Klame vaše dieťa? Môže to byť vaša chyba!

Redakcia | 2. Nov 2017
Klame vaše dieťa? Môže to byť vaša chyba!

To, akým spôsobom vychovávate deti má vplyv na to, či sú pravdovravné alebo radšej skĺznu do používania malých, niekedy i väčších klamstiev.

Vplýva prostredie na detskú pravdovravnosť?

Ako vplýva prostredie, v ktorom dieťa vyrastá, na jeho pravdovravnosť? Vo veku 3 - 4 rokov sa deti ešte len „učia“ klamať, často im nie je celkom jasný rozdiel medzi túžbou a realitou.

Výsledky štúdie uverejnenej v októbri 2011 v časopise Child Development však naznačujú, že ak deti vyrastajú v príliš trestajúcom prostredí, môže to mať v konečnom dôsledku opačný efekt, než vychovávatelia zamýšľajú: zo strachu pred trestom sa naučia, že je lepšie klamať, než hovoriť pravdu.

12 tipov pre rodičov malých klamárov

Ako deti ovplyvňujú tresty?

Výskumníci porovnávali 3- a 4-ročné deti z dvoch rôznych predškolských zariadení v západnej Afrike: v jednom vychovávatelia vynucovali disciplínu telesnými trestami (výskumníci ho nazvali „trestajúce prostredie“), v druhom boli metódy vynucovania disciplíny miernejšie, napríklad napomenutie alebo time-out.

Deti z oboch zariadení dostali rovnakú úlohu: výskumníčka sa s každým dieťaťom chvíľku hrala v miestnosti, kde boli ukryté rôzne hračky, a dieťa malo podľa zvukov hádať, o akú hračku ide.

Po chvíli výskumníčka vstala a vysvetlila dieťaťu, že si niečo zabudla v aute, a že kým sa vráti, dieťa sa nesmie pozrieť na ďalšiu hračku, ukrytú za jeho chrbtom. Výskumníčka bol preč minútu, počas ktorej nahrávali konanie dieťaťa na videokameru.

Prečítajte si: „Choď do svojej izby!“ Ako funguje metóda TIME OUT?

Keď deti klamú

Drvivá väčšina detí z oboch zariadení neodolala pokušeniu a pozrela sa na hračku (čo je pre takýto vek celkom typický výsledok. Deti z jednotlivých predškolských zariadení sa však líšili v tom, či sa k pozretiu priznali: kým deti zo škôlky s menej trestajúcim prostredím sa priznali vo väčšine prípadov (94 %), deti z trestajúceho prostredia sa priznali oveľa zriedkavejšie (56 %).

Je zaujímavé, že tieto deti vedeli aj „tvorivejšie“ klamať: keď sa výskumníčka pýtala ďalšie otázky o hračke, deti z trestajúceho prostredia sa dali „nachytať“ a prezradili identitu hračky v menšom percente prípadov, ako deti z miernejšieho prostredia.

8 dôvodov, prečo telesné tresty vo výchove nepoužívať

Telesné tresty? Takto na ne reagujú deti...

(zdroj: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3218233/)

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: