12 tipov pre rodičov malých klamárov

Redakcia | 11. júl 2016
12 tipov pre rodičov malých klamárov

Keď začnú deti klamať, naučili sa niečo pozitívne, totiž vedieť sa vcítiť do iných. Už 4 – 5-ročné deti sú schopné vnímať perspektívu svojho náprotivku. A práve toto je predpokladom pre každé klamstvo...

12  tipov pre správne zaobchádzanie s klamstvami:

1.

Rodičia majú ísť deťom príkladom. Porozmýšľajte, ako vyzerá vaše vlastné správanie súvisiace s klamstvami. Pokúste sa o čestnosť a otvorenosť a neklamte svoje dieťa. A to platí i pri chúlostivých otázkach a bolestivých skutočnostiach.

2.

Pomôžte dieťaťu nájsť alternatívy ku klamstvu. Ako by to vyzeralo, keby v podobnej situácii odolalo klamstvu? Ako by ste zareagovali?

3.

Zaujímajte sa o pozadie klamstiev.

4.

Dbajte v rodine o dôveryhodnú klímu, kde sú vlastnosti ako čestnosť a otvorenosť vysoko hodnotené.

5.

Sprostredkujte dieťaťu, že robiť chyby je úplne normálne a že ich možno napraviť.

6.

Pri detských klamstvách príliš nedramatizujte, ale vysvetlite dieťaťu, že klamstvá môžu otráviť deň a sú nesprávne.

7.

Netrestajte klamstvá príliš tvrdo.

8.

Nezahanbujte dieťa striktným vyžadovaním priznania sa. Dajte mu možnosť zachovať si svoju tvár.

9.

Ak dieťa očividne klame a tvrdošijne si tvrdí svoje, nech vám skúsi porozprávať, čoho sa obáva, ak by vyšla pravda na svetlo sveta. Vhodnou podporou potom môžete dieťa tohto strachu zbaviť.

10.

Nezahanbujte dieťa pred inými tým, že im budete hovoriť o jeho klamstve. Vysvetlite si situáciu medzi štyrmi očami.

11.

Odmeňte a pochváľte dieťa, keď má odvahu povedať pravdu.

12.

Ak ste sami niekedy klamali a dieťa to zistilo, mali by ste mu vysvetliť, prečo. Malo by pochopiť, že ku klamstvám síce dochádza, ale že klamať nie je správne.

Klamstvá sú prejavom núdze
Ak rodičia zistia, že ich dieťa siaha často po klamstvách, klame vždy znova v tých istých situáciách alebo pri tých istých príležitostiach, mali by sa zamyslieť, prečo má voči nim tak málo dôvery. Lebo deti reagujú na nás a ich chyby sú často aj našimi chybami, preto by sme mali reagovať pokojne, veľkoryso a s láskou. Každé klamstvo je totiž prejavom duševnej núdze –  to by mali mať rodičia na pamäti vždy, keď pred nimi stoja deti so zapýrenou tvárou a nehovoria pravdu.

Čítajte tiež: O klamstvách v detskom veku

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: