ĽAVÁCI: Prečo jeden z desiatich ľudí uprednostňuje ľavú ruku?

ľaváci

Máte doma ľaváka? Toto by ste mali vedieť.

Deti, ktoré  prirodzene uprednostňovali ľavú ruku, boli v minulosti povzbudzované, ale aj nútené používať ich pravú ruku, najmä z dôvodu predsudkov a prevahy „pravákov“. V súčasnosti  je preferovanie ľavej ruky viac akceptované. Či niekto uprednostňuje pravú alebo ľavú ruku a čo to odhaľuje o jeho mozgových funkciách, sa študovalo najmenej 150 rokov. Vedci však stále nechápu, prečo je asi 10 percent populácie ľavákov. 

Ak  vaše dieťa prirodzene uprednostňuje ľavú ruku, nesnažte sa ho donútiť k používaniu pravej. Aj keď vieme veľmi málo o tom, čo ovplyvňuje preferencie rúk, vieme, že preferencia jednej alebo druhej ruky odráža zapojenie jednotlivých častí mozgu.

Výskum ľavákov

Tím vedcov vedený gréckou vedkyňou Mariettou Papadatou-Pastouovou z Národnej a Kapodistrianskej univerzity v Aténach bol zvedavý, koľko ľavákov je v skutočnosti medzi nami.  Rozhodli sa tento problém vyriešiť vykonaním najväčšej celosvetovej štúdie o ľaváctve, ktorá bola uverejnená v časopise  Psychological Bulletin.

Výskumný tím z Atén, University of Oxford, University of Bristol, Ruhr University Bochum v Nemecku a University of St Andrews v Škótsku vykonal metaanalýzu 262 súborov údajov z 200 rôznych publikovaných štúdií o ľaváctve. Celkovo bolo do štúdie zaradených viac ako 2,3 milióna jednotlivcov, čo z tohto hľadiska predstavuje doteraz najväčšiu publikovanú štúdiu o ľaváctve. Zistili, že v štúdiách sa prevalencia ľavákov pohybuje medzi 9,3% a 18,1%, pričom najlepší celkový odhad je 10,6%.

Takže vzhľadom na tieto nové výsledky, koľko ľudí na svete je ľavákov? Od marca 2020 sa odhaduje, že svetová populácia sa pohybuje okolo 7,8 miliárd ľudí, z čoho 10,6% predstavuje takmer 827 miliónov ľudí. 

Príčiny ľaváctva

Prečo jeden z 10 ľudí uprednostňuje ľavú ruku, zostáva naďalej tajomstvom. Priama genetická súvislosť nebola dokázaná a dvaja rodičia praváci môžu mať dieťa ľaváka. Rôzne teórie, ktoré sa tento fenomén snažia vysvetliť, zahŕňajú:

 • Gény - možno sú to práve genetické faktory, ktoré predisponujú dieťa k tomu, aby uprednostňovalo pravú ruku. Jediný gén by sa mohol prenášať z rodičov na deti, aby ovplyvnil, ktorú ruku bude dieťa uprednostňovať. Najnovší výskum však naznačuje, že na to, aby bola konečným výsledkom preferencia  ľavej ruky je pravdepodobnejšie, že množstvo rôznych génov sa „sčíta“.
 • Pohlavie - v zástupe ľavákov  je o niečo viac chlapcov ako dievčat. Niektorým výskumníkom to naznačuje, že mužský hormón testosterón môže mať  vplyv na pravostrannosť a ľavostrannosť.
 • Vývin plodu - niektorí vedci sa domnievajú, že na preferenciu pravej, či ľavej ruky má väčší vplyv  prostredie než genetika. Predpokladajú, že faktory vnútorného prostredia v maternici (vrátane vystavenia hormónom) môžu ovplyvniť, či uprednostňujeme pravú alebo ľavú ruku v neskoršom veku.
 • Napodobňovanie - deti sa učia vybrať si pravú alebo ľavú ruku kopírovaním rodičov a iných významných opatrovateľov. To však nevysvetľuje, prečo pravoruký rodičia niekedy majú deti s dominanciou ľavej ruky a naopak.
 • Poškodenie mozgu - malé percento vedcov sa domnieva, že všetky ľudské bytosti sú predisponované na preferenciu pravej ruky, ale niektoré typy poškodenia mozgu na začiatku života spôsobujú ľaváctvo. Pre ľavákov a rodičov ľavákov je dôležité poznamenať, že neexistuje žiadny presvedčivý dôkaz na podporu tejto dosť kontroverznej teórie.
 • Zásahy počas vývinu - niektorí ľudia, ktorí sú prirodzene praváci, sa stávajú ľavákmi kvôli potrebe prispôsobiť sa po nejakom úraze alebo zranení pravej ruky.

Vývin preferencie jednej ruky

Veľmi malé deti často používajú obe ruky rovnako. Zdá sa, že mnoho detí sa v prvých rokoch spolieha na to, ktorá ruka je bližšie k požadovanému objektu; napríklad batoľa môže siahať po hračke na ľavej strane ľavou rukou z dôvodu pohodlia, bez ohľadu na budúce preferencie pravej či ľavej ruky. 

Väčšina detí dáva prednosť použitiu jednej alebo druhej ruky vo veku okolo 18 mesiacov a je vyhranené na pravú alebo ľavú ruku okolo troch až piatich rokov. Avšak nedávna štúdia Spojeného kráľovstva o nenarodených bábätkách zistila, že táto preferencia sa môže vyvinúť už  in utero – pred narodením. Asi deväť z 10 nenarodených detí uprednostňovalo cmúľanie pravého (viac ako ľavého) palca a táto preferencia rúk sa prejavila aj neskôr v živote.

ľavá ruka

Vedci stále hľadajú odpovede

Mozog má dve hemisféry, ľavú a pravú. Vedci skúmajúci mozog kedysi verili, že preferencia ruky odhalila, ktorá mozgová hemisféra je dominantná. Ak by to však bola pravda, znamenalo by to, že táto dominancia by mala byť ovplyvnená aj inými funkciami kontrolovanými mozgom. Zdá sa, že to tak nie je; napríklad rečové centrá majú tendenciu byť umiestnené na ľavej strane mozgu bez ohľadu na preferencie rúk. 

Ďalším problémom pre vedcov je to, že dominantná ruka nie je vždy definitívne dominantná. Zatiaľ čo niektorí ľudia používajú jednu ruku výlučne na všetky úlohy, iní majú tendenciu k zámene v závislosti od činnosti; napríklad niektorí ľudia píšu ľavou rukou, ale pravou rukou otvárajú poháre.

Kedysi sa verilo, že praváci majú všeobecnú dominanciu na pravej strane tela, čo znamená, že na jej pravej strane sú aj jej obľúbené chodidlá, oči a ucho. Teraz vieme, že to tak nie je. Mnoho ľudí môže mať dominantnú pravú ruku, ale napríklad vždy urobia prvý krok ľavou nohou. Čím viac sa dozvedáme o preferenciách pravej a ľavej strany  a ich väzbách na funkciu mozgu, tým viac si uvedomujeme, čo všetko ešte nevieme.

Čo je to skrížená lateralita 

O skríženej lateralite hovoríme vtedy, ak je dominancia ruky odlišná od dominancie nohy alebo oka – napríklad je dominantná ľavá ruka, ale zároveň je dominantné pravé oko a pravá noha. Najviac výskumov sa venovalo skríženej lateralite oko-ruka, ktorá je často spájaná s problémami v učení, najmä čo sa týka čítania a písania.

Skríženú lateralitu je však nutné odlíšiť od tzv. vynútenej laterality, keď dieťa, ktoré by bolo prirodzene preferovalo ľavú ruku, bolo nútené používať pravú ruku. 

Problémy ľavákov

Keďže 90 percent obyvateľstva je pravákov, ľaváci majú občas praktické problémy, medzi ktoré patria:

 • Západné písanie beží zľava doprava. Ľavák musí „chytiť“ svoju ruku tak, aby mohla písať bez toho, aby rozmazala atrament.
 • Ľaváci, ktorí sa učia písať,  často píšu odzadu („zrkadlové“ písanie). Toto je prirodzený sklon, nie príznak dyslexie, a vyrieši to čas, prax a povzbudzovanie.
 • Náradie, ako sú nožnice, sú navrhnuté na používanie pravou rukou. Dajú sa však zohnať aj nožnice, perá a ceruzy pre ľavákov, (len treba hľadať ) 
 • Niektoré výskumy naznačujú, že ťažkosti s učením, epilepsia a autizmus sú častejšie u ľavákov. Iní vedci však neboli schopní tieto zistenia potvrdiť a súčasné poznatky naznačujú, že preferencia ruky nie je spojená s poruchami učenia.

Výhody pre ľavákov

Nič nie je čiernobiele a teda aj byť ľavákom má svoje výhody:

 • Ľaváci majú výhodu v mnohých športoch, napríklad v boxe majú ľaváci vyššie percentuálne zastúpenie v pozíciách víťazov.
 • K športovej výhode patrí aj prekvapenie pre pravákov, pretože praváci nie sú zvyknutí hrať proti ľavákom.
 • Podľa štúdie zverejnenej v časopise Brain je preferencia ľavej ruky spojená s lepšími verbálnymi zručnosťami a je tiež spojená s nižším rizikom Parkinsonovej choroby.
 • Podľa výskumu University of Toledo v štáte Ohio môžu mať ľudia preferujúci ľavú ruku tiež lepšie pamäťové schopnosti. Vedci to vysvetľujú tak, že obe hemisféry mozgu ľavákov sú silnejšie prepojené. 
Zdroje:
https://www.psychologytoday.com/intl/blog/the-asymmetric-brain/202004/the-world-s-biggest-study-left-handedness
https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/healthyliving/left-handedness
https://blog.neuronup.com/en/crossed-laterality/#When_do_we_speak_of_crossed_laterality
https://www.theguardian.com/science/shortcuts/2019/sep/05/at-last-the-benefits-of-being-left-handed-are-confirmed
https://www.theguardian.com/science/2019/mar/03/five-advantages-being-left-handed

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: