ochoreniam na svete. Mnohé ochorenia sa u nás vďaka tomu vyskytujú iba veľmi zriedka. 

Pandémia ochorenia COVID-19 vyvolaného novým koronavírusom SARS-CoV-2 však negatívne ovplyvnila aj dostupnosť či akceptáciu rutinnej zdravotnej starostlivosti, vrátane pravidelného očkovania detí. Nachádzame sa v situácii, keď je dôležité, aby čo najviac detí bolo zaočkovaných včas a podľa odporúčaní tak, aby sa predišlo možným budúcim nepriaznivým následkom v podobe epidémií infekčných ochorení, ktoré sú dlhodobo pod kontrolou práve vďaka vysokej zaočkovanosti.

Význam očkovania spočíva v tom, že potrebujeme v ľudskom organizme navodiť odolnosť voči danému ochoreniu. Túto odolnosť je možné získať iba dvomi spôsobmi, buď tým, že dané ochorenie prekonáte alebo tým, že voči nemu máte protilátky. „Tieto protilátky môžete získať pasívne, priamo vám ich dodáme hotové a vyrobené, alebo tým, že si ich vaše telo vyrobí samo, po očkovaní. Žiadnym iným spôsobom sa danému ochoreniu neviete brániť,“ vysvetľuje MUDr. Prokopová.

Dôvody, pre ktoré sa ľudia očkovaniu bránia, sú rôzne. MUDr. Prokopová dodáva: „S tými najhoršími ochoreniami, ktoré prebiehali tak, že takmer 100 % ľudí na ne zomrelo, sa už v dnešnej dobe nestretávame. Ľudia tak nevidia tie prípady, nevidia tých chorých, a preto si myslia, že to nie je podstatné. Tieto choroby sa však nevyskytujú práve kvôli očkovaniu.“ 

Očkovanie - ÁNO alebo NIE?
Prečítajte si tiež:

Očkovanie - ÁNO alebo NIE? 

Povinné a nepovinné očkovanie

Do povinného očkovania je zahrnuté očkovanie proti takým chorobám, ktoré majú takmer 100-percentnú infekciozitu, napr. osýpky. „To znamená, že ak sa stretnete s chorým na osýpky, a nemáte ochorenie prekonané alebo nie ste očkovaní, tak ho s takmer 100-percentnou pravdepodobnosťou dostanete.  Sú to väčšinou ochorenia prenosné kvapôčkovou infekciou, ako je teraz COVID-19, a potom sa očkujú ochorenia, ktoré ešte aj v dnešnej dobe pri ich výskyte môžu znamenať pre človeka smrť, alebo ich liečba je taká zložitá a následky také výrazné, že je potrebné ich očkovať kvôli jednotlivcovi, napr. tetanus.“

Prečo sa očkovania bojíme?

Najčastejším argumentom toho, prečo rodičia odmietajú dať zaočkovať svoje deti, je strach z vedľajších účinkov očkovania. Teda, že samotné očkovanie vyvolá u dieťaťa nejaké trvalé následky.

„My lekári berieme vždy do úvahy to, čo je medicínsky dokázateľné,“ konštatuje doktorka Prokopová a pokračuje: „Pri očkovaní môžu byť vedľajšie účinky očakávané a neočakávané. Očakávané sú také bežné, ktoré sú veľmi časté, napr. začervenanie, opuch, bolestivosť v mieste vpichu, nepokoj, diskomfort, zvýšená teplota. Paradoxne, po zaočkovaní sa rodičia boja aj týchto vedľajších účinkov, kdežto my lekári ich považujeme za prirodzené.

Je to bežná reakcia imunitného systému na podanú látku a my tak vieme, že imunitný systém daného dieťaťa na očkovaciu látku zareagoval a vytvoril si protilátky. Samozrejme, že si môže vytvoriť protilátky aj bez toho, aby takáto reakcia prebehla, ale môže to byť rôzne, u jedného človeka to môže byť bez reakcie a u iného môže takáto situácia nastať.“ 

Riziká „očkovacej diery“

V súvislosti s prebiehajúcou pandémiou sa riešila otázka, či je vhodné za daných podmienok očkovať deti podľa platnej očkovacej schémy. Deti a dospievajúci v prípadoch, keď sa zamešká očkovanie alebo dôjde k prerušeniu základnej očkovacej schémy tak, ako sa to dialo v prípade aktuálnej pandémie z dôvodu izolácie a prerušenia školského vyučovania, nie sú dostatočne chránené, a teda môžu byť vystavené vyššiemu riziku nakazenia sa ochoreniami, ktorým sa dá predchádzať očkovaním. Nárast počtu nechránených jedincov môže zvýšiť pravdepodobnosť prepuknutia niektorých infekčných ochorení, ktorým možno očkovaním predchádzať (napr. osýpky či pertussis – čierny kašeľ). Toto môže mať za následok zvýšenie počtu úmrtí a zvýšenú záťaž systému zdravotnej starostlivosti.

Prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH, predsedníčka Slovenskej epidemiologickej a vakcinačnej spoločnosti na túto tému hovorí:

„Treba si uvedomiť, že tieto ochorenia sa tu nevyskytujú práve preto, že máme vysokú zaočkovanosť. Keď miera zaočkovanosti klesne, tie choroby sa vrátia,“ a dodáva, že je naozaj dôležité dodržiavať očkovacie schémy, pretože tie sú dané na optimálne vytváranie protilátok a ak odsúvame očkovania alebo ich prerušujeme, vlastne vystavujeme deti nákaze a je tam riziko, že môžu ochorieť.

„Ak prerušíme na dlhšie očkovanie, dorastú nám deti, ktoré budú vnímavé voči nákaze, hovoríme tomu, že vzniknú imunitné diery. To znamená, že ak sa tam zanesie pôvodca nákazy, či už je to vírus osýpok alebo iné ochorenie, ktoré sa rýchlo šíri, tak tam môžu vzniknúť ohniská nákazy. Imunitnou dierou nazývame nahromadenie detí, ktoré nemajú protilátky proti danému ochoreniu. Tie protilátky môžu získať očkovaním alebo prekonaním ochorenia.“

„Nikdy nie je neskoro dieťa zaočkovať,“

Hovorí pediatrička Elena Prokopová o prípadoch detí, ktoré neboli zaočkované podľa platného očkovacieho kalendára. „Ak necháte zaočkovať dieťa, naozaj mu môžete zachrániť život. Existujú schémy, ako to urobiť, lebo naozaj to, že dieťa, napríklad po pichnutí sa klincom alebo po porezaní sa môže zomrieť, tá možnosť tu stále je.“ 

Na Slovensku máme dokonca pravidlá, ako a čím zaočkovať deti, ktoré neboli očkované v normálnej schéme. Ak ste dlho odmietali očkovanie a zmenili ste názor, aj pre vás pediater nájde vhodné riešenie: „Vieme začať očkovať dieťa aj napríklad v desiatich rokoch a staršie, máme na to určené vakcíny a schémy. Musím povedať, že imunita už nikdy nebude ideálna a stopercentná, ale vieme dosiahnuť to, aby bola čo najvyššia, ako sa len dá,“ dodáva pediatrička.

Viac o očkovaní sa dozviete v našom podcaste, v ktorom sa Mária Bernáthová rozprávala s MUDr. Elenou Prokopovou. www.mamaaja.sk/podcasty

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: